maanantai 22. marraskuuta 2010

Kreationismi ~ juridinen fundamentalismi.

John Pieretin blogissa oli otteita vanhoista uskonnollisista lehdistä. Ensimmäinen on vuodelta 1922, ja siinä on vuotava kuumailmapallo, jonka kerrotaan kuvaavan evoluutioteoriaa. Toinen kuva on samalta vuodelta. Siinä USA:n kristillisiä arvoja kuvaava kirvesmies hakkaa maahan Darwinistiseksi evoluutioksi nimettyä puuta. Puu seisoo maan päällä, jota kutsutaan koulutusjärjestelmäksi. Kuvassa puun juurista vipeltää pakoon erilaisia käärmeitä, joille on annettu erilaisia nimiä, kuten "ateismi".

Etenkin jälkimmäisen kuvan retoriikka on hyvin yhteen Intelligent Designin perustajajäsenen, Johnsonin, kielikuvien kanssa. Niillä onkin voimakas yhteys. Wedge -dokumentti on itse asiassa suunnitelma, jossa ideana on täsmälleen se, mitä Pieretin näyttämä sarjakuva numero kaksi tekee. Ja sen väitettiin perustuvan siihen mitä Pieretin ensimmäinen kuva sanoi.

Tätä kautta voisi hieman nostalgioida.

Elämässäni kreationismi näytteli hyvin minimaalista osaa. Tiesin kristittyjä fundamentalisteja, osaa jopa hyvin. Tiesin myös, että he eivät pidä evoluutiosta.

Omalla kohdallani huomasin eräänlaisen kreationistisen boomin 1990 -luvulla. Yläasteen loppupuolella kuulin, miten Amerikoissa yritettiin kieltää evoluution opettamista koulussa. Asia tuntui hyvin marginaaliselta. En uskonut että enemmistö voisi olla mukana kuvioissa. Toisin sanoen ; Pidin asiaa kahjojen kaahottamisena. Jonain, jonka liittäminen mihinkään yleiseen ja vakavasti otettavaan kristilliseen suuntaukseen olisi väärinteko. Kreationismi tuntui vitsiltä, luulin sitä fundamentalistien parodisoinniksi. Asiaa ei tietysti auttanut se, että Niilo Paasivirta kirjoitteli humoristisia "oikeita mielipiteitä", jotka ovat hyvin selvästi parodisia. Niissä on paljon ihan oikeiden kreationistien ihan oikeasti käyttämiä argumentteja. Tämä tietysti helposti johtaa sekaannukseen. Vitsi ja vitsin kohde menevät vähän tiedon kanssa sekaisin.

Lukion loppupuolella aloin huomaamaan, paitsi monenlaiset mielenkiintoiset tyttöset, myös Kansasin. Vuonna 1999 oli vakava yritys kieltää evoluutio -opetus opetussuunnitelmasta. Kannattajat käyttivät uutta nimeä "Intelligent Design". "Kreationismi" oli nimenä jo hieman tuttu, ja asia tuntui ilmiselvästi samalta.

Itse asiassa ajattelin että Jehovan Todistajilla voisi olla asian kanssa tekemistä. Syynä oli se, että olin kesälomillani isovanhempieni luona lukaissut sivusilmällä vanhoja Jehovan Todistajien materiaaleja. Heillä oli esimerkiksi hyvin hyvin vanha evoluutiota vastustava Jehovan Todistajien kirjanen, jossa käytettiin sanaparia Älykäs Suunnittelu. Tiesin, että Jehovan Todistajat olivat myös kreationisteja, mutta he eivät pidä sen ääneen sanomisesta. Jehovan Todistajat taas olivat oppeineen minulle hyvinkin tuttuja. Luonani kun kävi eräs Todistaja tutkiskelemassa hyvin kauan. Olen itse asiassa käynyt heidän "7 askeleen suunnitelmansa" aivan liittymistä vaille. Itse asiassa olen ollut sen verran vahvasti hangaround, että olen siitä harvinaisessa tilanteessa, että olen Jehovan Todistajien silmissä "luopio", vaikka tämä status annetaan tavallisesti vain entisille jäsenille. Tämä kertonee symbolisesti riittävästi asiaan paneutumisestani.

Tämä sivupolku ja väärinkäsitys oli tietysti virhe. Intelligent Design ei ole Jehovan Todistajuutta. Varsinainen superboomi tuli ja iski kovaa. Tämä oli 2000 -luvun aikoja, vuotta paria ennen Intelligent Designin kannalta ongelmallista Doverin oikeudenkäyntiä. "Kitzmiller vs. Dover Area School District". Ajan täytyy olla jotain 2003-2004 -välillä. Aiheena oli -jälleen- se vanhateema, miten evoluutiota saa ja ei saa opettaa koulussa ja miten luomisteoriaa saa ja ei saa esittää.
1: En osaa sanoa tältä ajalta tarkkoja vuosia, koska tosiasiassa minulla on muistiaukkoa, 2000 -luvun alkupuolelta minulla on jonkinlainen käsitys siitä mitä olen tehnyt, mutta etenkin aikajanalle liittämisessä on suuria vaikeuksia. Syynä katkoiluun on yksinkertaisesti helvetinmoinen depressio ja siitä itsensä totaalinen uudelleenrakentaminen.

Tämä boomi oli valtava, laajuudesta kertonee se, että vaikka olisit kalastusaiheisella foorumilla, siellä ilmestyy kreationistisia argumentteja joiden lähtökohtana olivat vieheet ja hyönteiset - ja analogia näiden välillä. Tuohon aikaan meno oli hurjaa, ja jotenkin, puolisattumalta, imeydyin mukaan aiheeseen. Akateemista maailmaa ei näyttänyt kiinnostavan. Tuomion tultua boomi katosi, nykyään aiheesta jauhavat vanhat väsyneet naamat, joilla on vanhoja väsyneitä argumentteja.

Nostalgioinnillani oli syy.

Kreationismi on sosiaalinen ja poliittinen ilmiö. Se ei ole tieteellinen ilmiö, se pikemminkin käyttää tieteellisenkuuloista kieltä. Tämä näkyy jo siinä, miten vähälukuisia sen parissa tehdyt tutkimukset ovat. Ilmiö on näkyvä ja suosittu, ja moni tiedemieheksi itseään julkisesti tässä yhteydessä kutsuva on mukana, oikein keulakuvana. Mutta hekään eivät tee tutkimusta. Tutkimusten vähyydestä syytetään salaliittoa ja vainoa, mutta tosiasiassa heidän itselleen perustamat omat laitokset eivät nekään tuota tutkimusta. He ilmeisesti vainoavat myös itseään tässä osin. (not)

Ilmiö liittyy laajasti siihen ryhmään, jonka mielestä Raamatun "kirjaimellinen tulkinta" on ainoaa oikeaa kristillisyyttä, ja joiden mielestä muu on pahuutta. Tämä pahuus halutaan tietysti kitkeä, ja tähän tarvitaan yhteiskuntarakenteen muutosta. Tähän liittyy etenkin se, mitä kouluissa opetetaan, sillä näissä piireissä on vahva uskomus siitä, että lasten kasvatus ohjaa tehokkaitten yhteiskuntaa.

Kreationismi tuottaakin paljon kansanomaisia kirjoja, joiden tyyli mukailee tiedekirjojen tyyliä. Se vetoaa moniin, joilla on pelkoja esimerkiksi evoluution saatanallisuudesta tai siitä miten ateismi saa yhteiskunnan aivan hunningolle. Nämä ihmiset eivät tietysti itse katso olevansa juntta, vaan he ovat ensi sijassa huolestuneita kansalaisia. Tässä kohden onkin hyvä muistaa, että sosiologinen ideologia ja sen mukaan pelaaminen ei tarkoita sitä että ihmiset eivät olisi vakavasti mukana. He eivät koe huijaavansa, vaan lähinnä käyttävänsä systeemiä hyväkseen. He ovat ikään kuin "sotatilassa", taistelemassa Todella Tärkeistä Asioista, joten he käyttävät monenlaisia lähestymistapoja.

Itse asiassa uskovaisten ahdistus näyttää olevan voimakas kreationismin moottori ; "Creation science" -nimi tuli Amerikoissa käytetyksi 1960-1970 -luvuilla siinä vaiheessa kun ihmisoikeusasiat muuttuivat rankasti. Esimerkiksi naisten oikeudet, ja äänioikeus, ja seksuaalinen vallankumous oli taatusti järisyttäviä ilmiöitä, jotka nostivat huolta kristityissä. Tämä innosti heitä taisteluun. Tämä johtaa tietysti siihen, että kenenkään ei tarvitse manipuloida ; Kreationistisia argumentteja on pyörinyt fundamentalistien parissa kauan, ja niitä on aina joku painanut pamfletteihin. Kun ilmiö tulee relevantiksi, useampi kuuntelee, ja tätä kautta kreationismi saa kuuluvuutta - ja kreationistien nokkamiehet jopa varsin mukavasti rahaa.

Tämä virtaus lainasi tuttuja vanhoja uskovaisten väärinymmärryksiä ja kliseitä, eikä se saanut kovin laajaa suosiota. Lakituvat muun muassa torpaasivat sen etenemisen kouluihin.

Kreationismin suosiosta puhuttaessa onkin aina syytä katsoa yksityisten motiivejen sijasta sosiologista tasoa, ideoiden keksimisen sijasta on hyvä miettiä leviämisen syitä ; Tosiasiassa kreationistit eivät ole kovin luovia. Samat väsyneet argumentit ja niiden variaatiot ovat kiertäneet sukupolvelta toiselle. Muutos on hyvin pientä - kuten ehkä jo aluksi laittamani 1900 -luvun alkupuolen sarjakuvat ja niiden ideologinen samanlaisuus ajattelutavan moderneimman version välillä näyttävät.

Koska leviäminen tapahtuu "ruohonjuuritasolla", eli käytännössä tiedemaailmassa ei tapahdu mitään, mutta katutasolla tapahtuu paljonkin, on kreationismin leviämisen syyt nimen omaan ruohonjuuritasolla.

Yleisesti katsoen kreationismi on nimen omaan poliittisesti oikeistoa ja fundamentalismia. Kreationismilla ja siihen viittaavilla asioilla on kannattajia oikeistopolitiikassa, mutta esimerkiksi demokraatit eivät aja esityksiä joissa olisi kreationistien kahta ainutta korttia "antievoluutiota" / "luomisteorian aseman parantamista". Joitain yksittäisiä poikkeuksia yksilötasolla tietysti on, se on tavallaan jopa sosiologisten ilmiöiden perusluonne.

Sen toiminta on hyvin selitettävissä sitä kautta että se yrittää tarjota "court proof" -version evoluution vastustamisesta tai uskonnon opettamisesta. Koska sitä kautta saadaan mahdollisuus omalle asialle. Siksi Intelligent Design on tärkeä. Se tarjosi mahdollisuuden "saada jalka oven väliin".
1: Varsin paljastavaa on, että Ingelligent Designistit eivät ole koskaan missään suoraan sanoneet että kreationismi olisi roskaa, johon älykäs ihminen ei usko. Ingelligent Designissä ei esimerkiski argumentoida kreationistien argumentteja kohtaan jotka koskevat Jumalan persoonaa ja varmuutta tästä. He korostavat eroa, mutta eivät argumentoi asiasta. Ingelligent Design mainitsee asian vain yleisesti mallilla "emme ota kantaa" ja yksilöllisellä tasolla mallilla "minua kreationistien argumentit eivät vakuuta". Intelligent Design ei debunkkaa, vaan vetoaa epämääräisyyksiin. Eron tärkeys kun ei ole rationaalinen tai tieteellinen, vaan nimen omaan sosiologinen. Koska kreationismi nosti seinän pystyyn, ja ahdistus vääräuskoisista ja maan turmeltumisesta ja muusta vastaavasta oli olemassa, tarvittiin purkuväylää. Kun uskonnollinen kieli oli ongelmana, oli selvää että joku hakee ratkaisua sitä kautta että uskonnollinen kieli peitetään.

Ingelligent Designissä tavoitteen lisäksi argumenttien runko on itse asiassa hyvin klassista kreationismia. Esimerkiksi Henry Morrisin "Scientific Creationism" sisälsi jo vuonna 1974 kuvauksen Behen esittämästä "Irreducible Complex" -käsitteestä. Morris esitti että "The problem is simply whether a complex system, in which many components function unitedly together, and in which each component is uniquely necessary to the efficient functioning of the whole, could ever arise by random processes." Behe on ottanut kantaa tähän samanlaisuuteen siten, että hän ei ole lukenut kyseistä kirjaa. Tämä on tietysti irrelevanttia, koska Morris käytti yleistä ajattelutapaa "mahdotonta evoluutiolle joten luotu" on ajatustapa, jonka voi nähdä jopa niistä vanhoista kreationistisista Jehovan Todistajien julkaisuista joita isovanhemmillani oli. Tiivistetysti voisi sanoa, että Behe ja Dembski ja muukin ID -väki käytti ideologisesti tuttuja ajattelutapoja ja väittivät että jotkin rakenteet olivat "käytännössä mahdottomia" evoluutiolle, eivät todistaneet tätä tutkimuksin, vaan leikkivät logiikalla ja määrittelivät ne sellaisiksi välittämättä asian oikeiden ominaisuuksien tutkimukselta, ja hyppäsivät tästä non sequiturin kautta siihen että rakenne oli älyn aikaansaannos.
1: Dembskin ajattelutapa on tästä yllättävän selvä. Hän esittää eliminatiivisen filtterin, jossa eliminoidaan sattuma ja lainomaisuus, ja sitten jäljelle jää äly. Äly on jämäluokka, joka mahdollistaa "Aukkojen Jumala" -argumentoinnin. Oletus tästä kolmikannasta on jo itsessään ideologisia oletuksia täynnä. Älyn luonne on siinä määritelty varsin tiukasti, ja määritelty mitä kaikkea voi olla ja ei voi olla. Äly itsessään on myös sävytykseltään mystinen, siitä ei tiedetä mitään muuta kuin mitä se ei ole. Asiaa ei auta se, että lainomaisuuksien eliminointia ei tehdä aidosti, se vain väitetään tehdyksi. Pinnallisesti logiikka ei ole väärin, mutta logiikan "carbage in - garbage out" -ominaisuus astuukin sen tielle.

Yksi Intellgent Designin ongelma olikin - ei siinä, että yritys oli niin ilmiselvä kuin se on - vaan siinä, että sen kannattajakunnalle se ei tarjonnut vastaavanlaista tyydytystä, kuin esimerkiksi fundamentalismi tai kreationismi tarjoavat. Fundamentalisti joka tunnustaa että kreationismi ei olisi tiedettä on harvinainen fundamentalisti. Intelligent Designissä uskovaisten mukaansaanti on vaikeaa, kun pitää julkisesti selittää että "ID ei ole uskontoa". Siksi Intelligent Designiläisetkin joutuvat -ainakin omien kreationistien esitystapahtumissa käymisteni pohjalta - selittämään omilleen, että "ID ei ole uskontoa, mutta se liittyy uskontoon." Tätä kautta saadaan elintärkeää tukea ruohonjuuritasolta. Ilman sitä koko ilmiö kun kuihtuisi.

Tätä kautta selittyy myös se, miten Intelligent Designin kärkinimiin kuuluva Dembski joutui hiljattain selittelemään kantojaan Raamattuun. Ensin hän kertoi uskovansa että tulva oli paikallinen, mutta kun asiasta nousu meteliä, hän oli nopeasti Raamatun kirjaimellisen tulkinnan puolella. Michael Zimmerman on tarkkaillut tätä episodia. Dembskillä on ollut työ ja perheen elättäminen uhattuna. Kreationistien äläkkä oli yllättävän voimakasta, eikä äläkännostolle ole ollut protestoijia. Dembskin jouto asiasta voi kuitenkin nostaa hänelle joitakin puolustajia.
1: Tapauksesta tulee eittämättä mieleen vertaus Jeesukseen, joka ensin ratsasti aasilla Jerusalemiin ja kansa hurrasi, mutta ristille mentäessä hurraajia ei enää ollutkaan. Dembskikin ratsasti kansansuosiossa, kun hän edusti toivoa kreationistisille tarpeille. Nyt, kun saavutuksia ei tullut, voidaan häntä ja hänen vääriä mielipiteitään vain joko dumpata syrjään tai katsoa passiivisesti viereltä. Suosion syyt kun eivät olleet yksilöllisiä, vaan sosiologisia. Yleistymisen syitä tarkastellen tämäkin tapaus on jotenkin ymmärrettävissä.

Uskoisin silti, että kreationismi tulee keksimään jonkin uuden tavan kertoa sama vanha. Uskallan ennustaa, että paineita tulee etenkin koulutusjärjestelmää kohtaan, ja tavoitteena on fundamentalismin tukeminen tai evoluution vastustaminen tai molemmat. Juridinen fundamentalismi kuolee vasta kun sosiaalinen tarve ilmiölle lakkaa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi (uus)ateismi on liikaa tapetilla, jotta tätä voisi järkevästi uskoa tapahtuvaksi.

Uskon että tarve kreationismille lakkaa käytänössä vasta totalitaarisessa yhteiskunnassa, jossa Wedge -dokumentin ihanteet ovat toteutuneet. Siihen asti kreationistit ajavat jollain tavalla asiaa. Sillä heidän ideanaan on parantaa yhteiskunta, luoda maa, jossa ateismi on kitketty yhteiskunnasta, jopa taiteesta hakkaamalla kirveellä alas paha materialismin ydin, evoluutioteoria. Keinot voivat olla hyvinkin aggressiivisia tai retoriseen kikkailuun panostavia. Mutta tästä on aina kysymys.

Ei kommentteja: