torstai 11. heinäkuuta 2013

Darwin varjele

Se, mitä evoluutioteoriaa puolustava joutuu toistuvasti kuulemaan on syytös siitä että hän on evolutionisti/darwinisti. "The Skeptical Zone" otti keskustelunaiheeksi sen, mitä tällä ylipäätään tarkoitetaan. Tässä viitattiin Intelligent "emme ole missään tekemisissä kreationismin kanssa" Designin parissa vaikutusvaltaisen Denyse O'Learyn kannanottoon joka määrittelee darwinismin varsin mielenkiintoisesti. "Everyone now knows that Darwinism, adn [sic] its parent materialism, are ridiculous, but for some people they are the only possible position. Those people would abandon the follies in an instant if they could just come up with a reliably non-theistic alternative. Meantime, the public face of Darwinism is dominated by anti-religious fanatics and self-condemned trolls. That is a key reason we can dispense with any notion that Darwinism is some kind of a science. A real science offers few attractions for such types." Eli darwinismi on materialismia joka ei ole tiedettä. Tämän taustalla on ajatus siitä että evoluutioteoria on uskonto jota kannatetaan vain sen takia että joku toinen materialistinen selitys korvaisi sen.

Tämä on melko luja erkautuminen niistä Intelligent Designin parissa kannatetuista näkemyksistä joissa korostetaan sitä että ID kannattaa vapaata mielipiteiden vaihtoa ja jossa se on kilpaileva teoria. Esimerkiksi vaikutusvaltaisen ID -miehen, Dembskin, huomio osataan ottaa esille " Demsbki calls ‘Darwinism’ a ‘scientific theory’ (2004)" Tämä näkemys korotaa sitä että evoluutio on teoria, jota voi kannattaa ihan älyllisenä ihmisenä. O'Learyn kommentti on kuitenkin edustaa äärimmäisen suosittua lähestymistapaa "of course Denyse seriously believes what she wrote in (7)! Everyone here believes that - that is the whole attitude of the ID movement!"

Tämä tuli esiin myös omissa yhteyksissäni. Robert Brotherus on tutustunut kreationistien toimintaan ja käynyt useilla heidän luennoillaan ja keskustellutkin ateismista. Hän on huomannut että kreationistit käsittelevät evoluutiota ja luomista aivan eri tavalla kun heidän kohdeyleisönsä vaihtuu ; Uskovaisten kesken huonommat argumentit ovat esillä, evoluutiota olkiukotetaan enemmän ja luomisesta kelpaa heikompikin argumentti. Itse olen huomannut vastaavaa seuratessani Matti Leisolan lausuntoja. Kun hän puhuu lehdistölle jolla hän näkee akateemista lukijakuntaa hän usein korostaa sitä miten evoluutio on ihan fiksu teoria. Kun taas kuulijakunta koostuu uskonmiehistä, tämän tyyppinen maininta unohtuu jonnekin. ID;n ja darwinismi -sanan käytön kohdalla tämä on valtavan tärkeä huomio ; Saman henkilön käyttämänäkin "darwinismi" sana vaihtaa sisältöä, ihan lennosta.

Eräs ID -keskustelun hankalimpia piirteitä onkin se, että he käyttävät sanaa "darwinismi" paljon. Mutta yleensä on vaikeaa nähdä mitä he sillä tarkoittavat ja onko tämä syytös. Olennaista on se, että tässä korostuu suomen skenessä "evoluution maailmankuva" -sanaparin hokeminen. Kuitenkin se, mitä he yrittävät tehdä on evoluutioteorian falsifiointi. Joka ei ole ollenkaan maailmankuvallinen temppu, vaan olisi nimenomaan tieteellinen ilmiö. Evoluutio on siis maailmankuva joka kumotaan kuin se olisi tieteellinen ilmiö.
1: Asiaa mutkistaa se, että useamman kuin kerran törmää sellaiseenkin että evoluutio voi olla vain darwinismia koska se vastaa tiettyihin kysymyksiin kuten "mistä ihminen on tullut". Tämä aihetta koskeva on itse asiassa väite siitä mihin tiede kykenee ja ei kykene. Se on a priorista rajoittamista. Tiede ei rajoita aiheita, vaan sisältöjä. Esimerkiksi jos otetaan fallibilistinen tiedekuva, se ei kiellä Jumalan tai "yliluonnolliseksi koettujen aiheiden" tieteellistä tutkimista vaan sanoo että jos teoriaa ei voi millään todistusaineistolla kumota, kyseinen teoria ei ole tieteellinen. Tämä tietyn teorian rajoite ei estä tekemästä samasta aiheesta toista teoriaa ja jos tämä on falsifioitavissa oleva se on tieteellinen. Moni ei tietysti ole fallibilisti, enkä itsekään ole. Mutta pääasiassa kaikki tieteenfilosofia koskee metodia - kuten logiikan ja evidenssin käyttöä. Ei aihetta. Kreationistien on joskus erittäin vaikeaa tajuta tätä. Pidän tätä aiheperustaista näkökulmaa turhana. Ja muu osa tästä blogauksesta korostaakin niitä relevantimpia ja kiinnostavampia näkökulmia.

Monille tämä erottelu ei ole kovin relevantti. Mutta se on itse asiassa nimenomaan Intelligent Designin ytimessä. Phillip Johnsonin ideana oli se, että kreationismin sijasta voidaan ottaa avuksi postmodernin filosofian apuvälineet ja dekonstruoida evoluutioteoria. Näin luodaan intressejä joita voidaan kutsua darwinismiksi. Moni on sitten vain ottanut erilaisia kantoja siihen mitä tämä sitten oikein tarkoittaa. Osa näkee ne kilpailevina teorioina ja osasta "darwinismi" on vain uskonto.

Tälläinen monitermisyys ei itsessään ole mitään hämmästyttävää ; Sanoilla ei ole mitään ydinolemusta. Termit ja sanat määritellään. Ja ihmiset luovat denotaatioita ja konnotaatioita sanoille käyttämällä niitä. Näin sama termi voi saada erilaisen sisällön sen mukaan kuka sanaa käyttää ja kenelle hän sitä käyttää. Kertoja ja yleisö johtavat siihen mitä sanat tarkoittavat ja mitä niiden oletetaan tarkoittavan. Ja yleisön väärinluku tarkoittaa huonoa viestintää jolloin sana ei tarkoita yleisölle samaa mitä sanan esittäjälle. Aivan kuten mainiolla maulla varustettu Neil Rickert asian ilmaisi kommenteissa : "My primary experience with the use of the words “Darwinism” and “Darwinian” come from scientific discussions and/or debates with creationists. I’m inclined to say that most scientists use those words as referring to the science. The creationists often seem to use them as epithets, but I am not deeply into how creationists talk to one another. For me, “Darwinism” is a descriptive term, but not a scientific theory. I’ll use “evolution” for the scientific theory, rather than “Darwinism.”" ... "When Dennett talks of “Darwinism” he is not using it as a strictly biological term. But when biologists use that term, they mostly are using it in a biological sense. Language depends on us being able to make these distinctions between speakers. It is not a matter of giving precedence."
Omassa käytössänikin termi evolutionismi on kulunut. Tämä on sinänsä harvinaista, että valtaosa sanan käyttäjistä ovat kreationisteja. Olen kuitenkin niitä jotka jakavat asioita mielellään. Näin "evoluutio" viittaa itse evoluutioteoriaan. "Evolutionismi" jonkinlaiseen maailmankuvaan jonka maailmanmekaniikan kannalta evoluutioteoria on oleellinen ja "evolutionisti" on ihminen joka kannattaa evolutionismia.

Tässä kohden on hyvä huomata että tarve evolutionismi -sanaan liittyy kontekstista.
1: Jos ihminen puhuu teistisestä evoluutiosta eli puhuu siitä miten hän yhdistää evoluution Jumalauskoonsa, hän ei tee evoluutioteoriaa vaan soveltaa tätä maailmankuvaansa. Näin ollen evolutionismi ei tarkoita ateismia. - Tämä on ID:n kannalta mielenkiintoinen huomata koska heillä on todella ambivalentti suhtautuminen teistiseen evoluutioon. ; Heidän on vaikeaa suhtautua siihen onko ID teoria älystä ilman kannanottoa tämän luonteeseen jolloin teistinen evoluutio olisi mahdollisuus. Ja he toisaalta haluavat korostaa että darwinismi on ateismia ja ontologista materialismia. Kuitenkin he käytännössä hyvin usein sotivat teististä evoluutiota vastaan ja esittävät että se ei ole ID:tä. Ja parhaat argumentit mitä heillä on tästä aiheesta ovat sitä että teistinen evoluutio voi olla ristiriidassa kristinopin kanssa. Mutta ID lupasi käsitellä älykkyyttä ilman että se olisi kristillisyyttä. - Evolutionismi tulee kyseeseen myös silloin jos kertoo vaikkapa luonnonhistoriallisessa museossa saamistaan tiede -elämyksistä jotka liittyvät juuri evoluutioon. ; Moni pitää evolutionismia huonona, mutta tosiasiassa jos joku tähtitieteilijä myös nauttii tähtitaivaan kauneudesta, ei tämä tuhoa hänen fysiikan teorioitaan tai tee hänen harrastamastaan tähtitieteestä roskaa. Tämä kauneudentaju itse asiassa liittyy siihen että on kiinnostunut ja harjaantunut aiheeseen. Teorian kauneuteen viitataan etenkin fysiikassa melko usein mutta tämä kauneus ei ole mitään sellaista jonka arki-ihminen voisi arvioida. Se liittyy siihen miten laaja-alaisesti ja yhteennivoutuvasti teoria asiat selittää ; Vain fyysikko voi ihailla Einsteinin suhteellisuusteorian kauneutta perustelemalla sitä sillä että sen peruskaavat saa mahtumaan sormenkynsiin luettavan kokoisina kirjaimina.
2: Evolutionismi -sana tulee tarpeeseen tiededebatissa lähinnä silloin kun käytetään virheellistä evolutiivista argumentointia jossa evoluutioteoriaa jollain tavalla olkiukotetaan vaikka sitä puolustetaan. Tämä johtuu siitä että olen jossain määrin viehättynyt C.S. Lewisin tapaan suhtautua psykologialla selittämiseen. Hänestä psykologia ja intressit ovat tarpeen selittäjänä vasta kun selitys on epäonnistunut muutoin. Eli jos tekee huonoa tiedettä, on huonous perusteltava ensin ja sitten teoriaa voi yhdistää siihen maailmankuvaan ja vastaaviin. ; Tämä "olkiukkonäkökulma" on nähdäkseni oleellinen. ID -näkökannassa O'Leary esimerkiksi aivan selvästi uskoo että evoluutio on niin huono teoria että se vaatisi psykologisen selityksen. Tämä johtaa olkiukottamisen korostamiseen. Sillä tiede usein etenee "hautajaiset kerrallaan" ; Tiedemiehet eivät välttämättä muuta mielipidettään suosikkiteoriastaan ja he pitävät suosikistaan kiinni eläköitymiseensä asti. Tätä ei pidetä kuitenkaan samana kuin että he olisivat "flogistonisteja" tai "newtonisteja". Usein muistutetaan että ei ole asiallista sanoa gravitaatioon uskovia "gravitationismiksi"ja että evoluutio on tässä samanarvoinen. On kuitenkin hyvä muistaa että vaikka evoluutio olisi laskeva paradigma - mitä en sen toki näe olevan mutta oletetaan näin - niin sekään ei vielä oikeuttaisi "darwinismiksi" kutsumista.

Gravitatioon uskomista ja sen puolustamista emotionaalisestikin voi kutsua gravitationistiseksi vasta kun näkökulma on filosofis-teologinen ja siihen sidotaan puheet etiikasta. Tai kun gravitaatioteorian väitetään sisältävän muuta kuin mitä gravitaatioteoria sisältää.

Tämä tarkoittaa sitä että olen etääntynyt sekä Dembskin että O'Learyn määrittelemästä tavasta. Ja korostan tätä sillä että ateistejen joukossa on todellakin ateistisia evolutionisteja joiden ärsyttävin piirre on se, että heistä evoluutio on totta ja he puolustavat sitä. Mutta heidän evoluutionsa muistuttaa kovasti sitä arkijärjen rakentelemaa olkiukkoevoluutiota jota kreationistit aina moittivat. Heitä saa ja pitääkin kutsua materialistisiksi ateistievolutionisteiksi. Kunhan tajuaa että heillä ei ole mitään tekemistä sen tieteellisen teorian kanssa. Ja juuri tämä ero on ID:n ytimessä. Heidän päästrategianaan näyttää olevan juuri se, että heillä on itse asiassa käytössä maksimaalinen määrä darwinismin määritelmiä. He käyttävät niitä eri tavoilla ja rinnastavat ne nimellä kuin ne olisivat yksi ja sama asia. Tässä universumissa evoluutioteoria ja evolutionistin maailmankuva ovat yksi ja sama. Esteettinen kumoaa tiedettä, joten kritiikiksi kelpaa se että evoluutio nähdään ateistisena, nihilistisenä ja rumana. Ja tiede kumoaa esteettistä joten maailmankuvassa ei ole järkeä koska ID:isti ei suostu ymmärtämään miten jokin luonnon piirre mitenkään voisi syntyä luonnollisin prosessein.

Tietyssä määrin olen huvittunut O'Learyn suhtautumistavasta koska tämän voidaan nähdä olevan ID;n projektio. Sillä on tietty tapa katsoa maailmaa ja se uskoo että kaikki muut ovat samanlaisia. Tässä kohden ei nimittäin voi muuta kuin mennä John Pieretin pakeille. Hän nostaa esiin sen, miten "Discoveryless Institute bragging about a "top geneticist" who has endorsed Stephen Meyer's new book Darwin's Doubt. Of course, the DI fails to mention that the expert, Dr. Norman C. Nevin, is one of those Biblical creationists who believes that Adam was a historic person and the Flood was a historic event, which the DI keeps insisting has nothing to do with ID" ... "The DI is also touting the endorsement of Dr. Wolf-Ekkehard Lönnig, Senior Scientist (Biology), Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Emeritus. Oh, lookie here ... he's a Biblical creationist too, who has participated in a movie, entitled Hat die Bibel doch recht? Der Evolutionstheorie fehlen die Beweise (Is the Bible Right? There is No Evidence for the Theory of Evolution, 1998) promoted by a group of German young-earth creationists." ID:n parissa on lujassa selitys siitä että he eivät ole kreationismia. Kuitenkin heidän kannattajissaan on monia kreationisteja jotka ovat tulleet mukaan sen jälkeen kun kreationismi jyrättiin oikeudessa : Sitä ei saatu opetussuunnitelmiin. Ja tiedetään että tämä on käytännön syitä jonka vuoksi ID on keksitty ja ennen kaikkea miksi se sai suosiota silloin kuin sai. On helppoa nähdä että moni ID:n suosija olisi valmis vaihtamaan johonkin muuhun heti jos olisi parempia mahdollisuuksia kuin ID. ID on liian epämääräinen ja liian vähän ilmiselvästi kristillinen saadakseen täyden sympatian. ID on monelle kreationistisuosijalleen lähinnä "välttämätön kikka" johon turvaudutaan koska parempaakaan ei ole.

En pidä tätä kuitenkaan niin oleellisena sillä erotan toisistaan kannattajien vakaumuksen ja teorian. Eli teen ID:lle juuri sen mitä heidän pitäisi tehdä evoluution kohdalla. Otin tuon esimerkin esille lähinnä juuri siksi että intressipohjainen maailmankuvan ja teorian yhdistely on helppoa. Se  on myös asiatonta ja epäkohteliasta. Se on perseestä kaikilla tavoilla ja ainut into mikä voi olla on se että jo kolmivuotias ilkeä lapsi keksii niitä hiekkalaatikolla kiusatakseen kavereitaan. (Helppous ja huonous kulkevat tässäkin kohden käsi kädessä.)

Sen sijaan korostan että evoluutioteoria on selvästi onnistunut tieteenä. Sen kannattajissa on enemmän Nobelin saaneita kuin kreationismissa. ID -puolella tämä tiedetään ja onkin sanottu että ID:n kysymys ei ole tällä kilpailusta. Lisäksi ID ei näytä olevan tutkimusohjelmana toimiva. Se harjoittaa aktivismia, mutta ei tiedettä. ID:läiset syyttävät tästä sortavaa tiedeyhteisöä, mutta heidän omat tutkimuslaitoksensa eivät ole muuttaneet asiaa. ID ei tuota tiedettä. Kenties siksi että O'Learyn huomio evolutionismin ja tieteen suhteesta onkin oikeasti kuvaava ID:n kohdalla. Tutkimusohjelman hedelmällisyys ei ole ollut valtavaa - ja itse asiassa RC -konseptin ja CSI -konseptin argumentointivirheetkin ovat oleellisesti tiedossa eikä ID:läiset ole onnistuneet korjaamaan niitä.

Uskallankin vinoilla O'Learylle takaisin että epämääräinen darwinismi -termin kanssa ekvivokaatiokikkailu yhdessä sen kanssa että ID ei ole saanut kymmenissä vuosissa aikaan mitään tieteen mullistumista ja ID:n tapa kuluttaa PR:ään enemmän kuin tutkimukseen ja ID:tä kannattavien uskonnollis-pelleysaspekti viestinnässä tarkoittaa sitä että on asiallista palauttaa pallo ja kysyä että onko tämänlainen asennoituminen hyvää ja asiallista keskustelua? "Everyone now knows that Inteligent Design and [sic] its parent creationism, are ridiculous, but for some people they are the only possible position. Those people would abandon the follies in an instant if they could just come up with a reliably christian/theistic alternative. Meantime, the public face of Intelligent Design is dominated by religious fanatics and self-condemned trolls. That is a key reason we can dispense with any notion that ID is some kind of a science. A real science offers few attractions for such types."

Ei kommentteja: