maanantai 9. maaliskuuta 2015

Miten kahta asetta pitäisi käyttää?

Kahden aseen käyttämistä pidetään usein tehokkaana ja hienona taitona. Roolipeleissä niiden avulla saa tuplasti hyökkäyksiä. "Da Vinci's Demons" kuvaa miten kahden aseen käyttö on vaikeaa mutta oikein käytettynä ylivoimaista. Tämä logiikka on jossain määrin ymmärrettävää. Onhan kaksi asetta enemmän kuin yksi.

Itse näen että kahden aseen käyttäminen ei ole kovin fiksua. Syitä on monia. Ensimmäinen liittyy toki jo aiemmin mainittuun mutkikkuuteen. Jos ei ole tottunut niihin niin aseet ovat helposti toistensa tielläkin. Vaikeus on kuitenkin jossain määrin harjoittelukysymys. Nähdäkseni hedelmällisempää on huomata miten toinen ase muuttaa. Periaatteessa voidaan ajatella että oleellisin vertailukohta on yhdellä yhden käden aseella taistelu. Sen jälkeen voi olla tarpeen miettiä vertailua siihen mitä eroa muihin vaihtoehtoihin on.
1: Se on toinen ase. Periaatteessa jos sinulla on yksi ase, voit käyttää sitä juuri kuten tähänkin asti. Toinen ase ei pakota sinua tekemään yhtään mitään muutoksia muuhun toimintaan. On selvää että sitä voidaan käyttää tavoilla joilla ei ole haittaa. Se ei tässä mielessä ainakaan ole huononnin.
+: Ase tarjoaa vaihtoehtoja. Voit periaatteessa vaihtaa hyökkäävää asetta ja käyttää tätä kuin yhden käden asetta.
+: Sille toiselle kädelle saa lisää ulottuvuutta. Ase on käden pidennin. Ulottuvuuden saamisesta on varmasti hyötyä.
+: Ase on aina pelottava joten ase on joka tapauksessa pelotin ja hämäyskeino.
+: Periaatteessa voit pitää toista asetta melko passiivisesti tilanhallinnassa, esimerkiksi pidät jotakuta sivustasta tai takaa kaukana. Samalla voit keskittyä toisella aseella vahvemmin ihmisten voittamiseen.
+: Asetta voi käyttää torjumiseen samalla kun toisella aseella hyökkää. Voit avata ja purkaa uudenlaisia linjoja.
-: Tosiasiassa ase ei ole vain "ase lisää". Tosiasiassa vasemmalla kädellä tehdään tavallisesti paljonkin. Kun kädessä on ase, sillä on haasteellista tehdä tarttumis ja heittotekniikoita. Et voi myöskään tarttua ovenkahvoihin ja paeta kovin kätevästi. Tämä estää kahden aseen käytön myös niissä tilanteissa joissa pitää liikkua ja tunkeutua johonkin paikkaan jossa on paljon ovia. Usein ympäristö on täynnä kaikkea mitä voi käyttää hyväkseen. Yhden aseen kanssa voit vaikka heittää jotakuta tuopilla hämäykseksi kauemmas, mutta kahden aseen kanssa tätä ei voi käyttää. Lisäksi vapaata kättä voi käyttää siihen että otetaan haltuun vaikka tiedustelumateriaalia.
-: Jos haluaa pitää sankarillisesti prinsessaa tahi muuta neitoa pulassa vyötäisiltä, tätä ei voi kätevästi tehdä jos on ase molemmissa käsissä.
2: Selkeästi ratkaisu ei ole läpeensä huono. Mutta kun sitä vertaa muihin vaihtoehtoihin, voi huomata että se ei ole kenties niinkään hyvä.
-: Kahden käden aseeseen saa enemmän voimaa, tukevampia torjuntoja ja pidemmän ulottuvuuden. Kahden käden aseilla, etenkin keihäillä ulottuvuus tuo myös käteviä ja nopeita hyökkäyslinjan vaihtumisia, pieni liike omassa päässä on iso liike pidemmän varren kärjessä.
-: Kilpi on torjumisessa ylivoimainen. Voit torjua miekalla ja kilvellä, mutta kilpi on tehokas passiivinen suoja. Joka merkitsee etenkin jos joku yrittää ampua sinua nuolilla tai heittää baarissa tuopilla.
-: Etenkin ratsastaessa kilven kanssa voi käyttää suitsia ja ohjastaa hevosta tätä kautta. Kädessäpidetyt aseet tuottavat tähän vaikeutta. Ei toki ylitsepääsemätöntä, onhan sitä käytetty jousia ja kahden käden aseitakin ratsailta..
-: Kahden käden käyttäminen toisistaan riippumatta on kompleksisempaa ja tällä on vaikutusta keskittymispuoleen. Tällä on haittaa etenkin stressaavissa tilanteissa. Joissa tämänlaiset asiat painavatkin jotain.

Erikoisin heikkous on kuitenkin hieman vaikeammin tajuttavissa. Se nimittäin sisältää jotain mikä on läsnä niin yhden että kahden käden aseiden käytössä. Nimittäin asento jossa niitä käytetään. Tämä paljastaa kahden käden käytössä erikoisia heikkouksia. Toisaalta tätä kautta saadaan ohje siihen miten kahta erillistä asetta kenties kannattaisi käyttää. Aloitan "biomekaniikka" -sanan ylikäytön. (Kirjoittamatta sanaa.)
1: Jos mietitään mistä isku saa voimaa, on huomattava että isku liitetään sekä lihaksiston käyttöön että struktuuriin. Iskuun on syytä sitouttaa lyöjän massaa.
-: Jos ruumista heiluttaa vasemmalta oikealle, molemmat aseet voisi lyödä samaan suuntaan. Molemmat olisivat voimakkaita. Impakti kuitenkin jakautuisi tällöin kahden aseen tuottamalle osumapinta-alalle. Tällä on jonkin verran merkitystä.
-: Jos ruumista heiluttaa vasemmalta oikealle, ja lyökin eri suunnista, niin toinen isku menettää voimaa koska se kulkee ruumiin heilumista vastaan.
-: Lisäksi on hyvä huomata että kävellessä toinen kylki on helposti toisen edellä, näin ollen jompi kumpi ase yltää hieman pidemmälle kuin toinen. Näin ollen efektiivinen etäisyys joko lyhenee koska hyökkäykset täytyy mitoittaa siten että molemmat yltävät. Tai sitten toisen aseen tehot jäävät vajaiksi ja vain toinen osuu.
2: Yhden aseen käytössä on tavallista että toinen jalka on edessä ja toinen takana. Tämä on tärkeää, sillä vahvan linjan voi kuvitella viivana maassa olevien jalkojen välillä. Tämä on se jolla iskuihin saadaan tehoa, torjunnat ovat kestäviä ja se miten hyvin kestetään esimeriksi painissa ja muutenkin pysytään hyvin tasapainossa ja pystyssä. Perusideana voitoikkaissa tekniikoissa on usein se, että oma vahva linja saadaan vihollisen heikolle linjalle.
-: Yhden käden asetta käytellessä asekäsi on edempänä. Toinen käsi ei ole yhtä hyvin ulottuvilla. Ruumis on pienempi maali kun se ei ole rinta edellä vaan kylki edellä. Sama ilmiö on myös kahden käden aseilla. Näin ollen kylki edellä mennessä ulottuvuus on hyvä mutta defensiivinen. Pitää mennä lähemmäs jotta ulottuu ruumiiseen asti, ja käsi kurottaa niin kauas kuin voi yltää. Kahden käden aseella on sen sijaan helposti yrittää yltää molemmilla aseilla ja tällöin ollaan helpommin rinta edellä jolloin ollaan sekä suuri maali että on uhrattu osa ulottuvuudesta.
-: Puhumattakaan siitä että kylki edellä vahva linja on suoraan selkeintä hyökkäyslinjaa myötäämässä. Kahden aseen kanssa vihollista vastaan taistellaan helposti eteenpäin, jolloin heikko linja paljastetaan suoraan viholliselle.

Näin ollen onkin kenties järkevää rakentaa kahden aseen käytön strategiaa siten, että niitä käyttää kuin ne olisivat yhden käden aseet. On järkevää pitää toinen kylki edellä. Tämä johtaa helposti siihen että molemmilla aseilla ei yllä hyökkäämään yhtä usein ja tehokkaasti. Mutta ideana onkin se, että toinen käsi varataan torjuntoihin. Jotta joku saa aseensa sinun sisääsi, hän joutuu tuomaan aseen kärkeä lähelle. Kahden käden kanssa on kuitenkin mahdollista astua ja vaihtaa vihollista kohti olevaa kylkeä ja käyttää sitten sitä toisen käden asetta kuin yhden käden asetta. Tämä tuo variaatiota ja joustavuutta siihen mitä voi tehdä. Tämä lisäase ei siis tuo "lisähyökkäystä" kovinkaan usein. Sillä lyödään lähinnä jos toinen erikseen rynnistää sisään yrittäen vaikka painia. Ja silloin kun oma primaariase torjuu ja sitoo vastustajan asetta, silloinkin voidaan astua lähemmäs ja lyödä avautuneeseen linjaan.

En pidä tätä yhtä tehokkaana kuin kilven käyttöä. Kahden aseen käyttö ei selvästi ole mitenkään erityisen ylivoimaista verrattuna muihin vaihtoehtoihin.

Ei kommentteja: