torstai 5. kesäkuuta 2014

Premissisetti ja eliminointi

Alkusyyargumentaatiossa on yhtenä suosittuna, ja viime vuosina muodikasta, tukea Kalam -argumenttia. Tätä argumenttia voidaan lähestyä monella tavalla. Mutta viime aikoina keskustelussa ollaan keskitytty siihen että aihetta lähestytään argumenttia itseään hieman laajemmalla premissisetillä.

Voimme ottaa seuraavan luettelonomaisen listauksen joka täydentää argumenttia:
P1: Kaikilla fysikaalisen todellisuuden asioilla on ajallinen alku.
P2: Jos kaikilla fysikaalisilla konseptilla on ajallinen alku, niin silloin kaikella on onttinen (ontic) alku.
P3: Jos fyysisellä todellisuudella on onttinen alku niin ainoastaan Jumalalla ei ole onttista alkua.
P4: Kaikella jolla on onttinen alku on jokin sen aiheuttava syy.
P5: Kaikella jolla on onttinen alku on materiaalinen syy.
P6: Jos kaikella konkreettisella on onttinen alku, paitsi Jumalalla, niin onttinen alku kaikelle konkreettiselle todellisuudelle, paitsi Jumalalle, ei voi olla materiaalista syytä.

Craig on itse asiassa paininut sen kanssa, että ylläoleva setti on ilmiselvästi inkonsistentti. Joten jokin kohta on pakko hylätä. Ja kysymys onkin tiivistynyt siihen että minkä premissin on syytä lähteä. Craig eliminoisi kohdan viisi. Hän myöntää että 4 ja 5 ovat vahvasti evidenssin tukemia, joten hän haluaa eliminoida niistä mahdollisimman vähän. Muutoin hän voisi eliminoida sekä kohdan 4 ja kohdan 5. Ja näin Jumalatodistusosa saataisiin kuitenkin pidettyä koherenttina ja eheänä. Mutta muitakin ratkaisuja on ; Fysiikasta intoutuneella mielellä varustava saattaisi eliminoida ennemmin kohdan 4 kuin kohdan 5, sillä kvanttifysiikan erikoisuudet vihjaavat että tälle ratkaisulle olisi tilaa.

Mutta kuten Craig sanoo, mainitut empiiriset premissit ovat vahvoja. Ja kysymys onkin oikeastaan siitä että kenties onkin parempi koherentisoida argumentti siten että eliminoitaisiin jotain aivan muuta. Esimerkiksi Wes Morriston on esittänyt että premissi 3 olisi syytä eliminoida. Panenteistinen linjakin olisi täss mahdollinen. Silloin premissi 6 hylättäisiin. Argumentti ei tällöin olisi enää teistinen eikä ei-teistinen.

Kun katsotaan P1, P2 ja P3 voidaan huomata että ne ovat aika abstrakteja. Ja itse asiassa sen takia että kvanttimekaniikkaa ei ole saatu sidottua yhteen gravitaatioteorian kanssa, on vahva syy nähdä että P1 on täysin filosofinen, eikä itse asiassa fysiikkaa vaikka siinä käsitelläänkin sinänsä fysikaalisia suureita.

Kaikesta huolimatta pelkkä P5 poistaminen ei ole kovin tyydyttävä ratkaisu teistiselle näkemykselle. Sillä jos luetteloa katsotaan voidaan kysyä että entä jos asiaa katsotaankin kaiken konkreettisen todellisuuden kautta, eikä pelkästään sen konkreettisen todellisuuden kautta joka ei ole Jumala. P5 eliminoinnin jälkeen kävisikin niin, että kaikella todellisuudella olisi onttinen alku Jumalassa. Jos näin on, konkreettinen todellisuus on esimerkki jostain jolla on onttinen alku mutta ei syytä. Ja tämä johtaisi siihen että Jumala on syy kaikelle todellisuudelle mukaanlukien itsensä. Mikä sotkisi ajatuksen siitä että Jumala olisi jonkinlainen "liikkumaton liikuttaja", jokin joka on syy muulle mutta jolla itsellään ei olisi syytä. Itseluonnin mahdollisuus taas avaa erikoisia mahdollisuuksia myös fysikalisteille. Siksi on lähes selvää, että klassista teismiä puolustava joutuisi eliminoimaan vielä enemmänkin kuin P5:n.

Ei kommentteja: