keskiviikko 14. toukokuuta 2014

MR Ateismi

"Takkiraudassa" otettiin esille ateismin "miesongelma". Ateismi on miesenemmistöistä, sen joukossa on paljon ns. miesliikeläisiä ja sen sisällä on paljon libertaristeja. "Nimittäin vihaiset organisoituneet nuoret miehet ovat, paitsi täynnä vihaa, myös kurkkuaan myöten täynnä sitä vihaa, jonka yhteiskunta, koululaitos, opettajat, lastentarhat ja vasemmistoliberaalinen estabilissementti on heidän niskaansa kaatanut syyllistämisen, halveksunnan, miesvihan ja positiivisen syrjinnän muodossa. Mutta eivät ainoastaan konservatiivit, vaan myös aivan aitoa sosiaalidarwinismia kannattavat libertaristit ovat miesliikkeen edustajissa yliedustettuina." Nuoret piehet tekevät ateismia seksinpuutteesta. "Ateismi on nuorten miesten juttu, ja nimenomaan vihaisten nuorten miesten juttu. Mikään ei saa miehiä niin aktiiviseksi kuin pimpan puute, ja juuri miehet suhtautuvat kriittisesti insituutioihin, organisoituvat ja lähtevät kaatamaan uskontoja, instituutioita ja hallituksia päästäkseen sellaiseen asemaan, jossa voi saada seksiä" ja ateismiin ajaa muutenkin huonot olot. "Hyvinä aikoina on helppoa olla liberaali ja suvaitsevainen. Mutta kun ajat ovat huonot, töitä pitäisi saada, jollain pitäisi elääkin ja biologinen kello tikittää koko ajan, resurssit fokusoidaan omien intressien ajamiseen. Kuten työpaikan saamiseen. Ja kun nuo vihaiset nuoret miehet näkevät, miten positiivinen syrjintä vie heiltä työpaikat sivu suun ja antaa ne toisille sukupuolen ja ihonvärin verukkeella, vähemmästäkin alkaa sappi kuplia."

Takkiraudan ongelmana on se, että hän puhuu uusateismista ja ateismista sekaisin. Ikään kuin ateismi nykyään olisi jokin suuri klimppi joka olisi kaikki uusateismia. Tämänlainen huolettomuus kertoo yleisestä aiheen hallitsemattomuudesta. Mutta täysin ansioton se ei ole. Esimerkiksi hänen näkemänsä konfliktiteoria on kuitenkin varsin hyvä. Ateismia tutkittaessa on havaittu muutamia asioita.
1: Se nimenomaan on usein vastareaktio uskontojen asenteisiin. "Historically, atheism reacts against the religion of its day. Even though not all Christians are part of the Christian Right, they tend to be the most vocal Christians in this day and age. This probably contributes to why atheists tend to be more politically progressive. They are reacting against the vision of Christians as being conservative politically. Given what we know about history, atheists are going to tend to be the opposite. In that way, the Christian Right has helped shape atheists." Tätä voisi vielä korostaa että vaikka itse en ole ateisti, eikä minua siksi "lasketa mukaan", niin oman uskontokriittisyyden takana ovat nimenomaan omakohtaiset kokemukset. (Sanon asian rehellisesti, motivaatio tulee havainnoista ja ne kasvavat kenties biakseen asti, koska kyllä tämänlainen kannustaaa eroamaan kirkosta, kannustamaan muita tekemään samoin. Ja kostaminen. Se on aina hyvä bonus.) Asia on merkityksellinen juuri siksi että ateistit ovat esimerkiksi USA:n vihatuin vähemmistö, islamilaisuus ei ole 9/11 -terrori -iskuineen yhtä huonossa maineessa. Ateistit eivät ole tehneet vastaavia. (Jos minä luettelen Jalovaaran ja Mellerin mokailuja, ei ateistien parista löydy tämänlaista ongelmallista kohkaantumista ja sillä rikastumista. Vaikka suomessa onkin noin miljoona ateistia.)
2: Ja samalla havaitaan että vaikka monet selittävät että uusateistit ovat kauheita ja että heillä on kauhea maine, niin tilanne näyttää kuitenkin joltain aivan muulta. Sen sijaan että ateismi olisi nykyään erityisen kauheaa, nousee esiin että "There still is a degree of stigma to being an atheist. It has gone down less, but it's still there." Tämä johtunee osittain siitä että "uusateisteihin" yhdistyy enemmän mielikuvia kuin syvää historiallista perspektiiviä. Kun nykyään kaipaillaan "vanhoja ateisteja" ei näytetä tiedostavan että aiemmassa sukupolvessa oli oma hyvin vastaava porukkansa, joita suomessa edustivat esimerkiksi taistolaiset. On selvää että uusateistit eivät pysty kilpailemaan edes provokatiivisuudessa tämän ryhmän kanssa. Näyttääkin siltä että uusateisteista ei suomessa saada jutun juurta ja esimerkkejä kun useita vuosia joudutaan viittaamaan muutaman aktiivin aikanaan tekemään yhteen kertaan jääneeseen tilanteeseen jossa vaihdettiin Raamattuja pornolehtiin.
3: Sukupuolijakaumaa, ikää ja varallisuutta katsoessa on nähty yllätyksiä ; Näyttää siltä että "The only thing that might not be as consistent is a couple of studies suggest that atheists may not be quite as wealthy as some other studies did. But the other things, they tend to be men, educated, older. Although, there is some indication of some younger atheists coming up." Tämä on nähdäkseni hyvin tärkeää. Sillä se mitä olen nimenomaan uusateisteja katsoessa havainnut on se, että klassiseen vanhaan ateismiin verratessa he ovat yllättävän usein oikeistolaisia. Jopa libertaareja. Tämä taas yleensä korreloi jonkinlaisen varallisuuden kanssa. Vasemmistolaisuus ja kommunismi taas liittyvät vahvasti vähempivaraisuuteen. ; Itse asiassa jos minun pitäisi nostaa esille ne piirteet jotka uusateismissa minua ärsyttävät, listani olisi Takkiraudan esityksen antiteesi. Uusateistit ovat usein jopa raivostuttavan keskiluokkaisia. Heidän filosofian ytimensä tiivistyy jonkinlaiseen epikurolaisuuteen. Ja esimerkiksi "Paholaisen Asianajaja" -ryhmää on toistuvasti haukuttu uskovaisten puolelta nimenomaan siitä että siellä ollaan liian liberaaleja ja suhtaudutaan libertaareihin aika häijysti. Eli uusateistien suuri klikki kotimaassamme ei selvästi "moiti riittävästi" islamia ja feminismiä. Siellä ei kylvetä edes traumoissa ja mukana onkin myös silminnähtävän monta naisjäsentä.

Takkiraudan uutisoinnin takana on tuoreesti paljon näkyvyyttä saanut, trollailluksi tullut, tutkimus, jota Patheos -blogi on käyttänyt pohjana. Josta kuitenkin onneksi saatiin irti ihan oikeaa tietoakin. Tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan miesaktivisteja. Näistä suurin osa on ateisteja. Korjailujen jälkeen on varsin uskottavaa sanoa että "MRA demographic is somewhat older and more moderate, but still overwhelmingly white (87%), still overwhelmingly non-religious (70%), still overwhelmingly young (median age 20), still overwhelmingly in favor of marijuana legalization above all other issues (though socialized medicine and minimum wage increase now attract more support)." Tällä on tietysti uusateismiin samanlaisia yleistäviä tuloksia kuin mitä saadaan jos tehdään kristittyjä koskevia tutkimuksia jossa tutkittaisiin pelkästään fundamentalisteja. Tämänlaisten asioiden yhdistämistä pidetään uskonnon kohdalla jonain joka "ilmiselvästi" pitäisi tietää. Ihan tilastotieteellisistä syistä näin tuleekin tehdä "So most MRA’s are irreligious, which doesn’t mean that most irreligious people are MRA’s. For example, if 16% of the population are atheists, and .16% of the population are MRA, then they could be 100% irreligious and still represent only 1% of of that group." Esimerkiksi ateismien suuren linjan liberaalius, jossa "MRA -sovinistinuoret" ovat selvästi ulkona on strateginen seuraus siitä että ateismi on vastareaktiossa uskontoon nähden. Liberaalius tulee ikään kuin "itsestään", ilman mitään ideologista ohjailua "for purely strategic reasons: because the atheist movement ought to be trying to appeal to as broad a cross-section of society as possible; and because the atheist and feminist movements have a common foe in religious patriarchy and we’ll accomplish more if we work together" Siitä huolimatta. Minulle ei tarvitse sanoa kuin "elevatorgate" ja muistan, että ateistien parissa oli valtavan repivä kina. Joka kertoo että uusateismin sisälläkin on selvästi suuri juopa tässä kysymyksessä. Feminismiin suhtautuminen jakaa mielipiteitä vahvasti liikkeen sisällä. Se ei siis selvästi ole mikään liikkeen kuvaava piirre, jokin joka on yleisesti jaettu sen jäsenten kesken - jollaisena Takkiraudassa sitä näytetään käsiteltävän - mutta se on silti merkittävä huomioitava.

Uusateismissa vedotaan usein vapauteen. Mutta tässä ei usein kerrota onko vapaus positiivista vapautta vai negatiivista vapautta. Ja tämän lisäksi ei kerrota ovatko asenteet liberaaleja vai libertaareja. (Ja siinä missä liberaalit ovat jonkinlaisia tuskastuttavan tylsiä keskiluokkaistuneita hippejä, libertaareja ateisteja taas näyttää vaivaavan rasittava sosiopaattisuus.) Tämä itse asiassa palauttaakin uusateismin sen perusluonteen ytimeen. Uusateismi ei ole ideologia eikä missään tapauksessa organisoitu. Se on enemmän löyhä kokoonpano, josta keskusoppi nimenomaan puuttuu. Se ei ole järjestäytynyt. Se on jäsenmääriä katsoen kooltaan hyvin suuri, sen jäsenet ovat korkeintaan löyhästi yhteydessä, se toimii enemmän erilaisten keskustelufoorumeiden ja pienien ryhmien väliaikaisena liittona ja nivoutumana. Kysymys ei siis oikeasti ole mistään "organisoituneesta nuorten miesten ryhmästä jolla olisi tietty oppi ja tietyt asenteet". Sellaisena sitä tupataan kuitenkin jostain syystä käsittelemään. (Ja usein sellaisten ihmisten toimesta jotka valittavat että uskontoa ei saa niputtaa pelkkiin fundamentalisteihin ja niin edespäin.)

Ei kommentteja: