sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Tutkimusetiikasta ja siitä miten arkijärjen hyvyydellä on aika vähän asian kanssa tekemistä

Ei liene epäselvää mikä on mielipiteeni herrasta nimeltä Tapio Puolimatka. Varmennukseksi kerron että se on suunnilleen hikipedian miestä koskevan artikkelin mielipide. (Jos ei muusta syystä niin siitä että minulla on ollut paljon tekemistä tuon hikipedian tekstin kirjoittamisen kanssa.) Hän on näennäisen sananvapauden kannattaja, mutta on toimiltaan yleensä juuri niitä jesuiitta-asenteeseen liitettäviä "päämäärä oikeuttaa keinot" -ihmisiä. Mies on kamala stereotyyppi joka peittää kamaluuttaan stereotyyppisesti, käyttämällä retoriikkaa jossa veriruskea pestään vitivalkoiseksi. (Kunhan kyse on uskovaisten maineenpuhdistuksesta eikä evolutionistien mustamaalaamisesta johon hän on demonstroitusti hyvinkin halukas, valmis ja kykenevä.)

Tapio Puolimatka onkin saanut viime aikoina näkyvyyttä. Juha Leinivaara on kirjoittanut blogiinsa hyvän kuvauksen siitä miten hänen asiantuntijalausuntonsa on herättänyt vastineita ja villeyttä. Puolimatkaa on syytetty ylimalkaisesta lähteiden käyttämisestä ja monesta muusta vakavasta. Tämä ei ole Puolimatkan populaareja ei-tiedemaailmalle kohdistettuja kirjoja lukeneelle yllättävää. Se on päin vastoin odotettavaa.

Asia on nyt sitten edennyt, jonkinlaiseen päätökseen. YLE uutisoi asiasta erikoisesti. Se ilmoitti että "Esiselvityksen mukaan Puolimatkan antaman lausunnon lähteiden käyttöä ei ole tarvetta selvittää tarkemmin." Se on uutisena suunnilleen sama kuin jos jonkin rikoksen kohdalla esitettäisiin että poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi. Informaatioarvoa tällä tiedotteella on melko vähän. Onneksi muualla on tarkempaa tietoa asiasta. Esimerkiksi jyväskylän yliopiston rehtori Matti Mannisen päätöksestä voidaan huomata että molempia osapuolia on kuultu ja tästä on päästy johtopäätökseen, päätökseen siitä että Puolimatka ei ole rikkonut tutkimusetiikkaa.

Nyt moni on nähnyt tämän vapautuksen tarkoittavan samaa kuin se, että Puolimatkan tulos olisi hyvää perustelua. Ajatus on hieman erikoinen, sillä syytös koski tutkimusetiikkaa. Siitä mitä tämä tarkoittaa on itse asiassa sanottu jopa niissä Puolimatkaa syyttävissä teksteissä, kuten vaikka Mattssonin tekstissä ""Huonon tieteen" tekeminen ei sinänsä ole mikään ongelma ja tiedeyhteisöön kuuluu sellaisen kritiikki ja keskustelu siitä, mikä on huonoa tiedettä ja mikä hyvää. Tälläinen aito keskustelu tutkimusten lähtökohdista, johtopäätöksistä, yleistettävyydestä ja muista vastaavista kuuluu olennaisesti tieteen olemukseen." Eli toisin sanoen kysymys oli enemmänkin siitä että oliko Puolimatka käyttänyt lähteitään oikein. Eli ovatko hänen käyttämänsä lähteet sisältäneet sitä mitä hän väittää niiden sisältävän.

Jyväskylän yliopiston tiedotteen disclaimerit luonnollisesti oikein alleviivaavat tätä. Niiden kirjoittajalla on selvästi ollut jokin erityinen syy painottaa tätä seikkaa. Disclaimer siitä mitä tutkimusetiikan rikkominen ja rikkomattomuus on tässä ydinteesinä. "Koska tutkintapyynnön kohteena ei ole ollut ns. normaali tieteellisessä toiminnassa syntynyt julkaisu vaan eduskunnalle annettu asiantuntijalausunto, rehtorin mukaan esimerkiksi lähdeviittausten lukumäärälle tai niiden käytölle ei voida asettaa yksiselitteisiä vaatimuksia. Mikäli kuitenkin asiantuntijalausunnossa käytetään tieteellisiä lähdeviittauksia, tulee niiden olla hyvän tieteellisen käytännön mukaisia. Esimerkiksi lähdeviitteen sisältämiä havaintoja ei saa esittää siten, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Rehtori toteaa myös, ettei asiantuntijalausunnoille ja tieteellisille julkaisuille voida asettaa samanlaisia vaatimuksia myöskään siitä syystä, että asiantuntijalausunnon laatimiselle on annettu usein lyhyehkö määräaika." Syynä on varmasti se, että Puolimatkalla on lähteiden seassa varsin ... no, ideologisia ... lähteitä.

Itselläni Puolimatkan pelastumisen kohdalla huomio keskittyi kuitenkin erikoiseen detaljiin.

Tutkimuksista -blogi on tehnyt varsin mielenkiintoisen huomion eräästä Puolimatkan käyttämästä lähteestä. Aiheena on Rydenfeltin esittämä kritiikki. (Kritiikki, jota en itse ole pitänyt yhtä kiinnostavana kuin Mattssonin.) Siinä on kuitenkin varsin mielenkiintoinen yksityiskohta eräästä lähteestä. Erään lähteen kohdalla Puolimatka ei ole ottanut erästä kohtaa esille. "Tuo teksti löytyy nyt viitatun artikkelin yhteydestä artikkelin julkaisseen lehden Internet-sivuilta, mutta se ei ole osa varsinaista artikkelia, vaan erillisenä sivuna julkaistu artikkelin yhteyteen kirjoitettu kannanotto. Artikkelin sähköiseen PDF-versioon on sen alkuun jälkikäteen lisätty ylimääräinen sivu, jossa artikkelin yksi kirjoittaja (alkuperäisessä artikkelissa kirjoittajia oli kolme) ja lehden toimituskunnan edustaja menneessä aikamuodossa informoivat ne sanat, joita Rydenfelt väittää artikkelissa todetuiksi" ... "Jälkikäteiset lisäykset artikkeleihin ovat varsin harvinaisia, ja varsinkin sellaiset, joissa allekirjoittajana on vain osa alkuperäisistä kirjoittajista. Etiikka.fi -sivun kirjoitusta lukeva ei osaa arvata, että taustalla on artikkelin jälkikäteen tehty lisäys, sillä Rydenfelt antaa lukijalle kuvan, että tuo teksti olisi poimittu alkuperäisestä artikkelista." On aivan oikeasti mahdollista että Puolimatka ei ole lukenut täydennyksiä. Siksi onkin tavallaan epäreilua että näitä lisäyksiä ylipäätään tehdään jo julkaistuihin tutkimusartikkeleihin. (Tarvetta tähän varmasti on sitä kautta että tutkimuksista helposti tehdään aseita ties missä maailmankuvasodassa.)

Rehtorin selvitystä lukiessa on selvää että puolustus on se, että Puolimatka käyttää näitä kolmea lähdettä siten, ettei niistä voida päätellä jotain samaa sukupuolta olevien parien ja heteroparien eroista vanhempina. (Siinä enemmän korostettiin heteroparien pysyvän avioliiton erinomaisuutta tavalla joka ei moiti homoja vaan kehuu jotain muuta.) Itsestään kolmannessa persoonassa kirjoittava toteaa ; "Rehtori on perehtynyt osapuolten asiassa esittämään argumentaatioon, ja katsoo selvitetyksi, ettei Puolimatka ole käyttänyt lähdeviitteitä hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti. Puolimatka ei väitä edellä mainittujen tutkimusten sisältävän vertailukohteena samaa sukupuolta olevien perheiden vanhempia, vaan vertailukohtana ovat yksinhuoltajaperheet, avoperheet ja uusperheet. Puolimatkan asiantuntijalausunto ei siten anna vääristynyttä kuvaa käytettyjen lähteiden havaintoihin perustuvista tutkimustuloksista." Lisäksi Puolimatkan mukaan lapsilla olisi parempi olla pelkästään heteroparien kanssa. Hänellä taisi olla perusteluna näille jotkut muut paperit kuin ne kolme joita rehtori käsitteli.

Onkin erikoista mitä tuo kohta ylipäätään tekee Puolimatkan tutkimuksessa. Sillä rehtorin päätöstä lukiessa on selvää, että syytös on koskenut sitä että tutkimus on vertaillut avioliitossa ja avioerossa eläneitä perheitä, eikä avioliitossa ja homosuhteissa eläviä. Puolimatka taas on liittänyt asian mukaan siltä kannalta että perinteinen avioliitto on paras ja siitä poikkeaminen on heikkoa. Itse asiassa Puolimatkan asiantuntijalausunnon lukiessa voi huomata että se ei suoraan sano että tutkimus sanoo jotain homoista.
1: Tämä tarkoittaa ainakin minun kohdallani ihmetystä siitä että mitä helvettiä tämä tutkimus on koko lausunnossa, sillä se ei käsittele avioerolain muutosta, joka sekin haittaa samalla tavalla kuin tuossa tutkimuksessa. (Tai ei, se vaikuttaa vahvemmin ja kyseenalaistamattomammin avioeroa.) Puolimatka tässä maalaa vallitsevan avioliiton hienoutta eikä hauku homoliittoja. Ja tässä mielessä se voidaan nähdä hieman relevantiksi.
2: Toisaalta tämä kohta on kyllä sellainen että lausunnon konteksti huomioiden kirjoittaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää että miten teksti tulkitaan. On selvää että Puolimatka ei ole suoraan väittänyt että tuo tutkimus osuu juuri homoihin. Mutta asiayhteydestä saa helposti sellaisen mielikuvan, etenkin jos ei ole sanasaivarteluun spesifioitunut määritelmäpilkkoja vaan esimerkiksi kansanedustaja tai muu asiantuntija. ; Puolimatkan kohdalla tuntuu erityisen usein tapahtuvan niin että "en minä ole niin sanonut/tarkoittanut" -puolustuksia tulee vastaan. Ja tämä kertoo;
     2.1: Joko siitä että hän saivartelee ja kikkailee ketunhäntä kainalossa niin että hän tekee ensin sisällön josta hän on vastuussa ja sitten muotoilee sen niin että ihmiset tekisivät siitä "ihan itse" väärinkäsityksiä suuntaan jotka hän haluaa.
     2.2: Hän on tosiasiassa huono opettaja ja kouluttaja ja viestijä, eli hän ei osaa kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä. Joka on hieman erikoinen asia kun mietitään että hän on kasvatustieteen professori. Jonka alaan opettaminen ja tiedonvälityskin kuuluvat hyvin usein.

Kaiken kaikkiaan

Mattsonin alkuperäinen kritiikki on ollut varsin huolellinen. Se on ollut syy tehdä esiselvitys. Toki usein ilmoitteluista ja valituksista ei seuraa mitään. Mutta Mattsson on kuitenkin uskottavasti esittänyt syytöksensä. Detaljien tarkkuus on tehnyt niistä muuta kuin vain jonkinlaisen erimielisyyden osoituksen. Näin voidaan sanoa riippumatta siitä onko esiselvityksen jälkeen asia todettu asialliseksi vai asiattomaksi. Se on muodoltaan ja sisällöltään hyvä ja se vaatii jatkoreaktioita.

Tässä asia toimii hieman kuten poliisi. Jokainen poliisisarjatasoisestikin rikollisuuden selvittämiseen tutustunut tietää että syy joilla on epäilty on huomattavasti lievempi kuin syy siihen että on tuomittu rikoksesta. Syyllisyys-syyttömyys -kannat ovat tässä aiheessa olleet sen verran kovia, että ne ovat sävyttäneet koko keskustelua.

Nähdäkseni nyt asia on niin että Puolimatka on vapautettu syyttömäksi. Moni on toki tästä lähtenyt tekemään tulkintoja Jyväskylän yliopiston rehtorista. Onhan toki selvää että tässä yksi ihminen, jolla on intressinä oman yliopistonsa maineen ylläpitäminen, on tehnyt asiasta lausunnon. Tässä kohden on kuitenkin syytä lähinnä tehdä sitten niitä jatkovalituksia. Minun maailmassani ihminen on syytön kunnes hänet todetaan syyttömäksi. Siksi Puolimatkakin pitää tuomita vasta sen jälkeen jos rehtori on läpikäynyt prosessin epäillyksi ja sen jälkeen syylliseksi.

Lisäksi on syytä huomata että minä en ole kuten ateismia bashaavat kreationistit. Eli sellaisia ihmisiä jotka ideologisin syin korostavat että "enemmistö uskoo mutta verorahoilla sitten tiedemaailma tutkii evoluutiosyntiä" ja joista tiedemaailma sortaa ja syrjii koska tiedemiehet eivät arvosta hienoa Intelligent Design -tiedettä ja YEC -tulvageologiaa. Ilkka Niiniluodon tieteenfilosofian mukaan autonomisuus onkin tiedemaailman ydin. Selvitetään totuutta eikä sitä mitä veronmaksaja toivoisi olevan totta tai mitä veronmaksajat pitävät maailmankuvansa kannalta ilmiselvinä dogmina. Siksi voin sanoa että jos yliopisto päätyy siihen tulokseen ettei mitään väärinkäytöstä ole tapahtunut, on asia siltä osin loppuun käsitelty. Itse olen eri mieltä, mutta se on Jyväskylän yliopiston oma asia millä standardeilla heidän laitoksessaan toimitaan ja he vastaavat siitä maineellaan.

Kannattaa varmaan muistaa asiasta keskustellessa (riippumatta siitä, mitä näkökulmaa itse edustaa), että tämä tarkastelu koski spesifisti sitä, käyttikö Puolimatka lähteitään harhaanjohtavasti. Siinä siis ei käsitelty esimerkiksi sitä, ovatko Puolimatkan käyttämät lähteet laadukasta tutkimusta. Tulos ei tarkoita että Puolimatkan jutussa ei olisi kritisoitavaa tai että se olisi nyt hyvää tiedettä ja uusi nouseva paradigma. Tätä voi olla vaikeaa hyväksyä, emootiotasolla. Sillä jos on paha ihminen ja väärää mieltä, niin syntyy helposti ajatus siitä että tämän tekemisten tuomitseminen olisi oikein. Tutkimusetiikka ei tässä mielessä vastaa reiluuden ja oikeudenmukaisuuden käsitteitä siinä mielessä miten ne arkijärjellä helposti ymmärretään. Tämä on - puolin ja toisin - syytä tiedostaa ja hyväksyä.

On toki helppoa hakata epämiellyttävää ihmistä. Ja Puolimatkan fanit ovat kovasti valittaneet "ajojahdista". (Joka ei ole tiedemaailman norsunluutornin vainoa vaan sitä että ihmiset nyt ylipäätään kohkaantuvat yksityishenkilöinä mielipiteen- ja sananvapautensa nojalla ties mistä. Ja ovat tästä huolimatta sitä mitä yleensäkin. Eli idiootteja ja ääliöitä.) Kuitenkin kun otetaan huomioon Pianka -casen kaikki mutkat ja Puolimatkan osuus niihin, voidaan sanoa että jos Puolimatka joutui syyttömänä syytetyksi turhan voimakkaalla meluamisella, koska ideologisesti painottuneet ihmiset eivät ottaneet käsiinsä kuin tietyt lähteet jotka komppasivat heidän omia korvasyyhyjään. Niin se ei olisi voinut osua paremmalle ihmiselle. Puolimatka kohtasi jonkinlaisen Instant Karman.

Ei kommentteja: