maanantai 28. joulukuuta 2015

Gimme five, I give you Sieg Heil.

Takkiraudassa käsiteltiin Big Fiveä. Jota rinnastettiin MBTI -testiin. Argumentaatio muistutti sitä, että "Big Fiveä pidetään psykologien keskuudessa yhtenä parhaimpana persoonallisuustestinä, ja se on hyvin pitkälle vanha tuttumme Myers-Briggs täydennettynä viidennellä akselilla eli neuroottisuus-vakaus -akseli. Näin saadaan 25 tyypitystä eli 32 tyyppiä MBTI:n 16 tyypin sijaan. Samalla tavoin kuin MBTI:ssä, myös Big Fivessä sijoittuminen kullekin akselille noudattaa normaalijakaumaa ja useimmilla se sijoittuu akselin keskivälille."

Tämä on melko hauskaa, ottaen huomioon että sanavalinnat "apinanraivosta" johtunevat siitä että hän on lukenut tuoreen aikaisemman kirjoitukseni. Valitettavasti vastaukset esitettyihin haasteisiin ovat siinä jo ennalta vastattuina. On toki mielenkiintoista törmätä tieteelliseen keskusteluun jonka sisältö on sana "apinanraivo". Itse käytän tälläisiä termejä vasta sen jälkeen kun olen ensin demonstroinut miksi asia on typerä tai huonosti perusteltu. Tässä niitä käytetään argumenttien sijasta. (Koska MBTI -kulttilaiset eivät osaa paremminkaan argumentoida ja puolustaa asiaansa?)

Itse huomautan, että jopa nettitestinä ajatellen on selvästi huomattavissa, että Big Fivestä puuttuvat dikotomiat siinä muodossa missä ne MBTI:ssä ovat. Siinä ei tavalllaan mitata akseleita joiden ääripäässä on ominaisuuksia joita pidetään vastakohtina. Siinä mitataan yksittäisiä attribuutteja. Kysymyksien muotoilu on oleellisesti erilaista. Niiden kautta ilmiöt määrittyvät. Tätä kautta kysymykset ovat sellaisia että niiden viittaamat peruskäsitteet ovat vähemmän tulkinnanvaraisia. Tämä johtuu siitä, että niistä puuttuvat MBTI -testeille tyypilliset "kaksoiskysymykset", joissa kaksi mahdollisesti eri asiaa oletetaan saman akselin kääntöpuoliksi.

Onkin lähes mahdotonta, että (a) kategoriat edes vastaisivat 1:1 toisiaan. (b) Ja toisaalta on lähes mahdotonta, että luomalla enemmän kategorioita tarkemmin määritetyillä käsitteillä johtaisi siihen että lopputulos olisi tulkinnanvaraisempi ja epätarkempi. Itse olen esimerkiksi ollut MBTI -testeissä aina IN -alkuinen. Mutta kun introversiota lähestytäänkin sekä ekstroversion ja akkomodaation kautta, voidaan huomata että sosiaalisuutta lähestytään hyvinkin erilaisella tavalla. Sen vuoksi oma vastaavuustaulukkoni olisikin Ruukinmatruunan oman konversiotaulukon mukaan ENTP. Jota minun on kuitenkin lähes mahdotonta saada MBTI -testissä. Tämä on ymmärrettävissä juuri siksi, että akselit eivät tarkalleen ottaen ole "samat plus yksi lisää". Niissä on samansuuntaisia sävyjä. Mutta käsitteellistäminen on tehty jossain tapauksissa - kuten minun kohdallani - oleellisesti eri tavalla. (Käsitteellistäminen suoritetaan kysymyksien muotoilulla ja vastaavalla.)

Big Five Test Results:
Your Global5/SLOAN type is SLUEI
Your Primary type is Inquisitive
Extroversion (54%) medium which suggests you average somewhere in between being assertive and social and being withdrawn and solitary.
Accommodation (40%) moderately low which suggests you are, at times, overly selfish, uncooperative, and difficult at the expense of the well being of others.
Orderliness (46%) medium which suggests you are moderately organized, structured, and self controlled while still remaining flexible, varied, and fun.
Emotional Stability (38%) moderately low which suggests you are worrying, insecure, emotional, and anxious.
Inquisitiveness (80%) high which suggests you are very intellectual, curious, imaginative but possibly not very practical.
Take Free Big Five Personality Test
Personality Test by SimilarMinds.com
Itse koen myös että Big Fiven kuvaus on itse asiassa hyödyllisempi omaisilleni ja ystävilleni kuin MBTI. He tavallaan ymmärtävät mikä on vialla ja millä tavalla. Juuri sen takia että MBTI:n tapa ei oikein osaa erottaa varautuneisuutta, itsekkyyttä ja seurallisuutta eri akseleiksi juuri sellaisella tavalla josta olisi hyötyä. Introversioon tuppaa menemään klimppiin monia vaihtoehtoisia tulkintoja ja painotuksia. Jotka voivat vaihtua ihmiseltä toiselle. Big Five käsitteellistää asioita eri tavalla ja siinä on vähemmän tilaa sille että yksilö määrittelee termin oman päänsä sisällä. Minä ymmärränkin tätä kautta aika konkreettisesti miksi MBTI ei ole ammattipsykologien parissa yhtä suosittu kuin "iso viitonen" (vaikka se onkin monien kyökkipsykologien parissa suositumpi kuin "iso kolmonen"). Vaihtoehdoksi taitaakin jäädä se, että maallikot vain pitävät itseään ammattilaisia parempina, ilman koulutusta alalle. Ja selittävät tiedemaailman erimielisyyden pois viitaten agendoihin ja apinanraivoihin. Tämänlaiselle anti-intellektuellille omahyväisyysasenteellekin on kategoria. Denialismi.
Jos MBTI -tyypit tekisivät älykkyystestejä, he kysyisivät ensin kertaa "tunnetko itsesi älykkäämmäksi kuin muut" ja sitten loisivat kaksi kategoriaa siihen missä on eniten hajontaa ja jossa suurin osa kohinasta on. Eli keskiarvon kohdalle. Ja sitten he antaisivat luokille nimeksi "nöyrät-välkyt". Ja pitäisivät tätä yhtenä attribuuttiakselina. Joka käytännössä tarkoittaisi sitä että kaikki kirjoittaisivat analyysiä siitä miten oleellisesti erilaisia "välkyt" ovat "nöyristä" ja miten tämä vastaa monien henkilökohtaista intuitiota siitä että järki ja tunteet ovat yhteensopimattomia vaihtoehtoja.

Ei kommentteja: