sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Onko syyllisyydentunnolla väliä?


Kun joku tekee väärin, on yleisenä ajatuksena, että ihmisen tulisi jotenkin kokea syyllisyydentunnetta tai häpeää teoistaan. Tämä on hieman erikoinen kysymys. Sillä se näyttäytyy esimerkiksi tilanteissa joissa rikollisia tuomitaan vankeuteen ja lieventävinä asianhaaroina voi olla se, että tekijä katuu tekoaan. Kuitenkin kun ajatellaan tuomioita, ajatellaan että rangaistus on aikaa tai rahaa. Syyllisyydentunto ja katumus ovat subjektiivisia kokemuksia. Eivätkä ne muuta tapahtunutta. Moni pitääkin syyllisyydentuntokeskeisyyttä jonain joka on heikolla pohjalla. (Samalla kun moni pitää syyllisyydentuntoa oleellisena.)

Kristillisessä teologiassa korostetaan armoa. Ja tämä armo korostaa että syyllisyydentunto on oleellinen asia. Mutta ei kuitenkaan tekoa korvaava aktio, jokin joka vastaa sakkoa. Henkenähän on se, että jos uskoo Jumalaan, katuu tekoaan niin synnintunto ja luottamus pelastukseen riittävät. Armoa pidetään kuitenkin jonain jossa syyllisyydentunto ei ole sama kuin teon kompensointi. Ihminen ansaitsisi yhä joutua Helvettiin mutta Jumala armossaan säästää tältä. (Toki muitakin tulkintoja tästä asiasta on. Mutta tämä on lähinnä pohjustamassa sitä mitä syyllisyydentunto voi tarkoittaa.)

Onkin tavallaan perusteltua nähdä syyllisyys jonain tavallaan mielivaltaisena. Kuitenkin voidaan nähdä myös niin että tosiasiassa katumus vaikuttaa oikeasti aivan oleellisesti asioihin. Tässä on useitakin eri näkökulmia (painotus siinä miten rangaistuksia halutaan keventää pelkän subjektiivisen tunteilun vuoksi);
1: Syyllisyys sitoo omat teot omaan toimintaan ja niiden seurauksiin. Tässä mielessä syyllisyys voi olla välttämätön mutta ei riittävä ehto siihen että ihminen alkaa kantamaan vastuuta teoistaan tulevaisuudessa.
2: Katumus on itse asiassa itsessään hyve. Se demonstroi esimerkiksi sympatiantunnetta rikoksen uhria kohtaan. Jos paheilla voi pahentaa tuomioita niin kenties vastaavaa voi käyttää päinvastoinkin. Hyveellisyys on syy palkita.
3: Suru, epätoivo ja pelko joita katumukseen liittyy ovat itsesässään epämiellyttäviä. Eli tosiasiasa ne ovat sitä sanktiota jolla nimenomaan kompensoidaan tehtyä pahaa. Rangaistuksia on käytetty monenlaisia. On käytetty sakkoja, vankeustuomiota ja jopa fyysistä kuritusta. Nämä voivat toimia myös siten että osa kompensoidaan yhdellä tavalla ja loput toisella.
4: Katumukseen liittyy teema siitä että ei halua tehdä tekoa jatkossa. Rangaistuksen, etenkin vankeusrangaistuksen, yksi perustelu on siinä että siinä suojellaan muuta väestöä ihmisryhmältä joka muuten heitä vahingoittaisi. Katumus ei toki välttämättä täysin estä jatkossa tapahtuvia rikoksia. Mutta se pienentää tätä todennäköisyyttä. Ja tämä on otettava huomioon niin että katuvalle voitaisiin antaa pienempiä tuomioita.

Ehkä katumus ei olekaan vain tunne joka ei muuta mitään.

2 kommenttia:

Tom Kärnä kirjoitti...

Mutta olisi hienoa, jos rikollisen katumus voitaisiin oikeasti saada mitattua tuomioistuimessa.

Jklak kirjoitti...

Syylisyydentunne, katumus etc. Kaltaisen tunteen kokeminen ymmärtääkseni edellyttää että osaa punnita oma tekemisensä tai tekemättömyytensä seuraukset itselle ja muille/ ympäristölle ja että tiedostaa tehneensä itse valinnan. So, olisi voinut valita toisinkin.

Mutta onko syylisyys/kautta katumus pelkkää tulokseen pettymisen tunnemyrskyä vai pohjautuuko se jälkiviisauteen. Se on minusta eri asia. Haavekuva pettymys... " miksi valitsin Riitan, miksen valinnut Kaisaa. Lapset olisivat nyt aivan erillaisia, aivan toisen näköisiä jne...." On juuri sellaista syylisyys-tunnevaahtoa jossa moni koko ikänsä kahlaa. Omien tekojensa ja tekemättömyyksiensä perusteiden , suorituksen ja lopputuleman falsifioiminen taas saattaa johtaa henkilökohtaisiin korjausliikkeisiin elämässä.

Syylisyys ja katumus on kuitenkin mielestäni enemmän kuin ongelmien kapselointi esim tavalla jossa ex-kumppani oli ja on varmaan psykopaatti tms tai koko asian hukuttaminen johonkin muuhun elämäntäytekrääsään.

Toisaalta syylisyyden jakaminen välittäminen ja ohjaaminen luo kohtaloita joissa perusteetta ollaan jouduttu sellaisen vaikutuksen kohteeksi jossa itseen manipuloiti syylisyys ja katumus varaa ja sitoo omia voimavaroja....