maanantai 12. toukokuuta 2014

Skeptikon kielitiedeongelma ; Kummasta päästä hevonkukku tulee?

Pöljiä, naurettavia ja absurdeja väitteitä, mielipiteitä ja kannanottoja kutsutaan säännölliseti hevonkukuksi. Tämän yleisen ilmauksen sisältö onkin sitten hieman haasteellisempi. Sillä ensivilkaisulla on vaikeaa nähdä mistä hevosen päästä kukkuminen tulee.
1: Kukku voi viitata kakkaan. Tällöin puhe menee tavalliseen alatyyliseen ulostesanontoihin. Typeriä mielipiteitä voidaan sanoa räväkämmin hevonpaskaksi, paskapuheeksi. Ja näin hevonkukku voisi asettua varsin käytettyyn perinteeseen.
2: Toisaalta kukkuminen viittaa käen ääntelyyn, se on onomatopoeettinen sana joka viittaa siihen miltä käen ääntely kuulostaa. Tällöin absurdiuteen viittaava ironinen huomautus "ja lehmät lentävät" voisi olla rinnastettavissa ajatukseen hevosen kukkumisesta.

Etymologia ja kulttuurihistoria auttaa asiaa, sillä kok -sanalla on muinaisskandinaviassa viitattu kartiomaiseen kekoon. Tällä on viitattu etenkin viljojen kasautumiseen. Toisaalta muinaisruotsin kokkr on viitannut maakokkareeseen. Samaa taustaa on myös Suomen kokko -sana, joka ei siis etymologialtaan viittaa kasan palamiseen vaan siihen että kasa palaa. Tässä mielessä kukun voisi liittää nimenomaan paskaan. Hevosen kukku olisi siis eufemismi hevonpaskalle. Hevosen kasa tai hevosen kakkara kun viittaisivat hyvin vahvasti ulostepuolelle.

Kuitenkin Timo Kohvakka on täsmentänyt tähän liittyvää etymologiaa. Hän korostaa että kokko ja käki ovatkin yhteennivoutuneita sanoja. "Suomalainen mytologia paljastaa kokko-sanan etymologian varsin selvästi. Kokko kuten juhannuskokko on koottu keko, jolla on vanha historia suomalaisessa kulttuurissa." ... "Kalevalassa koivuun istunut lintu on samassa runossa välillä käki, välillä kokko, sillä niillä tarkoitetaan samaa asiaa. Käki kuuluu ehdottomasti yhdeksi Juhannuksen symboliksi koivujen ja juhannuskokon ohella. Käki istuu koivun latvassa, joka sekin uuden elämän versona on käen symboli. Käen symboli on myös juhannuskokko eli toiselta nimeltään kukku, vanhan kuoleman symboli." ... "Käki saa nimensä ääntelystään. Käki on latinaksi cuculus canorus, englanniksi cuckoo, joten ei ole epäilystäkään etteikö nimi ole annettu ääntelyn mukaan." ... "Kokko, kokoa kokoon koko kokko -sanaleikissä kaikki sanat ovat toistensa variaatioita ja kaikilla sanoilla on sama etymologia. Suomalaiset sukunimet Kokko, Kekko, Kukko, Kokki ja Kekki ovat vokalisoimalla tehtyjä muunnoksia uuden elämän tuovan käen nimestä. Lisäksi sanaa esiintyy varsin runsaasti samaan aikaan tuplakonsonanteilla tai ilman, esim. Keko = Kekko, joten Kekkonen/Kekonen = Käkönen, josta Kähkönen." Tämän jälkeen minulla ei ole aavistustakaan kummasta päästä hevonkukku tulee.

Ei kommentteja: