sunnuntai 24. toukokuuta 2015

Uskonnollisesta denialismiklikistä

Washington Postissa oli kirjoitus uskon ja denialismin suhteesta. Asian ytimessä on se, että esimerkiksi ilmastonmuutosdenialismin ja evoluutiovastaisuuden välillä on yhteys. Ja moni ajattelee että yhdistävä linkki näiden kahden välillä olisi uskonto.

Artikkelin mukaan näyttää siltä että ilmastonmuutos syntyy perimmiltään ei-uskonnollisesta mielipiteestä. Mielipiteestä, joka kenties voi olla ankara ja dogmaattinen mutta ei kuitenkaan uskontoa. Ilmastonmuutosvastaisuus liittyy vahvasti vapaan markkinatalouden kannattamiseen. Yhteys uskontoon on enemmänkin yhteys tietynlaiseen uskonnolliseen klikkiin. Pikaista maailmanloppua odottavat kristilliset suuntaukset korreloivat ilmastonmuutoksen vastustamisen kanssa.

Artikkeli keskittyi kuitenkin Rosenaun laajasta aineistosta tehtyyn analyysiin jossa on asetettu erilaisia uskonnollisia näkemyksiä kartalle jossa suhtaudutaan evoluutioon ja ilmastonmuutokseen. Ja kun katsotaan yhteyksiä voidaan huomata että opit jotka kannattavat voimakkaammin evoluutiota kannattavat myös ilmastonmuutosta ja jos epäilee yhtä niin todennäköisesti epäillään myös toista. Rosenau oli ottanut vakaumuksissa huomioon myös ideologian kannattajien määrät. Ja tässä jännittävä huomio oli se, että evoluutiota ja ilmastonmuutosta kannattavia uskonnollisia suuntauksia oli enemmän ja ne olivat suurempia kuin ne tunnetut evoluutiota ja ilmastonmuutosta epäilevät äänekkäät mutta kooltaan marginaaliset klikit.

Toisin sanoen uskonto ja evoluutio ja ilmastonmuutos eivät sodi keskenään. Evoluutio ja ilmastonmuutos ei vain sovi tiettyihin marginaalisiin uskonnollisiin käsityksiin.

Ei kommentteja: