torstai 2. huhtikuuta 2009

Luonnollinen.

Kun puhutaan luonnollisuudesta, on hyvä tietää erilaisia konteksteja. Sillä eri tavoin käytettynä sen merkitys vaihtuu. Ja toisen ymmärtämisen kannalta on syytä tietää, mitä hän käyttää. Ja onko sillä merkitystä. Ja ennen kaikkea, käytetäänkö merkityssisällön vaihtoa, jolloin argumentti ainoastaan näyttää ulkoisesti konsistentilta, mutta on sisäisesti rikki, koska sanan merkitys vaihtuu lennosta.
1: Luonnollinen voi tarkoittaa sitä, mitä luonnossa tapahtuu. Tällöin sen vastakohta on näkökulmasta riippuen
___1.1: yliluonnollinen asia tai ilmiö. Tällöin esimerkiksi homoseksuaalisuus on luonnollista, koska eläinten parissa sitä tapahtuu paljon, ja ihmisilläkin se on melko tavallista. Se ei siis viittaa johonkin henkientiteettiin. Tällöin homoseksuaalisuus ei ole uskonnollinen asia, eikä sen luonnollisuutta voida kovinkaan helposti kiistää.
___1.2: Olemattomaan asiaan: Kun tässä kontekstissa käytetään sanaa luonnollinen, se on tosiasiaväite, ja se voidaan varmistaa. Jos se on perusteltu, eli jo testattu, voidaan sanoa että asia ei ole mielipidekysymys.
___1.3: Asiaan, jota tapahtuu luonnossa yleisesti normaaleilla. Tämän määritelmän mukaan asiaa voi hieman esiintyä luonnossa, mutta se on niin harvinaista, että sen kohtaaminen on pilkunviilausta. Se luultavasti ilmenee toimintana siten että se täyttää pääkohdan 2 piirteet. Tähän liittyy melko tiiviisti asian medikalisointi. Tämä onkin keskustelua herättävämpi aihepiiri: Siihen liittyy esimerkiksi medikalisaatio. Esimerkiski homoseksuaalisuus voidaan nähdä sairautena, jolloin homoseksuaali olisi patologinen, ei terve. Sen yleisyys ei ole niin tärkeä asia. Melko usein tämä kuitenkin on arvokeskustelua, johon on sovellettava pääkohdan 3 suhtautumistapoihin. Sillä pohjimmiltaan kyse ei ole siitä, onko se sidottavissa johonkinpoikkeukselliseen fysikaaliseen rakenteeseen - jolloin esimerkiksi homoseksuaalisuus on synnynnäistä, jos tämä elimellinen syy on perinnöllinen. Sillä melko usein homoseksuaalisuuden moraalittomuutta puolustetaan sillä että se on valinta. Pohjimmiltaan tämä näkökanta muuttaa keskustelun siihen, että pohjimmiltaan ei enää puhuta siitä onko asia oikea ilmiö, vaan keskustelu on siitä, onko kyseessä sairaus sekä se, viekö tämä sairaus oikeuden tiettyihin asioihin. Homoseksualisuusesimerkin kannalta tämä on merkittävä huomio koska emmehän me poista vammaisilta oikeutta mennä naimisiin, vaikka heidän mielenterveytensä olisi elimellisesti rikki. Ja vaikka me voisimme mennä suomalaisten kanssa naimisiin sallimme ulkomaalaistenkin kanssa naimisiin menon. Ja ulkomaalaisen puolison valitseminen on valinta. Eikä tätä valintaa voida kieltää vain sillä että monet vastustavat seka -avioliittoja. Kuitenkin homoseksuaalien kohdalla rinnastetaan tila siihen että avioliittoon ei saisi mennä.
___1.4: Luonnollinen on sitä mitä ilmenee luonnossa ilman että sitä on erikseen tehty. Tällöin sen vastakohta on keinotekoinen. Tässä on hyvä miettiä. Keinotekoisuus itsessään on mutkikas käsite, joka tässä kohden tekee tilanteesta sellaisen että tarkempi alamäärittely on tarpeen:
_____1.4.1: Vetääkö rajat eläimiin ja yleistää näistä. Tällöin oravan tavat ja muu on se, mihin on keskityttävä. Ja jos ihminen tekee ainoana eläimenä jotain, niin silloin luonto kertoo että se on ihmisen keksintöä. Tämän näkemyksen mukaan homoseksuaalisuus on ehdottoman luonnollista. Silloin esimerkiksi lastan jalkaan laittaminen on luonnotonta, koska mikään eläin ei niin tee ja siinä laitetaan keinotekoinen jatke jalkaan, mitä eläimet - eivätkä kaikki ihmiskulttuuritkaan - tee.
_____1.4.2: Salliiko sen että ihminen olisi luonnollisesti juuri tietynlainen. Tällöin oravien tavat voivat olla jopa irrelevantteja. Emmehän ajattele että kalkkarokäärmeen olisi syötävä käpyjä ja hypittävä puusta puuhun vain sen vuoksi että oravat niin tekevät. Tällöin kiinnostuksen kohde on ihmisen lajityypillinen käytös - joka taas hyppää monin paikoin linkin kautta kohtaan 1.3. Tässä kohden mielenkiintoiseksi käy se, missä menee ihmisen raja:
_________1.4.2.1: Voidaan ajatella että vaatteet ovat ihmisen luonnollisia seurauksia. Extended phenotype, luonnollisia samaan tapaan kuin mehiläispesät tai myyränkolot. Silloin lastan jalkaan laittaminen ei selvästi ole luonnotonta. Ongelmana vain on se, mikä sitten ei olisi? Jos tähdet ja luonnonvoimat ovat luonnollisia, voidaan kysyä ollaanko tässä itse asiassa rakennettu ovela yhteys, jonka mukaan luonnollinen on yhtä kuin kohdat 1.1 ja 1.2
_________1.4.2.2: Jos taas ajatellaan vain ihmisen ruumista, jossa kaikki mikä ei luonnostaan ole, lasta kuten vaatteet, asunnot, yrttiteet ja bongit ovat ehdottomasti keinotekoisia. Tällöin vain ne asiat, jotka ovat olemassa ilman ihmisiä - tai kenties jopa ilman eläimiä- ovat luonnollisia. Luonnollisiksi jäävät tällöin luonnonlait, kun taas keinotekoista esittävät ihmisen kulttuuri, toiminta ja erilaiset valmisteet - ja kenties jopa myyränkolot.
2: Luonnollinen voi tarkoittaa spontaania, ei teeskenneltyä tai ei työllä harjoiteltua reaktiotapaa asiaan. Silloin luonnollinen on ikään kuin aitoa, ei hillittyä käytöstä, impulsiivista tunteiden mukaan toimintaa. Sen vastakohta taas on muodollisuus ja teeskentely. Tällöin kun puhutaan tästä asiasta, voidaan joskus vakuuttua vain ensimmäisen persoonan kautta. Sillä jos joku käyttäytyy juhlissa jäykästi, hän voi tehdä sen koska on seurassa jäykkis spontaanisti. Tai sitten hän voi tehdä niin koska "niin kuuluu tehdä". Vain hän itse tietää kummasta on kyse. Ulkopuolisesta se voi näyttää teeskentelyltä, mutta se onkin luonnollista. Joskus tietenkin rikotaan yleisesti sopiviksi nähtyjä normeja lyhytnäköisellä tavalla, jolloin ulkopuolinenkin tietää melko varmasti että kyseessä on henkilön "luonnollinen käytös".
3: Teologiassa taas on joskus tapana käyttää sanaa luonnollinen tarkoittamaan "luomisjärjestyksen mukaista". Tällöin kyse on arvoista, jolloin sitä ei tarvitse liittää lainkaan luonnollisiin asioihin. Esimerkiksi tästä on hyvä esimerkki siitä, kuinka homoseksuaalisuus on luonnotonta. Monesti tätä on perusteltu sillä, että luonnossa ei esiinny homoseksuaalisuutta. Kuitenkin kun faktat näyttää, se ei ole mielipidekysymys. Tällöin vastaukseksi tulee se, että se on kuitenkin luomisjärjestyksen vastaista, vaikka sitä tapahtuukin luonnossa. Tällöin homoseksuaalisuuden luonnossa esiintyminen on tavallaan irrelevanttia, eikä sitä pitäisi alun perinkään käyttää perusteluna. Sillä tämän luonnollisuusmallin mukaan kyse on arvoista. Tämän luonnollisuuden vastakohta on synti ja moraalittomuus. Erikoista tässä on tietysti se, että tätä käytetään paljon nimen omaan poliittisten kannanottojen kohdalla. Perustelu nousee kuitenkin siitä, että ne ovat tietyn uskonnollisen näkemyksen mukaan väärin. Luonnottomuus ei ole mikään absoluuttinen asia, josta tässä kohdassa voitaisiin jotenkin varmistaa. Kyseessä on tällöin arvokeskustelu. Sen poliittisen käytön tekee erikoiseksi se, että asiasta ollaan selvästi kahta mieltä. Siihen ei olla pakottamassa lailla, eli homoseksuaalisten avioliitto ei pakota kaikkia menemään homoavioliittoon. Eikä se pakota edes homoja menemään avioliittoon. Tällöin laki ei varsinaisesti vahingoita kenenkään omaa elämää koskevia oikeuksia. Kyseessä on tällöin selvästi vallankäyttö, koska siinä pohjimmiltaan sanotaan että asian pitää olla kaikista väärin ja kiellettyä, koska se oman ideologian mukaan on väärin. Perustelut nousevat tämän ideologian sisällöstä, ja sen ulkopuolisille perustelut ovat vain esitys "Se on väärin koska se on väärin". Kehäpäättely piilotetaan sillä että toinen muutetaan synonyymikseen "Se on väärin koska se on luonnotonta." Tietenkin ideologian sisällä näkemys on konsistentti, koska hyvyys ja pahuus haetaan ideologian normeista. Mutta tämän ideologian ulkopuolelle yleistettäviä ne eivät ole, ja siellä niiden käyttäminen kertoo vain ja ainoastaan yksilön intresseistä. Aito ideologiariippumaton yhteisön eettisen tason jalostaminen ei tällöin ole se, mitä tässä ollaan tekemässä. Kyseessä on ensisijaisesti sen "oman ideologian" vallan lisäämisestä, ja erimielisten kontrolloimisesta.

2 kommenttia:

MrrKAT kirjoitti...

Jos käsky on:
"Pane lasta jalkaan".
?

Teologisesti, oli sitten mikkaeljacksonismi tai ER-toimenpide, tuon pitäisi olla luonnotonta.. ;)

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Sain joukon uusia ideoita tuosta esimerkistäsi. Nyt siitä tuli hieno, ympäriinsä harova, systeemi, jossa eri määritelmät kietoutuvat myös sisällöllisesti toisiinsa.

Selvää on kuitenkin samalla sekin, että kaikkea ei voida sekoittaa. On vain oltava tarkkana mistä puhuu milloinkin, eikä vaihtaa. Osa sisällöistä on selvästi oikein ja osa on selvästi väärin. Määritelmillä on ikään kuin "sallitut toiminta -alueet".