tiistai 8. marraskuuta 2016

This is a knife - or is it?


Miekan ja [tikarin, puukon tai veitsen] erottaminen toisistaan on usein helppoa. Kahdenkäden miekkaa ei sekoita tikariin. Eikä morapuukko voi olla miekka oikein millään mielikuvituksella. Välissä on kuitenkin joitain haasteellisesti eroteltavia välimuotoja. Sellaisia jotka pakottavat miettimään sitä onko kyseessä iso puukko vai pieni miekka. ; Elokuvamaailmassa ainakin "Crocodile Dundee" pakottanee miettimään sitä onko hänen "this is a knife" todella veitsi.

Yksi tapa lähestyä tätä asiaa voi olla se, että katsoo rakennetta. Veitsissä on yleensä hyvin vaatimattomat kädensuojukset. Miekka on "useimmiten" esine jossa on jonkinlainen kädensuoja. Mutta tässä on riskinä tietyntyyppinen "juridisuus". Nykyisen saksan alueella kun tavalliset ihmiset eivät saaneet kantaa miekkaa, joten he kasvattivat veitsiään ja näin syntyi messer. Jota voi monesti olla vaikeaa erottaa muuten kuin kahvaosiltaan miekkana pidettävästä falchionista.

Yksi ero voidaan kuitenkin ottaa. Kysymys on siitä että kun terän pituus kasvaa, sen suhtautuminen hyökkäämiseen ja torjuntaan muuttuu. ; Karkeasti sanoen veitsi on ase jonka terää ei kannata "jakaa kahtia". Siis siinä mielessä että sen teräosat olisi kamppailuteknisesti järkevää ajatella kahtia. ; Miekkailusysteemeissä on tavallisesti lähestytty asiaa siten, että miekan terän kahvaa lähellä oleva osa erotetaan kärkiosasta. (Ei välttämättä rakenteellisesti, terä voi olla tasainen ja suora. Mutta käsitteellisesti.) Kahvaosan lähellä on hyvä torjua mutta huono lyödä. Teräosalla taas on huono torjua ja hyvä hyökätä. Vastaavasti jos torjujan kannalta terä on niin pitkä että sitä kannattaa torjua kärkeä kohti tähdäten, vastustajalla tuskin enää on veistä käytössään.

Toki tällä on jonkinlainen yhteys niihin aiemmin kertomiini rakenneosiin. Sillä jos kahvan lähellä oleva osa on korostetusti torjuntaan tarkoitettu osa, vihollisen aseet lipsahtavat helppommin omille käsille. Joten on houkuttelevaa ja hyödyllistä rakentaa vahvennettua kädensuojaa.

Tämä funktionaalinen miekan ja tikarin erottelu on siitä erikoinen että ramboluukko ja Crockodile Dundeen veitsi ovat vielä nimenomaan veitsiä. Mutta niin on roomalaisten gladius -miekkakin. Sen sijaan messer on funktionaalisesti miekka.

Ei kommentteja: