perjantai 2. tammikuuta 2015

Saastuttakaa ruumiini ebolalla ja heittäkää se kristillisen päiväkodin leikkipaikalle

"Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.""
(Luuk.9:60)

Uskontokeskustelu on monesti todella asiallista. Esimerkiksi eräs pro-kristitty ehdotti että Evankelis-luterilainen kirkko voi kohta käyttää lakkoasetta ja kieltäytyä siunaamasta ja hautaamasta kirkkoon kuulumattomia vainajia. Siunaamattomuus ei toki itseäni haittaisi, päinvastoin. Hautaamiskysymykseen minulla on sitten tärkeä huomautus. Huomautus joka koskee sitä että kirkko tekee todella tärkeää työtä. Mutta tavalla jossa eiakateemisesti koulutettu kaivurinkäyttäjä edustaa tärkeintä työtä tekevää osioita. (Ja muu tärkeä on sekin byrokratiaa jossa ei klassisten kielten tuntemusta tarvita.)

Kirkko usein korostaa että se on kansankirkko. Mutta mitä hautaamiseen ja kirkonkirjojen pitämiseen tulee, se on tosiasiassa valtionkirkko. Sen velvollisuus on hoitaa asioita ikään kuin valtion puolesta. Usein tämä tehdään lähinnä historiallisista syistä. Tai oikeastaan siksi että historia on taannut kirkolle tietyn infrastruktuurin joka on valmiina ja jota on katsottu käteväksi käyttää. Kätevämmäksi kuin uuden rinnakkaisen järjestelmän rakentamisen from scratch.
1: Näyttää nimittäin siltä että kirkko käyttää hyväkseen lähinnä sitä että sillä on historiallis-vallankäytöllisistä syistä infrastruktuuri hautaussysteemeihin valmiina. Tämä omaisuus ja järjestelmät takaavat sen että mikään muu taho ei saa samanlaista etumatkaa kilpailussa. Ilmiö on toki tunnettu kaikkialla missä ns. vapaa markkinatalous kukoistaa. Isoilla yhtiöillä on jo vakiintunut käyttäjäryhmänsä ja kilpailu näiden jättien kanssa on hyvin vaikeaa.

Ja siksi kirkon kohdalla onkin sellainen asia kuin yhteisövero. Tämä on se syy miksi ateistit ja kirkkoon kuulumattomat eivät maksa muita enempää hautaamisesta. Maksun hoitaa perimmiltään valtio, ei yksilö. Riippumatta siitä onko kyseessä kristitty vai ateisti. Kirkko toki kerää kirkollisveron muodossa jäseniltään kiitettäviä määriä rahaa. Josta kehuttuun diakoniatyöhön lasten ja nuorten hyväksi menee 10% toisin kuin monilla muilla hyväntekeväisyydellä karismaansa keräävät järjestöt ja instituutiot.

Yhteisövero jonka kirkko saa on oikeutettu sillä että kirkko hoitaa näitä yleishyödyllisiä asioita. Lakkoehdotus onkin mainio. Sillä siitä olisi seurauksia. Ja itse pidän näitä seurauksia hyvin relevantteina. Sillä se, että kirkko oikeuttaa sen että se saa rahaa suoraan valtiolta noilla hautauspalveluilla jotka se hoitaa. Jos kirkko ei hoida näitä vaan kieltäytyy tästä, se tarkoittaisi välittömästi sitä että yhteisövero voitaisiin vetää sen kohdalla pois. Valtio joutuisi säästämään koska se joutuisi järjestämään vaihtoehtohautaamista. Ja luonteva paikka leikata on yhteisövero. Sillä jos yhteisövero on hautaamisbudjettia on luontevaa siirtää tämä hautaamiskulu joka ei mene hautaamiseen joksikin joka on todella hautaamiskulu. Muutos olisi mielestäni riemukas koska tässä vaiheessa kirkko menettäisi sekä rahaa että oikeutuksen jonain yleisenä hyväntekolaitoksena joka toteuttaa yhteiskunnan todella väistämättä tarvitsemia peruspalveluita. Ja ylläpitää tätä kautta ideologisen vallan kannalta symbolisesti merkittävää hautaamispuolta.
1: Symbolinen merkitys on hyvin tärkeä. Sillä uskonnonvapauden ongelmien kohdalla oikeasti kyse ei ole pelkästään siitä mihin laki velvoittaa tai mitä kirkko todella tekee. Se, että kirkko hoitaa hautauspuolta on tärkein syy sille että näitä hautajaisbanneja ehdotellaan ylipäätään. Jos hautaamisen hoitaisi maallinen taho eivät kristityt voisi mitenkään käyttää retoriikkaa jossa uskonnoton jotenkin riistää ja varastaa heidän kirkoltaan etuja. Pelkkä tekeminen on riittävä symboli. Ja on erikoista että kirkon puolella hautaamista hoidetaan mutta ei kuitenkaan sitten millään tavalla puututa siihen että tämänlaista uskonnonvapauden pilaamista ja vääräoppisten rankaisua tapahtuu niinkin yleisesti kuin tapahtuu.

Toinen asia jonka lakko näyttäisi niin se paljastaisi karun puolen nykymaailmasta. Kristityt eivät joudu elämään sellaisessa maailmassa jossa he joutuisivat pelkäämään sellaisia asioita että he jäisivät kuoltuaan hautaamatta. Uskonnottomallekaan tämä pelko ei kenties ole relevantti. Mutta hän joutuu vähintään toistuvasti argumentoimaan oman hautaamisensa puolesta. Mikä on muuten eksistentiaalisesti hyvin mielenkiintoinen asia tehdä. Kristityt varmasti ilolla ryhtyisivät keskustelemaan iloisesti ja ystävällisesti ihmisen kanssa joka on jäsenenä instituutiossa joka vastaa hautaamisesta. Ja sen jälkeen keskustelisi kanssasi siitä että "ei sinua oikeastaan pitäisi lainkaan haudata, meidän resursseja vaan riistät". Saattaisi olla että kristityn suusta ilmoille tulisi jotain jota joku voisi kutsua ateistin suusta tulevana militantiksi. Etenkin jos otetaan huiomioon että ihmisiä kuolee koko ajan joten on vain ajan kysymys milloin tämänlaisia keskusteluja käydään juuri kun joku omainen on sattunut kuolemaan. Joka tavallaan iskostaa uusia ihastuttavia kulmia tähän aihepiiriin. Ja nostaa esille sellaisia ajatuksia kuin miten asiallisia, ystävällisiä ja lempeitä kaikki kristityt kaikkialla maailmassa ovat. Miten reiluja, hyveellisiä ja yhteiskunnan parasta ajattelevia he ovat.

Nykyään eletään ajatuksessa jossa ateistien hautaaminen on "periaatteessa ilmiselvyys, mutta ei välttämättä". Sitä ollaan tavallaan kuitenkin jossain määrin ideologisen mielivallan alla. Jos kirkko päättää että se ei hautaa ateisteja, niin mitä siihen voi tehdä? Valtio voi jälkikäteen säätää yhteisöveroa. Mutta toisaalta on vaikeaa sanoa missä määrin nämä menevät 1-1:een. Sillä vaikka kirkko oikeuttaa yhteisöverotusta argumenteissaan hautaamisasialla niin ei se tarkoita sitä että hautaamisasiasta luopuminen johtaisi siihen että valtio voisi pakottaa sitä hautaamaan. Tai ei ainakaan voisi pakottaa sitä tekemään sitä yhtään vahvemmin kuin mitä se laissa nyt velvoittaa. Hautaustoimilaki 2 luku3§ "Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ; Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen." Jos kirkko kieltäytyisi se vaatisi lainmuutosta. Tämän jälkeen toki myös yhteisöverotuskysymykset jouduttaisiin uudelleenarvioimaan.

Mutta laki on de jure. Käytänteet voivat olla tästä poikkeavia. Jopa Päivi Räsänen on esittänyt ajatuksia siitä miten kristitty voi olla kansalaistottelematon. Ja kristittyjen omatunto sanoo monesti tässä asiassa selkeitä asioita. Sellaisia joita voi lukea vaikka niistä ehdotuksista joissa halutaan että kirkko lopettaisi ateistejen hautaamisen. Tämän vuoksi on syytä miettiä asiaa de facto, ja muistaa että lain rikkominen on jossain absurdissa mielessä teoriassa mahdollista.
1: Ja huomatkaa. Minä en ole se joka ehdottaa tätä absurdiutta. Se ovat kristityt. Toistuvasti. He pakottavat minut tähän ajatuskokeeseen vain esittämällä että se on relevantti. Hyvänä filosofina katson mitä tämän premissin hyväksymisestä seuraa. Älkää siis syyttäkö minua. Syyttäkää jokaista hautausasiakysymyksestä mielipiteitään esilletuovaa kristittyä. Minä en ehdottele absurditeetteja vakavastiotettavaksi. Kristityt tekevät. Joka onkin kokolailla se mitä heistä kannattaa kaiken kaikkiaan muutenkin tietää, kaikissa muissakin asioissa.

Jos kirkko ei noudata lakia de facto, se tarkoittaa että kenenkään muunkaan tarvitse noudattaa hautauslakia de facto. En usko että mikään armeija voi pakottaa yhtäkään pappia tai haudankaivajaa painamaan yhtään ainoaa lapionpistoa (tai kaivurinkauhaisua nykyaikana). Joten mahdollisuus tähän on olemassa. Ja se että tämänlaisia lakkoja ylipäätään ehdotetaan kertoo että asenneilmapiirissä on elementtejä jotka tekevät tästä periaatteessa mahdollista. (Näitä hautausoikeutuskeskusteluja käydään säännöllisesti ympäri internetiä, ei kyseessä ole mikään yksittäinen kaheli. Tämä on yleinen asenneilmapiiri jolle kirkko ei tee mitään. Päin vastoin, se lietsoo vastahankaisuutta ateisteja vastaan aina kun vain mahdollista.)

Kirkon lakkoaseet hautauksessa pakottaisivat valtion tajuamaan että uskonnollinen vallankäyttö mahdollistaa sen että perusasioita ja peruspalveluita ei hoidetakaan kaikille kansalaisille. Se loisi sekulaarin hautausmaan perinteen. (Ajatus ei ole sen omituisempi kuin juutalaisten, ortodoksien tai muslimien erilliset hautausmaat.)

Mutta silti. Jos ruumiita ei oikeasti suostuttaisi hautaamaan, eikä mitään vaihtoehtoa hautaamispalveluille ole, ei ketään voi syyttää siitä mitä he tekevät ruumiille tämän jälkeen. Jos lakia yritetään noudattaa ja sitä ei ole mahdollista noudattaa ollaan tilanteessa josta seuraa tai pitäisi seurata se että lain rikkomisesta ei pidä rangaista. Ja tätä tilannetta varten minulla on vaatimaton ehdotus.

Minusta olisikin siistiä jos kirkko ottaisi hautaamislakkoaseen käyttöönsä heti huomenna. Vetäisi tiukan ja ehdottoman rivin. Sitten lakko alkaisi ja ihmisiä kuolisi. Ateistejen, pakanoiden, uskonnottomien ja muiden ei -kirkollisten sodomiittien naturalistiset mutta luonnonvastaiset ruumiit kärrättäisiin sitten minne sattuu. Ihmiset dumppaisivat raatoja eduskuntatalon eteen tai Helsingin tuomiokirkon sisälle ja portaille sekä uskonmiesten etupihoille ja heidän lastensa hoitopaikkojen piha -alueille mätänemään. Minä annan ruumiini ilolla tämänlaisiin tarkoituksiin. Se mitä minun ruumiilleni toivon tässä tilanteessa tehtävän löytyy otsikosta.

Ei kommentteja: