perjantai 4. heinäkuuta 2014

Mikä on evoluution suhde uskoon?

Monesti evoluutiokeskustelussa tulee mieleen jako jossa ateistiset evolutionistit taistelevat kreationisteja vastaan. Ja kreationistit puolustavat uskontoa ja uskoa evoluutiota vastaan. Mielikuva on hyvin vahva ja tästä voi syntyä sellaisia käsityksiä että evoluutio olisi jotenkin erityisen ateistista.

Ajatus siitä että evoluutio jotenkin nivoutuu ateismiin voidaan perustella.

Kreationistien ajatusmaailma etenee usein siten että Jumala on itsessään selitysmalli. Silloin rakennetaan argumentti jossa "Joko evoluutio tai Jumala" ja sitten selitetään että "Ei evoluutio" ja näin saadaan lopputulos. Kreationistien logiikka on sinänsä sisäisesti koherenttia ; P1: AVB (A tai B) ; P2: ¬B (Ei B) ; J: A (Siis A). Sen ongelmana on vain se, että molemmat premissit ovat melkoisen heikkoja. Ilman premissiä 1 argumentti muuttuu Aukkojen Jumala -argumenttivirheeksi. Ja virhe premississä P pakottaisi siihen että lopputulokseksi pitäisi päätellä että Jumalaa ei ole.

Toisaalta evolutionistien puolella kysymys on siitä että jos Jumalaa ei ole, elämälle on oltava luonnontieteellinen selitys. (Tai selitys sille miksi se on jonkinlainen illuusio, jota tietä oikein kukaan ei tiettävästi ole ottanut vakavasti.) Tähän liittyen onkin otettava Dawkinsin ajatus siitä että ennen evoluutioteorian kehittämistä oli mahdollista olla ateisti, mutta ei lujatasoisesti rationaalisesti ja tieteellisesti perusteltu ateisti. Tässä mielessä evoluutioteoria on, jos ei todistamassa, niin ainakin antamassa tilaa, älyllisesti ylpeälle ateismille.

Kuitenkin

Suomessa Eero Junkkaala on sitten mukavasti korostanut sitä että evoluutioon nojaavat ateistit tekevät saman virheen kuin kreationistit. Eli olettavat että evoluutio käsittelisi Jumalaa. Hänestä evoluutio kartoittaa luomakuntaa eikä Luojaa. Tämänlaatuinen ajattelu on hyvin tyypillistä luterilaisuudelle, jossa usko ja tiede laitetaan eri kategorioihin. Junkkaala ei ole tässä edes yksin. Itse asiassa voidaan nähdä että hän edustaa kristittyjen teologien valtavirtaa. Sitä teististä evoluutiota ajavaa linjamaa jota esimerkiksi "The Clergy Letter Project" ilmentää. Siinä kristityt tukevat evoluutioteoriaa. Suurelle osalle ihmisistä evoluutio ei tuokaan uskonkriisiä. Aina löytyy sellaisia ihmisiä kuin Dennis Alexander jotka kirjoittavat sellaisia kirjoja kuin "Creation or Evolution - Do We Have to Choose?" ja jotka sanovat että valintaa ei tarvitse tehdä. Samoin Intelligent Designiä suuressa ID -oikeudenkäynnissä, "Kitzmiller v. Dover Area School District":issä evoluution asiantuntijana ID:tä kritisoinut Kenneth Miller on kristitty joka on kirjoittanut "Finding Darwin's God" -teoksen. He muistuttavat että evoluution suhde uskontoon on enemmänkin se, että se falsifioi hyvin partikulaarisia uskonnon muotoja. Ja näitä falsifioituja kreationistioppeja he pitävät sitten tieteellisesti heikkoina elleivät suorastaan naurettavina.

Ja silti

Kun sitten katsotaan aihepiiriä tarkemmin, voidaan huomata, että asialla on myös toinen puoli. Valtaosa teistisen evoluution kannattajista on enemmänkin teistejä kuin evoluutikkoja. Kenneth Miller on merkittävä ja hieno mies, mutta samalla poikkeus. Valtaosa teistisen evoluution kannattajista on siis enemmänkin kuin Junkkaala. Eli teologi joka hyväksyy evoluutioteorian. (Edellä mainitsemani Dennis Alexanderkin on biokemisti ja psykiatri.)

Toisella puolella sitten näyttää olevan toisensuuntainen konsensus. ; Asia korostuu kun katsotaan tutkijoiden vakaumuksista tehtyjä tilastoja. "Disbelief in God and immortality among NAS biological scientists was 65.2% and 69.0%, respectively, and among NAS physical scientists it was 79.0% and 76.3%. Most of the rest were agnostics on both issues, with few believers. We found the highest percentage of belief among NAS mathematicians (14.3% in God, 15.0% in immortality). Biological scientists had the lowest rate of belief (5.5% in God, 7.1% in immortality), with physicists and astronomers slightly higher (7.5% in God, 7.5% in immortality)." Näistä huomiotaherättävää on toki se, että huippututkijoissa uskonnottomuus on "kaiken kaikkiaan yliedustettuna". Mutta tätä merkittävämpää on enemmänkin se, että biologit ovat kaikista uskonnottomimpia. Tästä onkin vedetty melko tiukka johtopäätös "As we compiled our findings, the NAS issued a booklet encouraging the teaching of evolution in public schools.... The booklet assures readers, 'Whether God exists or not is a question about which science is neutral'. NAS president Bruce Alberts said: 'There are many very outstanding members of this academy who are very religious people, people who believe in evolution, many of them biologists.' Our survey suggests otherwise.""

Vähän samaa viestiä kertoo myös Nobel palkittujen tutkijoiden tekemä lista jossa oli monia nimiä
. Viestissä sanottiin suoraan "Logically derived from confirmable evidence, evolution is understood to be the result of an unguided, unplanned process of random variation and natural selection." Toki tätä pehmennettiin korostamalla Jay Gouldin NoMa -periaatteen kaltaista ajatusta "Differences exist between scientific and spiritual world views, but there is no need to blur the distinction between the two. Nor is there need for conflict between the theory of evolution and religious faith. Science and faith are not mutually exclusive. Neither should feel threatened by the other."

Mitä tästä voi sanoa?

Teistisen evoluution kohdalla on mahdollista että tämä luokkakuntaero on hyvin tärkeä. Teologit eivät yleensä lähde falsifioimaan Jumalaa, eivät edes pidä sitä falsifioitavissa olevana. Mutta he kuitenkin samanaikaisesti ikään kuin vaativat ateistiselta puolelta että Jumala tehdään sen kaikissa versioissa mahdottomaksi. He korostavat miten Jumala ei ole ristiriidassa. Tämä on enemmän loogista koherenssia ja/tai maailmankuvan eksistentiaalista yhteensovittamista. ; Biologian puolella premissisetti on sitten aivan toisenlainen. Siellä konsepti on turha jos sitä ei voi soveltaa. Ja tällöin teistien vaatimus voi näyttää tyhmältä ja Jumalan kieltäminen järkevältä.

Voi syntyä jopa sellainen eroavuus että teologit pitävät aika usein Intelligent Designiä sofistikoituneempana kreationismina. Mutta monet luonnontieteellisesti suuntautuneet - mukaan lukien itse - korostan että tosiasiassa YEC on validimpi ja kiinnostavampi. Sillä ID brassailee hienoilla sanoilla, mutta se ei tee sen argumenteista sovellettavia. Siinä missä YEC:läinen esittää suoria metodisia väitteitä ajoitusmenetelmistä ja vastaavista, ID tarjoaa jotain CSI -informaatiota jota on luritettu DNA:han mutta jonka tarkkaa määrää he eivät kykene laskemaan. YEC esittää ennusteita maailmasta ja on siksi väärässä. ID ei ole edes väärässä. Joten heille YEC on parempaa, jotain joka yrittää olla silta luonnontieteen ja uskonnon välillä ja joka epäonnistuu yrityksessään. ID sen sijaan luo sillan lähinnä klassisen traditionaalisen teologian ja paskanjauhannan välille.

Se, kumpi tässä pitää ottaa vakavasti on hyvin mielenkiintoinen. Suhtautumista tähän voidaan arvioida varsin helposti.
1: Jos otetaan keskivertoinen teisti, jopa Junkkaalan tapainen teisti, he tuomitsevat suoraan esimerkiksi Dawkinsin näkemyksen. Ja heistä syy on siinä että Dawkins lähtee hyppimään alalle jota ei osaa. Eli teologiaa harrastamaan ei pidä tulla biologin papereilla. Että filosofia 101 olisi hyvä käydä ensin.
2: Samalla ajatuksella voidaan kuitenkin esittää että kenties asia onkin myös niin että Junkkaala ja muut eivät osaa evoluutiota. Ovathan hekin oman osaamisalueensa ulkopuolella.
+: Nähdäkseni on melko loukkaavaa väittää että suurin osa biologeista olisi idiootteja. Ja heidän suuri ateismin määränsä vihjaa että tämänlainen pilkka on pakko heittää jos esittää että evoluutio johtaa ateismiin jos ja vain jos ei ymmärrä teologiaa. Ja samoin on aika loukkaavaa väittää että Junkkaala on teistisen evoluution kannattaja vain koska hän ei osaa ja ymmärrä evoluution implikaatioita.

Tässä kohden alkaakin korostumaan se, että nykymaailmassa tiedekeskustelussa on vakiona se, että on positiivista että teisti hyppii tulkitsemaan luonnontieteitä. Mutta toisin päin tekeminen on sitten vähemmän positiivista. NoMa -periaate toimii yllättävän usein siten, että teologi sanoo sen kun luonnontieteilijä sanoo jotain Jumalasta luonnontieteen valossa. Mutta hyvin harvoin sitä sanotaan siinä vaiheessa kun käsille otetaan luonnontieteen teoria ja sitten mietitään mitä Jumalan olemassaolo tarkoittaa tälle konseptille. Ja tämä on se syy minkä vuoksi uusateismi hoidetaan sofistikoituneessakin teologiassa sanomalla taikasana "se on fundamentalismia".

Ja tämän vuoksi katsoin nimilistoja ja tilastoja. Sillä totuus ei ole kysymys jota ratkaistaan käsiäänestyksillä. Ja tässä koko tematiikka tiivistyy siihen että kenen auktoriteetti yltää paremmin niille alueille jolle häntä ei ole koulutettu. Tässä tilastot kuvaavat jotain. Eivät sitä mikä on tieteen suhde teologiseen uskontoon. Mutta vakaumus, usko. Se luterilaisen teologian ydinmehu, saadaan sen sijaan tarkasteluun. Tilastot heijastavat yksilöiden sisäisiä tiloja ja tästä saadaan irti yllättävän paljon. Ja juuri sellaista jota dogmatiikka ja premissejenpyörittely ei oikein mitenkään muuten paljasta.

Alussa olevaa kuvaa ei voi ymmärtää ennen kuin on nähnyt riittävän monta "Jeesus ratsastaa dinosauruksella" -kuvaa. Joka on yleinen kreationismissa. Ja kreationismi harrastaa dinosauruskitchiä ja dinosaurusfetisismiä aivan kaikkialla. Dinosauruksia on lähes useammin kuin evoluution rinnastamista natsismiin. Tuossa kuvassa Tom Green - tai kovasti hänen näköisensä mies - ratsastaa leijonalla. Alakuvassa pachycephalosaurus ei tarvitse pyöräilykypärää graffitissa joka on vähintään yhtä anakronistinen kuin Jeesus velociraptorin selässä.

10 kommenttia:

Tom Kärnä kirjoitti...

Evoluutioteoriaa vastustavat kristityt puhuvat enemmän Jumalasta kuin evoluutioteoriaa kannattavat kristityt. On niin helppo monen helppo kannattaa "kreationismia", koska siihen liitetään automaattisesti luoja-Jumala.

Sanoisin vielä, että suomen kieleen ei kovin hyvin sovi käsite "evolutionisti", koska se antaa kuvan jonkin aatteen kannattamisesta, siis suomen kielessä.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Jos kurkistat noihin hakusanoihin, huomaat että esillä on "evoluutio" ja "evolutionismi". Ja se tuo mielikuvan ideologiasta jota seurataan. Ja jos olet Junkkaalaan tutustunut, hänkin korostaa että teistisen evoluution ytimessä on se, että evoluutio erotetaan evolutionismista. Että evolutionismi johtaa sitten koherentisti ateismiin, mutta on maailmankuva eikä tieteellinen tulos.

Ja jos katsot hieman tarkemmin kirjoitushistoriaani, tämä ero evoluution ja evolutionismin välillä on hyvin tärkeä ja oleellinen osa tätä blogia. Mutta hyvä kun huomasit.

Tässä suhteessa olen toki tietoinen että esimerkiksi "darwinismi" -sana on pelkkä pilkkasana jota kreationistit käyttävät kun selittävät että evoluutioteoria on uskonto. He ovat idiootteja. Jako evoluution ja evolutionismin välillä on Junkkaalan ja minun maailmassa mahdollinen ja relevantti juuri siksi että ne eivät ole synonyymejä.

Tom Kärnä kirjoitti...

Ookei tuohon evoluutioteorian kannattamisen ja "evolutionismin" eroon.

En ole pahemmin Junkkaalaan tutustunut.

Darwinismin sijaan jotkut biologitkin ovat puhuneet uusdarwinismista. Tämä käsite tuo esiin sen, että sitten Darwinin päivien on biologiatieteessä opittu paljon lisää, joten minusta ei ole kovin huono.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Esimerkiksi itse olen ehdottomasti agnostikko ja evolutionisti. (Eli evolutionismi ei ole samaa kuin ateismikaan.)

Tietyssä mielessä evoluutioteoria on hyvä lähtökohta maailmankuvallisiin ja eksistentiaalisiin mietteisiin koska se on myös tarina ihmisen alkuperästä. Klassisesti suuria kysymyksiä kuten "mistä olen tullut" on pidetty oleellisina ihmisen eksistentiaalisille pohdiskeluille. (Joita tässä blogissa on evolutionismi -otsikon alla satakunta. Evolutionismin määritelmää ja ydintä määrittelin alkupään teksteissä ja muut on enemmän soveltamista.)

Lisäksi nykymaailmassa evoluution kannattaminen on sinänsä toimiva identiteetin rakennuspalikka, että ihmiset eivät oikeasti rakenna identiteettiään sen varaan mitä pitävät tärkeimpänä. Vaan sitä kautta jolla he ilmoittavat kuuluvansa johonkin joukkoon. ; Vertaus. Kukaan ei identifioidu sitä kautta että pitää musiikista. Kaikki pitävät musiikista. Sen sijaan on tärkeää kertoa että "mä kuuntelen punkkia perkele". Koska kaikki eivät kuuntele punkkia ja osa vihaa tätä tyyliä. Siksi ollaan punkkareita ja jos joku identifioituu "pidän musiikista" -tasolle häntä pidetään latteana ja tältä osin identiteetittömänä. Olen evoluutiokeskustelussa varsin vahvasti ollut esillä. Ja puoleni ei ole tässä kysymyksessä epäselvä.

Pidän näitä mietteitä tärkeänä, mutta en sekoita niitä samaksi kuin evoluutiotiede. Luultavasti, nyt kun vähän tarkemmin mietit, pidät luultavasti jaottelusta enemmän kuin ensin ajattelit. (Luulen.)

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Mutta joo. Ei ole Darwinin aikana esimerkiksi neutraaliteoriasta kuultu. Minähän olen muuten paatunut Kimuran kannattaja. Kreationistit tuntee lähinnä adaptationisteja ja se näyttää viehättävän monia muitakin. Dawkins esimerkiksi on adaptationisti. Vähemmässä määrin Gould on myös populaari evoluutiotahtiajatuksineen, joskin joskus minun on vaikeaa nähdä mitä populaari evoluution kannattaja näkee siinä kun teoriansa näyttää saltationismilta, joka sitten on vähän sen suuntainen mutta kuitenkin ihan eri asia. (Onneksi suosiota ei ole sentään annettu niin paljoa ryhmävalinnalle, joka on minusta melko mielisairas konsepti.)

Mutta tieteen etenemisestä onkin hyvä muistaa aina välistä kertoa jotain. Ja miettiä vaikka antaako "Lajien syntyä" lahjaksi joka kerta...

Tom Kärnä kirjoitti...

Jätän identiteetin rakennuspalikat hautumaan.

Ja rupean jonain päivänä lukemaan taas blogiasi alusta loppuun päin.

Pitää mennä kuitenkin ennen kolmea nukkumaan. Olen onnistunut hankkimaan tällä viikolla unirästejä, joten senkin vuoksi. Kolmen jälkeen kukkuminen ylhäällä kostautuu pitemmän päälle.

Myöhemmin lauantain aikana vanhan kaverin kanssa valmistan Piña Coladaa.

En ole ole itse syventynyt kovin perusteellisesti evoluutioteorian ja -ajatuksen käsitteistöihin.

...Näköjään Descent of Mania ei ole vieläkään suomennettu. Tai niin luulen.

Tom Kärnä kirjoitti...

Nautimme edellisvuotiseen verrattuna ihan kohtuullisenoloisia lasillisia Piña Coladaa.

Maija Mäkelä kirjoitti...

Maailmassa on aika harvoja biologi-teologeja. Niissä oppiaineissa nysvätään yleensä erilaisissa kysymyksissä. On silti mielestäni OK hypätä välillä pois omista ympyröistään.

Tunnen Eero Junkkaalaa jonkin verran ja taidan olla hänen kanssaan luonnontieteilijänäkin aika lähelle samaa mieltä. Samaa asiaa katsotaan eri lähtökohdista käyttäen eri sanastoa, mutta on mahdollista löytää silti yhteisymmärrys. Runoilija sanoisi asiat vielä kolmannella tavalla...

Tunnes joitain kristittyjä biologeja, mutta he taitavat olla niin rauhassa kokonaisvaltaisesti "uskomassa ja tietämässä", että eivät jaksa teoretisoida kaikkea. Tiedän, että se ärsyttää niitä, joiden hyvinvointi vaatii ajatusten vääntöä.

Toisaalta, tunnen hyvinkin paljon kristittyjä lääkäreitä, joiden olemassaolon toisaalta pitäisi olla mahdottomuus, koska he jos kuka tietävät, että siihen mihin ihminen kaatuu hän myös maatuu. Itse asiassa opin eräältä heistä Pentti Huoviselta termin teistinen evoluutio, joka näyttää monia ateisteja ärsyttävän. (Huovinen: http://www.penttihuovinen.fi/henkilokuva.php )

Ei tässä kyllä ollut mitään uutta tähän kirjoitukseesi, mutta minulle se sytytti nämä kynttilät palamaan...

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Tavallaan on helppo ymmärtää miten teistinen evoluutio on vastenmielinen monille. (Nähdäkseni se häiritsee kreationisteja enemmän kuin ateisteja. Jotka pitävät teististä evoluutiota vähän hassuna, mutta sellaisella käsiäheiluttavalla tavalla joka on vähemmän hoopoa kuin kreationistinen vastineensa.)

Jos nimittäin kuvitellaan miljoonia vuosia, on selvää että oli pitkä aika jolloin "dinosaurukset hallitsivat". Tai siis eiväthän ne mitään hallinneet. Kulkivat ympäriinsä, söivät ja paskoivat. Eihän niillä edes ollut kirkkoja. Eivät ne palvoneet JHWH -jumalaa virsikirjojen kanssa. Eivät ne ymmärtäneet runoutta, tiedettä tai musiikkia. Niillä ei ollut hajua kultaisen säännön kaltaisista arvoista. Ja ennen kaikkea niiltä puuttui ihmiskulttuurin mielenvoimien saavutuksista suurin ja paras multihuipentuma, "Suvivirsi".

Siinä voi olla vaikeaa nähdä jumalisuutta. Toisaalta itse olen aina toivonut että olisin Tyrannosaurus. Sitä saisi tallata jykevästi ympäriinsä ja huutaa. (Minun tekee usein mieli tehdä näin, mutta tätä paheksutaan kovin.) Joten kyllä siinä jotain jumalaisen hienoa on siinä T -rexissä.

Tom Kärnä kirjoitti...

Tyrannosauruksen ei tarvinnut myöskään pestä hampaita, ja toisaalta sellaisesta olisi sen saalisonnelle ollut haittaakin. Minusta hampaiden pesu on yksi tylsimmistä toiminnoista, mitä ihminen voi elämänsä aikana suorittaa. Itselleni kuitenkin voisi riittää T-rexinä olon sijaan yksinkertaisesti miljoona kattoon ripustettua nyrkkeilysäkkiä, joita voisin hakata esim. tuhannella roomalaisen gladius-miekan kopiolla.