torstai 12. maaliskuuta 2015

Heureka, heteroavioliitot ja se mikä on sensuuria


Kristittyjen uskonvainot ovat kuuleman mukaan tätä päivää. Nyt tämä teema on liitetty Heurekassa pidettävään tilaisuuteen. Uudessa Suomessa Susanna Koivula korostaa että heteroliittojen ihanuutta korostavat kohtaavat suvaitsemattomuutta. "Aito avioliitto- yhdistys pitää tapahtuman Heurekassa 28.3, jossa myös julkaistaan kansalaisaloite avioliittolain palauttamiseksi naisen ja miehen väliseksi. Jostain syystä, asiasta on syntynyt suuri kohu. Nykyään on radikaalia ja villiä pitää esillä näkemystä, jonka mukaan avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto. Monet suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta puhuvat olisivat valmiita kieltämään tapahtuman pitämisen Heurekassa ja osa olisi varmasti valmiita kieltämään tapahtuman pidon, pitopaikasta riippumatta. Kaappiin saisi ehkä mennä ja todeta siellä "julkisesti" kannattavansa aitoa avioliittoa, joka on miehen ja naisen välinen liitto."

Lehkamo menee astetta pidemmälle. Hän käyttää "vaino" -sanaa. "Ihmiset menevivät pahasti halpaan uskoessaan, että sukupuolineutraali avioliittolaki lisäisi suvaitsevaisuutta tai tasa-arvoa Suomeen. Päinvastoin. Homoaktivistien suvaitsevaisuus on sitä, että jos et ole samaa mieltä heidän kanssa, joudut tulilinjalle ja julkisen ryöpytyksen kohteeksi. Homoaktivistien suvaitsevaisuus muistuttaa siis enemmän diktatuuria kuin aitoa suvaitsevaisuutta. Kun homolaki meni läpi Massachusettissa, siellä alkoi kristittyjen ja asiasta toista mieltä olevien vaino. Kirkkoihin tunkeuduttiin ja tilaisuuksia häirittiin. Tätä samaa on luvassa Suomessakin parin vuoden päästä jos Suomen seuraava eduskunta ja hallitus ei kumoa homolakia." Itse voin korostaa että jos vainoa halutaan maasta löytää niin
1: Heurekan tilaisuudessa on esiintymässä herra Tapio Puolimatka joka osalllistui ID -kreationistien Pianka -vastaiseen kampanjointiin. Tässä ID -fellow Mims keksi syyttää perättömästi Piankaa siitä että hän haluaisi tappaa 95% ihmiskunnasta ebola -viruksella, Dembski usutti Piankan terroristiepäillyksi ja pianka joutuikin kunnolliseen kuulustelumylliin. Tapio Puolimatka keksi että Pianka ilmalevittää ebolaa ja painoi asiasta kirjaansa korostaen että evolutionistit jotka kuulivat ehdotuksesta nousivat seisomaan ja taputtivat. Pianka sai myllytyksen ohessa mm. tappouhkauksia. Heurekan omistajia ei ole tappouhattu eikä tungettu SuPon kuulusteluhuoneeseen.
2: Jos Lehkamon esitys vainosta on totta, eli toisen häiritseminen on vainoamista, niin voisin vihjata että Ankkarockissa on säännöllisesti vainoavia kristittyjä jotka häiritsevät tilaisuutta huutelemalla Jeeussbussejensa megafoneista erilaisia musiikkia pilkkaavia ja musiikinkuuntelijoita herjaavia syytöksiä. Väitän että Lehkamo vesittää koko vainoamisen käsitteen. Kristityt joutuvat määrittelemään vainoamisia niin omituisilla tavoilla saadakseen itselleen kaipailemansa marttyyrinkruunun että he vesittävät koko kiusaamisen idean. Tämä vesittymisprosessi kertookin sitten kaiken oleellisen siitä miten kovasti kristittyjä todella kiusataan. Jos vaino olisi aitoa, ei vesittämisiä tarvita että saataisiin demonstrointeja. Puuhun lynkattu Puolimatka ja suolistettu Leisola riittäisi todisteeksi pahasta evoluutikoiden harjoittamasta vainosta. Koska tälläisiä ei ole, joudutaan soveltamaan. Ja kun mitään asiallistakaan ei ole, joudutaan vesittämään vainon käsite dramaattisesti.

Jos twitter -kommentti kelpaa
lähteeksi kartottamaan
ja laajamittaisesti
muutenkin peilaamaan,
järjestöjen ja liikkeiden
kannattajien näkemystä,
niin on hyvä katsoa
tuore Metro -lehti antaa
kuvan siitä miten kristityt
näkevät koko tämän
homoliittokysymyksen. 
"Seurakuntalainen" uutisoi että SETA koetaan painostajana. Painostuskeinoina ovat "Aito avioliitto ry sanoo saaneensa tietoon, että Setan valtakunnallisen kouluttajaverkoston jäsen on twitterissä uhannut boikoteilla ja mustamaalauksella niitä tahoja, jotka suostuvat tarjoamaan palveluita yhdistykselle. "Heureka on näköjään nyt joutunut tällaisen painostuksen ensimmäiseksi kohteeksi", yhdistys toteaa. Kannanotossa on kuvakaappaus Tero Kankaanperän twitter-tililtä, jossa todetaan: "Aito avioliitto on vihaliike jota yhdenkään julkisen toimijan tai liikeyrityksen ei pidä tukea! Seuraa paskamyrsky ja/tai boikotti." Aito avioliitto ry:n kannanoton mukaan "Heurekan tapaus osoittaa sen, että se mitä maailmalla on näiden avioliittolakimuutosten jälkeen tapahtunut, on tulevaisuutta ja tätä päivää myös Suomessa.""

Asiasta on kirjoitettu myös ei-uskonnollisissa lehdissä, muun muassa "Turun sanomissa". "Erityisesti huomiota on herättänyt tapahtumapaikka: Vantaan tiedekeskus Heureka. Ilmoituksessa mainostetaan vielä erityisesti, kuinka seminaariosallistujilla on mahdollisuus hankkia pääsylippu Heurekaan puoleen hintaan."

Tästä itse asiassa päästään siihen mistä koko kohussa on perimmiltään kysymys

Kysymys on oikeastaan mainonnasta ja retotiikasta. Tässä mainoskampanjassa pääsyyllinen ei minusta ole "Aito Avioliitto" tai Heureka. Syynä on se, että mainonta on ollut hyvin keskittynyttä sosiaaliseen mediaan. Ja sosiaalinen media toimii kuten "rikkinäinen puhelin". Nähdäkseni kysymys on siitä että Aidon Avioliiton mainoksen voi lukea useammalla kuin yhdellä tavalla. Ja moni on tulkinnut sitä sillä mitä tässä on kirjoittaja tuskin tarkoittanut. Keskustelu on keskittynyt siihen että tilaisuutta on mainostettu korostamalla että tiloina on Heurekan auditorio ja että Heurekasta saa alennuksella lippuja jos on osallistumassa. Osa on nähnyt että tämä on yhteistyötä Heurekan kanssa ja että tässä on kysymys harhaanjohtamisesta. Osa taas näkee että lippualennus on fakta josta saa mainita mainoksen yhteydessä. Ja että se ei ole samaa kuin väittäisi että tässä on yhteistyötä Heurekan kanssa.

On syytä katsoa suoraan siihen SETAn "painostustekstiin". Viesti on julkinen joten miksipä ei? (Jostain syystä Lehkamo ei linkitä tai quottaa sitä demonstroidakseen että tässä on kysymys nimenomaan vainosta.) Toki halveksin avoimia kirjeitä, joten en pidä tätä kovinkaan merkittävänä. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt kohun keskiössä. "Tapahtuman mainoksesta löytyy teksti jossa mainostetaan Heurekan tarjoavan seminaarikävijöille liput tiedekeskuksen näyttelyyn puoleen hintaan. Tarkoittaako tämä, että Heureka tekee yhteistyötä toimijoiden kanssa jotka vastustavat tasa-arvoista avioliittolakia? Kyllä. Tarkoittaakö tämä myös sitä, että Heureka ei noudata toiminnassaan yhdenvertaisuuden periaatteita? Tiedostan sen, että Heureka ei varsinaisesti ole tapahtuman järjestäjä. Mielestäni on kuitenkin hyvin erikoista että niin vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen toimintansa ja ideologiansa perustava instituutio haluaa antaa tilojaan käyttöön kyseiselle tapahtumalle."

Syytös ei selvästi koske sitä ovatko liput alennuksessa vaan sitä tapaa jolla mainos on tehty. Itse asiassa on käytännössä selvää että tilat on valittu Heurekan imagon vuoksi. Heureka tilana antaa tietyn viestin, ja tämän viestin järjestäjät varmasti haluavat. Siksi he eivät ole esimerkiksi menneet johonkin Helluntaiseurakunnan "messutiloihin". Uskonnollinen järjestö antaa erilaisen viestin. Tämänlainen "paikka on puitteet on viesti" -ajattelu ei ole laitonta tai edes väärin. Se on kuitenkin selvää markkinointiviestintää.

Myös Heurekan oma vastine on kiehtova. (Sitäkään ei ole linkitettynä näihin asiasta kauhisteleviin blogauksiin.) "Aito Avioliitto –yhdistys on varannut Heurekasta kokouspalveluna tilat yksityistilaisuudelleen 28. 3. Klo 14 – 17. Varaus on tehty tuotteistetun kokouspalvelun ostona, johon kuuluu alennettu lipun hinta. Palvelua myydään kaikille yksityistilaisuuksien järjestäjille samoin ehdoin. Heurekalle ei ole kerrottu etukäteen tilaisuuden luonteesta tai ohjelman sisällöstä. Heurekalle on tullut suurena ja ikävänä yllätyksenä, että tilaisuuden järjestäjä viestinnässään on antanut ymmärtää Heurekan tukevan tapahtumaa jollain tavalla. Heureka ei tue Aito Avioliitto –yhdistystä tapahtuman järjestämistä, eikä Heurekalla ole minkäänlaista roolia ohjelman sisällön osalta. Heurekalla ei ole mitään tekemistä yhdistyksen sanoman ja viestin kanssa ja tämän selventämiseksi haluamme todeta seisovamme samassa joukossa Tahdon! -kampanjan organisaatioiden kanssa ja tukevamme vahvasti lakia tasa-arvoisesta avioliittolaista." Se siis korostaa että mainosviesti on luettu tai sen on voinut lukea sellaisella tavalla että se koskisi Heurekaa.

Nähdäkseni keskustelun ydin onkin se, että moniselitteinen ja epäeksakti mainosviestintä on kerännyt sosiaalisessa mediassa väärinkäsityksiä nimenomaan Aito Avioliitto -kampanjan kannattajilta, mutta myös sen vastustajilta. Nyt rintamalinjat ovat syntyneet, kuten ne nyt tuppaavat syntymään. Ja tosiasiassa molemmilla puolilla ollaan sanomassa jotain joka on totta.
1: Tilaisuuden kannattajapuoli korostaa että tekstin voi tulkita viattomasti. Että yhteistyötä ei korosteta. Ei sanota suoraan tai väitetä mitään epätotta.
2: Tilaisuuden vastustajapuoli näkee että viesti kuitenkin vihjaa Heurekayhteyteen ja se voidaan tulkita sillä tavalla.

Pientä vertailua.

Itse en näe mitään syytä estää tapahtumaa. En, vaikka tosiasiassa yhden paikan ottaminen käsittelyyn ei teknisesti ottaen ole mitään kovin kokonaisvaltaista sensuuria. Moni toki luulee että se että Helsingin Sanomat eivät julkaise heidän mielipidekirjoituksiaan että tämä olisi samaa kuin sensuuri. Se on tosiasiassa tätä vasta jos lehdet yleisesti ja ottaen (eikä vain yksi) sensuroivat kaikki muutkin kuin tämän yhden kirjoituksen, pelkästään aiheen ja mielipiteen vuoksi.

Lainmuutoksiakin saa nykyään ehdotella kansalaisaloitteiden kautta. Ja sellaisen saa aloittaa juhlavasti. Itse ajattelin peräti mennä tilaisuuteen. Koska olen jo tukenut pseudotieteitä ostamalla Tapio Puolimatkan tiiliskivikirjoja, voin saman tien hankkia niihin omistuskirjoituksia. Saa nähdä suostuuko Puolimatka antamaan minulle jotain hauskoja onelinereitä nimmarinsa oheen. Minua viehättäisi jokin sen tyylinen kuin "When Tapio Puolimatka tell an ebola -joke, anyone don't get it." tai "Toivon että et saa ebolaa Piankaan" tai "Ebola ei ole ilmavaiva."

Itse muistan mitä tapahtui kun Helsingin Yliopistolla oli Tieteen Päivillä evoluutioteema, vuosi oli 2009. Uskovaiset kreationistit paheksuivat tätä aivan hirvittävissä määrin. Asiaa paheksuttiin, ja yliopiston asettumista maailmankuvasodassa sortajan puolelle oli aivan hirveää. Sillä paikka on symbolinen ja muuta vastaavaa.

Muutenkin olen ollut huomaavinani että mielenosoitukset, vihainen nettikirjoittelu, blogeihin tehty kommentointi ja myös erialiset boikotit ovat olleet suosittuja keinoja kun kristityt ovat ajaneet ties mitä asioita. "Ropecon" keräsi saatanapaniikin loppuaikoina kristittyjä lappukritisoijia eli häiriköitä, näin heitä omin silmini. Ja tätä puolustettiin kenties ryppyotsaisena mutta uskonnonvapauden mukaisena. YK:n uskonnonvapauspykälätkin manattiin suojaksi. Boikotin kohteena ovat olleet niin elokuvat, murot kuin ties mikä. Esimerkiksi ateistien bussikampanjan kohdalla näitä busseja boikotoitiin. Edes minä en kokenut tätä ateistien vainoamisena. Ryppyotsaisuus olisi oleellisemmin osuva käsite.

Minun on vaikeaa nähdä miksi kritiikki ja boikotti olisivat vainoamisen keinoja. Itse asiassa näyttää vahvasti siltä että SETA ei ole tehnyt mitään sellaista mitä kristilliset järjestöt eivät toistuvasti ja käytännössä jatkuvasti tekisi. Kristityiltä on kyllä tullut aivan uskomatonta paskamyrskyä. Ja tätä on kutsuttu mielipiteenvapaudeksi ja itseilmaisuksi. Moni on korostanut että kristitty saa kutsua homoutta synniksi julkisesti, haukkua ankkarockissa kävijöitä ja evoluution kannattajia. Koska se on heidän rehellinen mielipiteensä. - Se, että metsä vastaa kuten sinne huudetaan ei ole vainoa. Se on tasapuolisuutta ja reiluutta. Se on sitä uskonnonvapautta ja ilmaisunvapautta. Jos kristityt eivät pidä tästä pelistä, niin mitäs ensin loitte säännöt, aloititte niiden seuraamisen  ettekä monista sekularistisista pyynnöistä huolimatta suostuneet niihin! So fuck you! Ei se ole mitään vainoamista kun itse olette määritelleet toimenpiteet kansalaisvaikuttamiseksi ja uskonnonvapauden toteuttamiseksi.
Jos teidän mielipide on "moraaliton, nihilisti, paha, kannattaa syntiä" niin minun mielipiteeni on "ihmisperse, ääliö, idiootti, paskiainen". Jotka kaikki ovat minun maailmankuvani sisällä tarkasti määriteltyjä attribuutteja ja keskeinen osa maailmankuvaani ja tapaani luokitella asiat hyviksi ja huonoiksi. Ja jonka pohjalta maailmankuvan-, uskonnon, mielipiteen ja ties minkä muun vapaudet toteutuvat. Jos ensimmäinen on todella sananvapautta niin vittu kestäkää myös jälkimmäinen. Jos ei, niin tunkekaa vaikka kokonainen ananas siihen perseeseenne jota itse kutsutte suuksi.

Ei kommentteja: