keskiviikko 7. tammikuuta 2015

Paha ongelma ; Falsifioivatko ID -piirit kristillisen etiikkakäsityksen?

Nykyaikana kristityistä on modernia kannattaa metaeettistä käsitystä jonka mukaan ateisti voi käyttäytyä hyvin mutta että hänen eettisyydelleen ei ole perusteita. Tässä mallissa naturalismi, etenkin evoluutioteoriaan nojaava naturalismi, on perustaltaan nihilistinen. Sillä etiikka ei voi olla ihmisen lajinmukaista käytöstä vaan on oiketettava itselleen ikuisuus ja muuttumattomuus termin Platonissävytteisessä mielessä.1 Tästä metaetiikkakäsityksestä nähdään että ideologiat turmelevat tilastollisesti. Kysymys on siis siitä mitä darwinismi tekee yhteiskunnalle tilastollisella tasolla. Tämän uhka on korostetusti läsnä esimerkiksi "Wedge" dokumentissa joka korostaa yhteiskunnan destruktiivista tilaa joka johtuu materialismi/naturalismista. Tämä moraalittomuus nähdään myös yhteiskunnan tuhoon viemiseksi.

Toisaalta tässä mallissa korostuu myös se miten Jumalan tahdon tietäminen on tärkeää. William Craigin "God Command Theory" perustaa näkemyksen siihen että asiat ovat hyvää tai pahaa sen mukaan miten Jumala sanoo sen olevan. Sillä Jumala on hyvyyden mittanauha ja hyvyys on mitä Jumala on. Ja ainut tapa saada tietoa Jumalasta on seurata Jumalan sanaa ja ainut tapa seurata hänen tahtoaan on totella Jumalan käskyjä ja noudattaa Hänen tahtoaan. Näin kritityt ovat lähempänä eettisyyttä ja toimivat suurissa linjoissa kuin hyvät ihmiset.

Kristillinen moraali tiivistyy nyrkkisääntöisimmillään sekä kymmeneen käskyyn että kultaiseen sääntöön. Ja muuhun mitä "Raamattu" sanoo. Näiden heijateleminen taas on tärkeää koska Imago Dei -ihmiskuvan mukaan ihminen on Jumalan kuva. Ja kristitylle WWJD -lähestyminen eli Jeesuksen seuraaminen ja imitointi ovat hyveellisyyden ydintä.

Tässä kohden on laadukasta ja kohteliasta ottaa esiin Tapio Puolimatka. Mies joka selvästi uskoo edellämainittuun metaeettiseen teoriaan kun katsotaan hänen tekstiään "Antiikin korkeakulttuurit kaatuivat sukupuolineutraaliin ajatteluun", joka julkaistiin "Helsingin Sanomissa", tuossa pesässä joka tiettävästi ei ole reilu sananvapaudelle vaan vainoaa Puolimatkaa kuten kaikki muukin maallistunut puolueellinen media. Voisin toki korostaa sitä että Ville Vuolanto näyttää että Puolimatkan argumentit eivät vastaa sitä mitä historiantutkimus siitä sanoo antiikin arvoista. Itse kuitenkin nostan tässä yhteydessä esiin enemmänkin seitsemännen käskyn. Puolimatka ei nimittäin lähteistä Helsingin Sanomien tekstiään. Lähteiden mainitsemattomuus on jännittävää, sillä Puolimatkan kirjoitus on esimerkkejä myöten täynnä detaljeja joiden kautta on melkoisen että hän on ahkerasti ja tuoreesti lukenut Carle Zimmermania. Puolimatka kun on teesejä ja detaljeja myöten löydettävissä suoraan Zimmermanin esseekirjoituksista. Asian varmistaminen ei ole vaikeaa ; Innokkaimmat voivat tutustua Zimmermanin pääteokseen "Family and civilization" vuodelta 1945. Identtisyys on niin suurta että selvää on että Puolimatkalla on tarjota "tuoretta" ja "omintakeista" materiaalia juuri sillä tavalla jonka vain hän osaa. (Ja joka itse asiassa selittää hänen populaariteoksien julkaisutahtinsa jossa on niin monta sivua ja niin monta kirjaa.) On jännittävää miksi hän ei kerro tätä lähdettä vaikka se vahvasti näyttää hänen kirjoituksensa primaarilähteeltä. No, kenties sen vuoksi että jos hän toimisi näin hän ei kirjoittaisi niin usein ja mielipidekirjoitusten floodaaminen ja kirjojen tuottaminen olisi paljon vaikeampaa tällä uudenlaisella integriteetillä. Joten ilmeisesti Saatanaa ja darwinisteja vastaan taisteleminen oikeuttaa tälläiset pienet lähteidenmainitsemattomuudet.

Toisaalta on syytä muistaa Puolimatkan vahva osuus Pianka -tapaukseen. Sillä tässä ei ole kysymys yksittäisen syntisen hairahtumisesta vaan jostain joka kertoo laajemmin Intelligent Designin asemasta. Puolimatka tunnetusti painoi kirjaansa väitteen jossa Pianka olisi kannattanut laajamittaista kansanmurhaa.2 Alkulähteenä oli ID fellow Forrest Mims joka syytti Piankaa siitä että tämä olisi halunnut tappaa 95% ihmiskunnasta ebolaviruksella. Kun puhetta on läpikäyty on selvää että tälle nimenomaiselle syytökselle ei ollut perustaa. Silti kukaan ei tarkistanut asiaa vaan päinvastoin. William Dembski ilmiantoi Piankan terroristiksi. Maassa jossa terroristeihin, jopa terroristiepäiltyihin, on 9/11 -tapauksen jälkeen suthauduttu mallilla Guantanamo Bay. Ja kun Pianka vapautettiin ilman syytteitä eivät jutut loppuneet. Puolimatkakin olisi voinut tarkistaa asiat varsin helposti mutta hän painoi asian kirjoihin ja kansiin vuosia sen jälkeen kun Pianka oli kohusta selvinnyt. (Kohuun liittyi myös tappouhkauksia kun terroristia pelänneet kristityt  Hän ei myöskään kuunnellut kriitikoita aiheesta ja korjannut virhettä. Vasta se että kirjan sisällöstä ilmoitettiin Piankalle ja Pianka otti yhteyttä suoraan Puolimatkaan tavalla jossa vihjattiin seuraamuksista lain edessä oli se joka sai Puolimatkan korjaamaan asian no anteex -tyylisellä viestillä. Selvää on että Puolimatka oli kopioinut Piankaan liittyvät tietonsa pääasiassa "Uncommon Descentistä". Hän ei kuitenkaan maininut tätä lähdettä. Lisäksi huomionarvoisaa on että Puolimatkan panos oli se että hän lisäsi ebolatapaukseen virheen. Virheen siitä että Pianka ehdotti ilmalevitteisyyttä. Tämä lisäys pitää sisällään niin suuren luonnontiedevirheen että asioista yhtään mitään yhtään tietävän pitäisi tiedostaa että Piankan tasoinen osaaja ei heittele mitään noin perusasioiden vastaisia väitteitä. Mistä Pianka onkin itse huomauttanut sivuillaan. On jännittävää että Puolimatka vain otti ID -läisen sanomat asiat faktoina tarkistamatta suoraan lähteistä mitä Pianka on todella sanonut. Että väitteiden vakavuus ei ole ikään kuin antanut syytä tarkistaa Mimsistä poikkeavia lähteitä. Että ebolaviruksen toimintaperiaatteen kannalta mahdoton levitysmenetelmä ei ole jotain jota alan tuntija heittäisi vakavasti otettavana asiana.

Se että keksitään kansanmurha on valehtelua. Se että tätä levitellään oikeustahoihin ja siitä selviämisen jälkeenkin kirjoihin on väärän todistuksen antamista lähimmäiselle. Ilman lähdettä tietojen kopioiminen on yhdenlaista varastamista. Ja on melko varmaa että kukaan edellä mainituista toimijoista ei ole tehnyt kuten muut toivoisivat itselleen tehtävän. Ja kaiken kaikkiaan ID -tahot - Puolimatka, Mims ja Dembski etunenässä - ovat huolissaan tiettyjen ideologioiden vaikutuksesta eettiseen käytökseen ja muiden ihmisten kohteluun.

Lisäksi he korostavat että kristityt ovat älykkäitä, supertiede ID -tasoisesti älykkäitä. Kyky kriittiseen ajatteluun, faktojen tarkastamiseen näinkin vakavien syytösten edessä. Kun superajattelija ja moniosaaja Puolimatkakin kykenee vain tuottamaan panoksellaan virheen kasvamista entisestään voidaan nähdä miten laadukkaaseen ajattelutyöhön kristitty pystyy. Etenkin kun aiheena on heidän spesiaalierityisalueensa, hyvyys ja etiikka ja synnittömyys.

Itse näkisin että jos he ovat kristittyjä ja heidän moraaliteoriansa metaetiikasta, moraalista ja yhteiskunnasta ovat tosia niin sitten käsissämme on ristiriita. Jos kristillisyys on missään yhteydessä etiikkaan ja reiluun käytökseen ja moraaliseen toimintaan ID on käytännössä falsifioinut asian. Jos kristilliseen Jumalaan yhteys on vain kristityillä ja kristittyjen Jumala on kaikkivoipa ja kaikkihyvä niin miksi ihmeessä niin usea ID -teoreettinen kristitty on tuontasoinen läpitunkematon paskapää. (Tämä ei ole ad hominem, tämä on argumentatiivisesti perusteltu ikävä tosiasia jonka mainitseminen on relevanttia kuin homojen yhteiskunnan tuhoamisesta uhoilu.)

Merkittävää on että mitään pahoillaanoloa ID -piireissä ei asiasta ole tehty. Ei vaikka sanat olivat kovia ja syytökset rajuja, seuraukset tappouhkailutasoin ikäviä ja muuten kiusallisia. Puolimatkakaan ei ole kunnolla pessyt vastuutaan ja hänen viallisia tietoja sisältäviä painosversioita kirjoista löytyy kaupunkien ja koulujen kirjastoista. Saati että asiasta olisi saatu kunnollista anteeksipyyntöä. Asia on selvästi hoidettu vain juuri ja juuri sen verran että muutoin väistämättä vastaan tuleva juridinen vastuunotto rahallisesti vältetään. Mitään sydämellisyyttä tai aitoa pahoillaanoloa Puolimatka ei ole missään näyttänyt. Kuten ei Dembski tai Mimskään. Joten mitään armoa ei heille voida tässä osoittaa. Kristitty kun saa armon vasta kun hän tunnustaa ja katuu tekoaan. Lisäksi tässä on huomautettava että Jumala ei voi antaa anteeksi Piankan puolesta. Eli ID istit voivat rukoiluillaan saada välit Jumalaan kuntoon mutta tämä Piankan suuntaan kohdistettu jää väistämättä jäytämään heidän tekojensa eettisyyttä kaluamaan.

Asian voi toki korjata joko siten että tunnustetaan että Puolimatka, Dembski ja Mims eivät ole oikeita kristittyjä. Ja että ID ei ole liikkeenä kristillinen tai kristinuskon mukainen tai sen kanssa yhteensopiva. Jonka jälkeen heidän kirjojensa lukeminen ja heidän luennoillaan käyminen on samanlaista syntiä kuin Dawkinsin fanittaminen. Tai sitten niin että kristillinen etiikkakäsitys ja arvotyhjiö ovat roskaa ja arvotyhjiöstä ja nihilismistä ei voida puhua. Molempia ei voida saada.

Joko Puolimatkaa pitää bannia ja hänen kirjojaan lukea lähinnä jotta tietää vääräoppisen pahuuden ja oppii sitä vastustamaan. Ja ostaa lähinnä roviomateriaaliksi. Ja hänen luentojaan ja kiertueitaan ja radiovierailujen kuuntelua boikotoida koska Puolimatka saa niistä rahaa. Tai sitten lopettaa puheet arvotyhjiöstä ja darwinismin moraalia rappeuttavista vaikutuksista. Tai olla kaksinaamainen idiootti jolla ei ole mitään puolusteltavia tekosyitä toiminnalleen. Uskoisin että identiteetilleen tyypillisinä suurin osa kristityistä valitsee tämän aivan viimeisen vaihtoehdon.

1 On selvää että mikään aristoteelinen ei voi platonisuuden kanssa yhteensopiva olla. Mutta on vaikeaa ymmärtää miksi aristoteelisuuden olisi alistuttava platonistisiin premisseihin sen sijaan että platon joutuisi mukautumaan aristoteelisiin premisseihin.)
2 En tiedä miksi kristityt suuttuiva kansanmurha-ajattelusta. Koska kun William Lane Craigin kiiteltyä metaetiikkaa lukee törmää siihen että hän kannattaa kovalla innolla hyviä kansanmurhia. Kun Jumala on käskenyt Raamatussa kansanmurhan, hänellä on vankkaa argumentointia sen pohjalle että tämä teko oli pohjimmiltaan hyvä. Kovin monien kristittyjen ei siis pitäisi loukkaantua ebolapuheista. Sillä niin arvostettu Craig on.

Ei kommentteja: