sunnuntai 3. elokuuta 2014

Miksi juoksuhaudoissa ei ole miekkamiehiä?

Kun katsotaan sodankäynnin historiaa, voidaan huomata että tuliaseet tekivät panssarit tarpeettomiksi. Tämä ei kuitenkaan johtanut miekan katoamiseen. Tuliaseet vähensivät näiden merkitystä huomattavasti. Mutta jos katsoo vaikka USA:n sisällissotaa, voi tiedostaa että sapeli kuului vielä upseerien varustukseen.

Syy tähän on se, että sodankäynti oli vielä avointa. Ja miekasta ei lopu ammukset. Jos katsotaan varhaisimpia tuliaseita, niiden silmiinpistävin ominaisuus on se, että ne on hidas ladata. Sodankäynnissä tätä ei pidetty edes haittana, sillä kun ensimmäisiä nopeamminladattavia aseita tuotettiin, ne nähtiin useissa paikoissa jonain joka tuhlaa resursseja. Henkenä oli se, että jos ase on hidas ladata, niin sillä myös ammutaan huolellisesti.

Tätä jatkui yllättävän pitkään. Ja osasyy on se, että usein sotilaat ja upseerit ovat joutuneet ostamaan ainakin osan varustuksistaan itse. Dumas'n "Kolme muskettisoturia" -kirjan alkupuolella varusteiden hankkiminen näyttelee pientä osaansa. Ja syystä. Muskettisoturien pääase on, no, musketti. Mutta kaikki muistavat heidät miekkailutaidoista. Sillä rapiirista eivät lopu ammukset.

Itse asiassa tuliaseet kehittyivät tältä osin nopeammin kuin ne yleistyivät. Ensimmäiset monta kertaa laukaistavat revolverit oli jo keksitty, mutta silti moni upseeri vielä osti itselleen vanhanmallisia pistooleita joissa jokainen piippu ladattiin erikseen. Tällöin heidän tulivoimansa oli melko usein kaksi laukausta. Ja pistooleja kannettiin vyöllä pari kappaletta joten tulivoima oli peräti neljä laukausta. Näissä pistooleissa hidas lataaminen tarkoitti taistelutilanteessa sitä, että latausaikoja koskeva nyrkkisääntö oli se, että jos kesken taistelun kiireessä ryhdyt lataamaan pistooleitasi, lataaminen kestää vain loppuikäsi. Tässä kontekstissa miekka on hyvä "kakkosase" jota käytetään jotta päästään tilanteeseen jossa on aikaa ladata. (Revolveritkin lähinnä lievensivät tätä ongelmaa, ne olivat nopeampia ladata ja niihin sai enemmän luoteja, mutta ne eivät poistaneet ongelmaa vaan pienensivät ongelman mittasuhteita.)

Konetuliaseet sitten muuttivat avoimen sodankäynnin. Juoksuhaudat ja poterot muuttuivat välttämättömyyksiksi. Juoksuhaudat taas ovat melko kapeita paikkoja, joissa kookkaiden aseiden edut ovat rajoitettuja. Ja ennen kaikkea juoksuhaudoissa on aikaa ladata.

Ei kommentteja: