torstai 4. syyskuuta 2014

Jyväskylän Kristittyjen Imaamin parranpärähdys

Tapio Puolimatka on saamieni tietojen mukaan lähettänyt jokaiselle kansanedustajalle kirjeen että kirjansa, "Lapsen ihmisoikeus - oikeus isään ja äitiin". Otan kyseisen saatekirjeestä lainauksia. Puolimatka on korostanut allekirjoituksellaan titteliään, hän kirjoittaa "Kasvatuksen teorian ja tradition professorina, Jyväskylän yliopistolta". Koska tämä asia ratkaistaan titteleillä. Puolimatkan kirjeessä on perusargumentti. Hänen mukaansa

"Tässä on kyse:
1. Avioliiton solmiminen ei ole ihmisoikeus, joka jokaisella on pelkästään sen perusteella että hän on ihminen. (esim. alaikäiset eivät voi mennä naimisiin.)
2. Avioliitto on ihmisoikeuskysymys koska se koskettaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.
3. Sukupuolineutraali avioliitto loukkaa lapsen ihmisoikeutta, koska se määrittelee isättömyyden ja äidittömyyden lapsen normaalitilaksi."

Lähtökohta on tietenkin mielenkiintoinen, koska erilaiset avioliittojen rajoittamiset ovat olleet oleellinen osa ties mitä. Rotujen välisessä segregaatiossa ajateltiin että avioliitto-oikeus oli rajattu vain samanrotuisten kesken sallituksi. Samoin natsit rakensivat sallittujen avioliittojen hierarkian. Avioliiton hallinta on selvästi jotain joka on hyvin tärkeää tietynlaisille ihmisille. Ja olipa avioliitto sitten teknisesti ottaen ihmisoikeus vai ei, niin sen rajoittamiseen tuntuu liittyvän jännittävä ihmisoikeuksien rikkomisen henki.  Kuitenkin näillä ihmisillä on myös argumentteja. Ja niiden läpikäyminen voi olla ihan valaisevaa.

Puolimatkan 1. kohdan statement nojaa siihen että aikuinen äänestysluvan läpikäynyt homoseksuelli olisi jotenkin verrattavissa lapseen. Jos analogia ei ole pätevä, koko argumentti uppoaa. Toki tämän argumentin henki on tullut tutuksi toisessa muodossaan "jos homot menevät naimisiin niin sitten menemme naimisiin koirien kanssa". Puolimatka ei kuitenkaan tässä tarkalleen ottaen sorru tähän slippery slopeen. Hänen argumenttinsa heikkous ei ole siinä että hän väittäisi että homot olisivat pedofiileihin rinnastettavia. Hänen argumenttinsa heikkous on siinä että selvästi monet maan kansalaiset ja täysi-ikäiset saavat mennä naimisiin. Se, että jotkut eivät pääse naimisiin ei ole este monien naimisiinmenolle. Ja tässä argumentoinnin ja punninnan alla on se ovatko homoseksuaalit vai eivätkö ole mitäkin ryhmää. Olisi kehäpäätelmällistä esittää jokin johtopäätöksenä jos tämä johtopäätös vaatii tämänlaisen piilo-oletuksen matkan varrella. Mutta kenties kyse onkin siitä että kohta on tiivistelmä ja argumentit ovat muualla.

Ihmisoikeus.

Ja näkisin että asiaa saa avattua ; Puolimatka käyttää tässä toistuvasti käsitettä ihmisoikeus. Tässä on hyvin mielenkiintoista arvioida että mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan. Tämä käsite on sen verran yleisessä käytössä että sen ydin on hämärä. Usein kysymys on arvojen pluralismista. Silloin Puolimatka ei voisi esittää argumenttia aiheesta ikään kuin kovina tosiasioina. Sillä hänen koko perusfilosofiansa nojaa dialogin ja maailmankuvallisuuden kaltaisten käsitteiden hokemiseen. Onneksi Puolimatka onkin sen verran fiksu että hän täsmentää käsitteen. Hän ei teknisesti määrittele sitä mikä on ihmisoikeus ja mikä ei, mutta hänen kirjeensä kyllä tuo tämän asian riittävän vahvasti esiin. "Sukupuolineutraali avioliittolaki poistaisi laista YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteen, jonka mukaan "lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja kasvaa heidän hoidossaan". Muotoilu "tuntea omat vanhempansa" viittaa vahvasti biologisiin vanhempiin, koska sosiaaliset vanhempansa lapsi tietysti tuntee aina." Tämä tarkoittaa sitä että YK:n ihmisoikeusjulistus pitää sisällään ihmisoikeudet. Sen ulkopuolella olevat asiat eivät siis ole ihmisoikeuskysymyksiä.

Itse kuitenkin näkisin että tässä Puolimatkalla on syviä ongelmia ja vaikeuksia. On nimittäin syytä katsoa miten tämä ajatus todella lähtee purkautumaan. Homoseksuaalien kohdalla Puolimatka ei argumentoi sen pohjalta onko homoseksuaalisuus luonnollista vai ei. Vaan sitä kautta että samaa sukupuolta olevien perheeseen lapset tulevat yleensä muualta.

Argumentti nojaa yksinkertaisesti siihen periaatteeseen, että homoseksuaalien avioliittoa ei nähdä avioliittona vaan jotain joka on oleellisimmillaan jotain joka ei ole sukupuolineutraalin avioliiton kriteeriattribuutti. Samaa sukupuolta olevien avioliitto ei vaadi ainuttakaan lasta. Puolimatka lähestyy asiaa sillä että koska osa homoseksuaaleista lainmuutoksen jälkeen adoptoi, on koko kysymys kaikkien kohdalla käsiteltävä yhdessä nipussa siten että tämä adoptiokysymys on asian ydin. Tämä on itse asiassa vain hitusen viistoa. Lähestymistapa on tältä osin perusteltu ja jotain jota poliittisessa vaikuttamisessa on ihan validia tehdä. Se ei itsessään ole ongelma. Kokonaisuus vain on outo.

Ongelmana onkin se, että välttäessään homojen erityistä tuomitsemista ja kohdistamalla  Puolimatka ajautuu siihen että argumentissa ei oikeastaan ole enää kovin validia ydintä. Sillä hänen argumenttinsa ei koske homoseksuaaleja, joiden avioliittoon tässä ollaan puuttumassa. Vaan sen sijaan hän on käsittelemässä jotain joka tapahtuu joka ikisessä adoptiossa. Argumentin pohjalta pitäisikin nähdä että tosiasiassa Puolimatka sallisi kaksi lainmuutosta. Ensimmäisessä sallittaisiin homojen avioliitto. Ja toisessa kiellettäisiin kaikki adoptiot. Sillä adoptio on Puolimatkan väitteen mukaan aina ongelmallista. Siinähän on aina kysymys juuri biologisesta vanhemmasta etääntymisestä.
1: Itse asiassa voitaisiin jopa vahventaa asioita ja korostaa että hedelmöityshoidoissa ei ole aina parin munasoluista tai siittiöistä. Munasoluja voi lahjoittaa. Näin esimerkiksi "Terveystalo" rikkoisi YK:n lapsille säätämiä ihmisoikeuksia koska lapsi etääntyisi biologisista vanhemmistaan.

Toisaalta Puolimatkan "ilmiselvyys" kertoo lähinnä siitä miten vihjeetön hän on elämästä ja sen realiteeteista. Totuus on, että lapsi ei välttämättä tunne sosiaalisia vanhempiaan. Ei välttämättä edes Suomessa. Itse asiassa itse uskon vakaasti että YK:n puhe vanhemmista tarkoittaa sitä että lasta ei voida esimerkiksi myydä nyrkkipajaan orjaksi ompelemaan mattoja. Tällöin lapsella ei ole edes sosiaalisia vanhempia. Saati että hän tuntisi ne. Lapset voitaisiin periaatteessa myös vain dumpata kuluttamasta resursseja jonnekin, jossa heistä ei pidetä huolta. "American Crime" -elokuvasta tuttuun paikkaan joutuminen ei valitettavasti ole mahdotonta edes nykymaailmassa. Näkisinkin että YK:n oikeus koskee nimenomaan sosiaalista vanhempaa. Tätä korostaa sekin että YK ei ole tuomitsemassa kaikkia adoptioita kaikkialla maailmassa ihmisoikeusrikoksina.

Täsmennykset jotka eivät olekaan.

Ja sosiaalisten vanhempien kohdalla on vielä korostettava, että YK ei puhu mistään "oikeudesta isään ja äitiin" joten tulkinta eri sukupuolista tulee Puolimatkan omasta päästä. Toki kognitiotieteen opinnoissamme opimme siitä miten mieli peittää aukkoja ja miten usein täsmennämme asioita päässämme olevien skeemojen mukaisiksi. Ja näin jos esimerkiksi "Punahilkka" -satua kuvaillaan "kulkea" -verbin tyylisillä käsitteillä, se täyttyy helposti ja kuin itsestään "kävellä" -tyylisellä täsmällisemmällä verbillä jos tarina pitää kuvata omin sanoin. Ja katsoisinkin että jotain tämänlaista Puolimatkan mielessä todennäköisesti onkin tapahtunut.

Itse asiassa vakaasti uskon että Puolimatka on ottanut fundamentalistien suosiman "Lapsella on oikeus isään ja äitiin" -iskulauseen ja yrittänyt ikään kuin väkisin legitimoida tätä keräämällä mitä tahansa aineistoa joka tukee sitä. Ja YK on siksi tullut tulkituksi tämän johtopäätöksen vuoksi. Puolimatkan maailmankuva ja ennakkoasenteet ja ennakko-odotukset siitä että länsimaiden hyvinvointi ja etiikka on kristittyjen ansiota ovat varmasti tukeneet sitä että ihmisoikeusjulistusta on haluttu tulkita vahvasti kristillisten tulkintojen läpi. Tämä vääristymä on psykologisesti ymmärrettävä ja Puolimatkan kohdalla jopa odotettava. Hänellähän on hämmästyttävä taito kerätä fundamentalistikristillistä tiettyä siipeä rapsuttavia mielipiteitä ja kuvata niitä sivistyssanaryppäin. Näin hän taatusti kuvaa omaa alakulttuuriaan varsin hyvin.

Mutta tämä maailmankuvallisuus sitten on muutakin. Valitettavasti tämä on siitä ikävä asia, että vastaavalla prosessilla voisi sanoa helposti että jos lapsia ei opetettaisi väkisin johonkin uskontoon, niin se olisi ihmisoikeusrikos. Sillä jos katsomme YK:n ihmisoikeuksien julistusta - tätä arvokasta teosta jota isoäitini pakkotankkautti päähäni kun olin tuhma, hölmö ja paha itseni - siellä sanotaan aivan suoraan että kohta "Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa." korostaa sielullisuutta jota ateistit kiistävät. Ja että moraalisuus ja muut ovat vieraita ateismissa. Ja muun väittäminen olisi ateismin määrittelyä normaalitilaksi. Toki asia ei YK:n ihmisoikeuksien mukaan ole näin, mutta tämänlaista Puolimatkalaista lukutapaa mukaillen voitaisiin teksti tulkita vaikka miten. Itse asiassa olin tässä varsin lempeä. Olisin voinut tulkita tuon saman kohdan jopa siten että jos Islam on ainut oikea luonnollinen tila, niin tästä poikkeaminen olisi lapsen oikeuksien sortamista.

Puolimatkan tulisikin kenties tiedostaa että adoptiolapsen kohdalla esimerkiksi yhteys äitiin on jo erotettu. Se, päätyykö lapsi heterolle vai homolle ei muuta tätä. Sosiaalisessa perheessä oleminen on joka tapauksessa hänen kohtalonsa. Eikä sukupuolineutraali laki muuta tätä asiaa mitenkään suuntaan tai toiseen.

Puolimatkan asenne paistaa.

Jos mietimme hänen kirjelmäänsä, on huomattavaa että hän on panostanut lahjoittamalla sekä kirjan että tuon kirjeen joka ikiselle kansanedustajalle. On varmasti miellyttävää miettiä homoseksuaaleja kansanedustajia. Siellä on seassa Oras Tynkkystä ja Jani Toivolaa. Heissä saattaa olla jopa halua adoptoida joku. On heille varmasti miellyttävää saada lukea siitä mieten tämä halu olisi ihmisoikeusrikos. Syytös on kuitenkin melko vakava.

YK:n ihmisoikeuksien rikkominen on tunnetasolla syytöksenä vakava, vähän kuin sotarikollisuus. Ja sellaisia pitäisi tehdä vain hyvin varovaisesti. Mutta sitten me todellakin tiedämme että miten huolettomasti Puolimatka kylvää rajuja syytöksiä. Puolimatkan teos "Tiedekeskustelun avoimuuskoe" - joka ironisesti on on Galilei-syndrooman läpitunkemaa teistien marttyrisoimista, jossa teistejä ja Puolimatkaa kiusataan ja piinataan häijysti ja ilman syytä - pitää sivullaan 475 seuraavan kauniin lauseen koskien Piankaa. Puolimatka väitti että Pianka vastusti väestönkasvua varsin Linkolamaisin kääntein : "Hän katsoi ainoana ratkaisuna olevan, että ihmiskunnan väestö vähennettäisiin kymmenesosaan nykyisestä. Pianka suositteli, että 90 prosenttia ihmiskunnan väestöstä tuhottaisiin levittämällä lentokoneista ebola-virusta, koska ebola tappaa uhrinsa muutamassa päivässä." Tällä Puolimatka halusi syyttää naturalisteja pahoiksi murhanhimoisiksi olennoiksi jotka ovat etäntyneet moraalista. Tämän vuoksi Piankan kokema suhtautuminen tiedemaailman puolelta kuvattiin lauseella "Puheen lopuksi kokouksen sadat osanottajat osoittivat hänelle suosiotaan seisomaan nousten." Asia oli tietysti täyttä puppua. Puolimatka tunnustikin asian. "Professori Pianka otti minuun yhteyttä sähköpostitse 2.6. 2011 ja kertoi, ettei hän koskaan ole puolustanut Mimsin tulkinnan sisältämää väitettä eikä tietenkään ole koskaan puolustanut oman käännösvirheeni sisältämää väitettä." Asiasta oli kuitenkin tiedotettu hänelle jo paljon aikaisemmin, liittyen siihen että hänen esitelmöintikiertuellaan oltiin vierailtu ja asiasta kommentoitu hänelle jo aikaisemmin. Ja voidaan katsoa esimerkiksi sitä, miten Juha Leinivaaran "Paholaisen Asianajajassa" oli Pianka -erehdyksestä huomautus jo 11. tammikuuta. Eli puoli vuotta ennen tätä oikaisua. Mutta tietenkin kun mahdolliset juridiset seuraamukset ovat edessä vasta Piankan postissa, ei Puolimatkan tarvitse lainkaan välittää Leinivaaran kommenteista eikä välittää materiaalista jonka hän on linkittänyt omilta sivuiltaan joten lähdeaineisto on mitä luultavimmin ollut tuttua jo aikaisemmin.

Itselläni on näkemys tapahtuman kulusta, Puolimatkalla on jännittävä ID -piireissä kopioitunut ja kiertänyt virhe. On käytännössä selvää että Puolimatka ei ole lukenut Piankaa itsenäisesti. Ei ole uskottavaa että hän on sattumalta päätynyt varsin vähän luetulle paikalle ja tehnyt siellä täsmälleen saman lukuvirheen kuin mitä ID -piirit tekivät. Etenkin kun Uncommon Descent ja Evolution News kuluttivat Piankan mollaamiseen runsaasti tilaa. Itse asiassa Piankan nimeä toistettiin niin että siitä tuli symboli johon muita sitten verrattiin. UD:n otsikko april 14. 2006 sanoi esimerkiksi että "PZ Myers Vies With Eric Pianka for Top Psycho Scientist Award" kuvaa tätä henkeä. Samoin hänelle kehtiettiin hauska lempinimi "Doctor Doom", jota asiallisuudessaan käytettiin April 3, 2006 päivätyssä tekstissä "Doctor Doom, Eric Pianka, Receives Standing Ovation from Texas Academy of Science". Väite oli luonnollisesti väärin jo tuolloin. Puolimatkalla vierähti siis useita vuosia tämänlaatuisen vakavan syytöksen korjaamiseen. Asia on huolestuttavaa koska Piankan kanta asiaan kiinnosti mediakohun vuoksi journalisteja. Ja jos katsotaan yleisiä foorumeita joissa linkattiin sen hetkisiin uutisiin jotka oli päivätty "Tue Apr-04-06" voidaan huomata että Pianka -kohun kuplaus tunnettiin varsin pian tasolla jossa se oli ns. "aivan yleistä tietoa". Henki foorumeilla oli jo tuolloin "I'm tired of the Mims/Drudge gossip and propaganda", mutta Puolimatka ehtii tässä vaiheessa kirjoittaa tämän virheen kirjaan jonka Uusi tie painoi vasta vuonna 2010. Neljä vuotta tuosta turhautuneesta foorumikommentista. Hän kuittasi sen "no anteexilla" joka on hänen nettisivuillaan. Samalla "Tiedekeskustelun avoimuuskoetta" löytyy eräistä kirjastoista täysin korjaamattomina versioina. Kirjoja on mukavampaa lahoitella propagandanlevityshenkisesti, kuin toimia vastuullisesti ja siivota tekemänsä vahingot kunnolla ja täysimääräisesti.

Puolimatkan Pianka ei tietenkään koskenut sukupuolineutraalia avioliittolakia. Mutta se kertoo siitä miten hänellä on tapana esittää varsin kevein perustein hyvin vakavia syytöksiä. Se kertoo siitä miten huolellisesti hän tarkistaa faktansa. Se kertoo siitä miten vähän hän välittää toimiensa keskiössä olevien ihmisyksilöiden ihmiskohtaloista ja miten paljon hän välittää ID -strategiasta. Sukupuolineutraaliin avioliittoon tehty aktiivinen lobbaus sekä asiantuntijalausunnon että tämän lisäkirjeen kautta kertoo siitä vahvuudesta jolla hän on projektissa.

Loppukommentti:

Itseäni kuitenkin hämmästyttää eniten nimenomaan se, miten Puolimatka ottaa vielä tässä asiassa yhteyttä, koska hänen tarjoamansa tiedothan ovat jo nyt osa päätöksentekoa. Puolimatka teki oman asiantuntijalausuntonsa. On erikoista miten vahvasti hän yrittää maksimoida vaikutusvaltansa tässä kysymyksessä. Jos itse saisin tämäntyylisen hyvin heppoisen kirjeen ja näkisin saman lausunnon aiheen parissa "asiantuntijalausunnosta" tekisin ensimmäisenä päätelmän siitä että asiantuntijalausunto ei taida olla kovin neutraali. Maailmankuvallinen intressi tuntuu olevan kovin vahva Puolimatkalla.

"Seurakuntalaisessa" kuvattiin sitä miten huono lobbaaminen saattaa iskeä itseään vastaan. Aiheena on etenkin ns. sukupuolineutraali avioliittolaki. "Moni haastateltu kertoo arvostavansa sitä, että heitä lähestytään henkilökohtaisesti. Kymmenille tai jopa kaikille 200 kansanedustajalle lähetetyt massajakeluviestit päätyvät usein suoraan ö-mappiin, sillä niitä tulee kansanedustajille koko ajan." Toivon että tämä on totta.

Suomessa ei ole homoja!
Mutta samalla tiedän että Puolimatkan toiminnan takana on juuri se, että hän on monen kristityn hyvin vahvasti arvostama henkilö. Koska Puolimatka kuvaa alakulttuuriaan ilman sooloilua, moni pitää häntä jonkinlaisena nykyajassa elävän kristityn tuntoja erittäin hyvin sanoittavana hahmona. Miehenä joka tulkitsee ja selittää asiat muille. Hän on vallankäytössä opettaja, poliittinen vaikuttaja, uskonnollinen mies ja aggressionlevittäjä sellaisella tasolla että analogia häneen ei löydy pedofiileistä. Vaan islamilaisista imaameista. Niistä parranpäristäjistä, jotka tulkitsevat tekstejä ties miten keinotekoisesti saivarrellen jotta voisivat oikeuttaa ties mitä oman uskontonsa dogmeja ja käytänteitä hyvyytenä.

2 kommenttia:

MrrKAT kirjoitti...

..Ja hyväksyyköhän tämä Raamatun "ihmisoikeus" professorimme amalekialaisten kansanmurhan ?

(Varokoon suutani jos tapaamme julkisesti paneelissa tai foorumeilla .. :D)

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Vielä omituisempi ; Pitääkö hän Raamatussa mainittua lapsen kirjaamisikää, kansalaiseksi rekisteröimistä, YK:n ihmisoikeuksien mukaisena. (4 Moos 3:15 & 4. Moos. 3:42).