maanantai 5. lokakuuta 2015

Innovaattoreista

Nykyaikana puhutaan paljon innovaatioista. Tässä yhteydessä puhutaan käytännössä luovuudesta ja erilaisista visionääreistä. Tämä on nähdäkseni melko suppea tapa katsoa asiaa. Olen enemmänkin sillä linjalla mitä Mario Morales on esittänyt. "People tend to think creative types are ideal innovators, but actually, the definition of innovation is implementing ideas that add value, and implementation part is generally forgotten."

Hänelle innovaatiopuheessa ylipainotetaan uutuutta ja unohdetaan muut puolet. Hänestä innovaattoriudessa on monta tyyliä. On (1) visionäärejä (visionaries), jotka ymmärtävät trendejä ja muutoksia ja osaavat katsoa tulevaisuuteen (2) luovat (creatives) jotka generoivat uusia ideoita (3) kriitikot (critics) jotka osaavat arvioida tuotosten hyviä ja huonoja puolia (4) yhteistyöntekijät (collaborators) jotka murtavat esteitä tekemiseltä ja jotka kuljettavat ja jakavat informaatiota tahoilta toiselle ja (5) kehittäjät (developers) jotka toteuttavat suunnitelmia järkevästi käytäntöön asti.

Tämä luokittelutapa on mielestäni järkevä. Se toisaalta on siitä hauskaa luettavaa, että usein ihmiset eivät pärjää kuin yhdessä tai kahdessa osa-alueessa. (Esimerkiksi itse generoin ideoita ja arvoin niitä kohtuu hyvin. Mutta en ole käytännön toteuttaja, ja tulevaisuusajatteluni on "latteaa ja näköalatonta" joten visionääriä minusta ei saa tekemälläkään.) Ja kokonaisuutta tarvitaan. Sillä liika luovuus ilman muita osia tekee häröilijöitä, liika visionäärisyys tekee haihattelijaksi, liika kriittisyys tuottaa latistavia rajoittajia ja liika yhteistyö ilman muuta johtaa ajan haaskaamiseen. Kehittelijä ilman suunnitelmia taas ei ole oikein mitään. Hyvään tulokseen tarvitaankin käytännössä tiimiä.

Innovaatiot eivät ole kaikille luovuutta


Toki on hyvä ymmärtää että vaikka innovaatiot tarkoittavat tavallisille ihmisille luovuutta, niin markkinoilla tilaajapuoli näyttää usein hyvinkin erilaiselta. Markkinatutkimuksien väsäilyssä on tullut siitä hauskoja huomioita että osassa tutkimuksissa on ollut selvä yhteys myöhempiin YT -neuvotteluihin. (Sellaisiin joista uutisoidaan vähintään paikallistasolla. Joka tarkoittaa yleensä "potkuja jollekin määrälle työntekijöitä".) Ja tässä prosessissa on itse asiassa nähtävissä se, että "markkinapuoli" haluaa, tavallaan, minimoida luovuutta.

He eivät tavallaan halua panostaa ideointiin ja tutkimukseen vaan he haluavat nimenomaan toimivia brändejä ja tuotteita. Mikä on tietenkin ymmärrettävää. "Kehittämistarve" tulee sitten kun tuotteella menee huonosti. ; Tämä on periaatteessa hyvin konservatiivinen asenne. Menneisyys on jotain joka on ("is") josta sitten vedetään ajatuksia tulevaisuuteen ("ought"). Siksi tutkimuksiin voidaan ajatua siinä vaiheessa kun se on jo myöhäistä. Se on tällöin vähän kuin "yksi keino pelastaa firmaa konkurssilta" eikä jotain joka kuuluisi osana tulevaisuuteen tähtäävän vahvan yrityksen toimintaa. (Toki tosiasiassa niissä panostetaankin kehityspuoleen hyvinä aikoina ellei peräti silloin. Lähestyn asiaa nyt kuitenkin tässä negatiivisen kautta. Markkinatutkimuksia eivät siis oikeasti ota vain konkurssikypsät yritykset. Liioittelu on tehokeino)

Tässä visiopuoli latistuu. Vaikka se ei olekaan läpeensä tyhmä tapa suhtautua asioihin. Luis Arnal onkin kirjoittanut siitä, että tutkimuksen ja kehittämisen ideaalit törmäävät aika usein yrityksiin. Yritys joka rahoittaa markkinatutkimuksen on siitä hankala, että joskus yrityksen tutkimuksen kohdistaminen on ensimmäinen korjattava ongelma "Client research budgets usually focus on convergent evaluative thinking to narrow down available options, reduce the uncertainty of decision-making, validate existing assumptions or track the status of business. This satisfies clients focusing on operations, but not those who work to define the future." Mahdollisuuksia ja potentiaalisia lisävaihtoehtoja kartoitetaan vähemmän, koska tärkeintä on välttää riskejä. Tämänlainen kriittisen arvioiva (critical) asenne toki tuottaa yhdenlaisia innovaatioita, sellainen suuntaa innovatiivisuutta yhteen suuntaan (development) ja pois toisesta (vision). Kokonaisuus jää latteaksi.

Ei kommentteja: