torstai 31. heinäkuuta 2014

Richard Dawkins ja sukuelinten luvaton käyttöönotto

Kirjoitin taannoin siitä, miten oikeistokonservatiivipiireissä oli kehitetty ajatuksia legitiimistä ja eilegitiimistä raiskauksesta ; Silloin ideana oli se, että jotkut raiskaukset eivät olleet valideja koska jos niistä tulee raskaaksi, se ei ole aito raskaus koska naisen elimistö ikään kuin torjuu eitoivotut raskaudet itse. Tätä kautta saatiin prolifeläiselle kelpaava hierarkia rikoksiin. Tämä herätti luonnollisesti paljon ... keskustelua.

Tällä kertaa mehiläispesään on sitten tunkenut näppinsä itse Richard Dawkins. Hänen twittertilinsä täyttyy hienosta ajattelusta. Hän on tarkalleen ottaen priorisoinut rikoksia ja asettanut niitä vakavuusasteisiin. Kuten ""Mild date rape is bad. Violent date rape is worse." Is it really so hard to understand that that doesn't constitute endorsement of either?" Hän on puolustautunut kritikiltä sanomalla sen tyylisiä asioita kuin "Date rape is bad. Stranger rape at knifepoint is worse. If you think that's an endorsement of date rape, go away and learn how to think."

Puolustautumiseen on ollut tarvetta, sillä Dawkinsin lausunto on kohdannut paljon vastarintaa. Pharyngulassa esiin nostettiin se, miten tämä voidaan tulkita. "If you want to make a difference in social attitudes, you can say “Date rape is bad”…full stop. You don’t go on and say that some other form of rape is worse, because that’s all the date-rapers see: “Richard Dawkins says I’m not as bad as a rapist”. The first part is ignored." "Skepchick":in -blogisti kertoo että Dawkins onkin yrittänyt kiertää tätä kulmaa korostamalla että hän ei puolusta lievempää rikosta sillä että sanoo että vakavampi rikos on vakavampi. Mutta hänkin pitää Dawkinsin viestintää huonona. Syynä on kontekstointi. Dawkinsin korostama jaottelu on ilmiselvä, mutta sen tyylistä argumentointia käytetään syynä lieventää asioita. "What is the purpose of comparing and ranking different forms of sexual assault? Is there someone who had their butt grabbed once who is loudly insisting that they were equally harmed as a person who was violently raped and left for dead? Is he defending the victim of the violent rape from the insult of having their own assault minimized? I honestly cannot find any evidence that this, or anything similar, is happening. On the contrary, sexual assault that doesn’t match our preconceived notions of what a rape “should” look like (generally the stereotype is that of a violent stranger rape where the victim fights back valiantly and which exclusively involves penis-in-vagina penetration) is minimized, ignored, laughed about, and rarely prosecuted." Onkin totta että esimerkiksi raiskatun pukeutuminen nostetaan usein esiin muunakin kuin rikoksen ennaltaehkäisemisvinkkinä. Siinä on usein moralisoiva sävy jossa korostuu se, että raiskattu jotenkin itse omalla epäsopivalla käytöksellään on luonut koko tilanteen. Rawstoryssa ollaan samalla linjalla "Dawkins himself is pretty guilty on this front with his infamous “Dear Muslima” bullshit, where he basically said women shouldn’t complain about sexual harassment because hey, at least you aren’t being forced to wear a burqua. It wasn’t an endorsement of sexual harassment per se. But it was saying sexual harassment is not a thing that should concern anyone, because as long as something worse is going on, then you should shut up about whatever."

Mielestäni tämä arvokeskustelu pitää sisällään kaiken mikä on oleellisesti pielessä nykyajan keskustelussa. Ja tässä syyllisiä ovat sekä Dawkins että feministit. Dawkins näyttää lähestyvän asiaa siten miten sitä voi lähestyä juridisen ja puhtaasti loogisen argumentaation kautta. Meilläkin on laissa sellaisia käsitteitä kuin "pahoinpitely" luokiteltu. On esimerkiksi ehtoja joilla rikos muuttuu "törkeäksi pahoinpitelyksi" (Suomen rikoslaki 6§). Ja todellakin on syvä looginen ero konservatiivien legitiimin raiskauksen ja Dawkinsin "raiskauksia on eriasteisia" -lähestymisen välillä. Dawkinsilla on tässä siis itse asiassa kohtuu vahva keissi. (Itse tosin näkisin että veitsen kanssa raiskaus on jotain jossa tapahtuu kaksi eri rikosta. Raiskaus ja puukolla uhkailu jotka ovat molemmat laissa rangaistavia tekoja myös yksinään..) Hän voi sanoa että kaikki ajatukset joita hänen kritiikissää ovat ovat pelkkää olkiukottamista. Ja hän olisi oikeassa. Sillä hänen sanomisensa on täytetty ylhäältäkäsin erilaisilla intentioilla ja merkityksillä. Sitä sidotaan sellaiseen keskusteluun ja konventioihin joihin Dawkins osallistuu yllättävän vähän.

Samalla Dawkins on jollain tavalla idiootti kun hän ei tiedosta että kommunikaatio koostuu näistä merkityssisällöistä. Hän ei siis ymmärrä mikä on viestinnän ja median pääasiallinen funktio aivan kaikissa asioissa. Mediassa on tavallista että viestejä ja merkityksiä piilotellaan silloin ja vain silloin kun ne ovat piilottamisenarvoisia. Dawkinsilla on yllättävän pitkä historia naïvia käytöstä. Hän on eräässä mielessä kuin lapsi kyynisten paskiaisten täyttämässä mediakentässä. Hän pelaa logiikalla eikä ymmärrä että viestejä tulkitaan arvokeskustelullisesti tavoilla jotka eivät ole suorassa suhteessa siihen mitä on kirjoitettu. Minusta on melko hämmentävää, että Dawkins hämmästelee feministien tapaa tulkita ja lukea asioita "luovasti rivien välistä". Nähdäkseni he eivät tee muuta. Eivätkä he voikaan, koska jos he eivät tee niin joku oikeistokonservatiivi on rivien välistä livauttamassa läpi kaikenlaisia pikku ajatuksia eilegitiimeistä raiskauksista.

Dawkinsin jos jonkun tulisi, ihan oman kommenttihistoriansa kautta, tietää että feminismi ei ole objektiivista tekstintulkintaa vaan koostuu yllättävän usein asenteellisuudesta ja olkiukottamisesta. Ja toisaalta hänen tulisi tietää että (ID)kreationistit ja vastaavat tahot eivät paljasta korttejaan harrasta reilua keskustelua eivätkä ennen kaikkea vältä politisointia piilotetuin intressein tasolla jossa näitä "rivistä välistä lukemisia" ja olkiukottamisia tarvitaan, koska ne paljastavat sen mitä näillä viesteillä ajetaan oikeasti takaa. Feministit eivät siis ole loogisia, mutta Dawkins käyttää mediaa eikä tajua että media ei toimi logiikan vaan intressien ja vallan välineenä. En osaa edes päättää kumpi on halveksittavampaa ja idioottimaisempaa.

"Theory of general relativity have predicted the existence of black hoes."
Hilarious, but sometimes it's not cool to make typos.

Ei kommentteja: