sunnuntai 30. marraskuuta 2014

Kerho

- Hyvät hallituksen jäsenet, hyvät muut jäsenet, muut. Hyvät naiset, herrat ja muut sukupuolta ja sosiaalista asemaa kuvaavat käsitteet. Aloitan "Kuolleiden saivartelijoiden kerhon" ensimmäisen jäsenkokouksen. Olemme saaneet kuulla siitä että seuramme nimessä on joitain puutteita. Olemme omistaneet tämän kokouksen alkuosan tälle asialle.

- Kiitos, herra puheenjohtaja, olemme kiinnittäneet huomiota siihen että kuolleet eivät turinoi. Siksi seuran nimen huumoriarvo pitäisi hylätä. Jäsenvaatimuksissa ei mainittu mitään kuolemisesta. Ehdotankin tilalle nasevampaa ja osuvampaa nimeä "Elävien saivartelijoiden kerho".

- Nimiehdotuksenne on hyvä, mutta tahtoisin huomauttaa että monet meistä haluavat jatkaa kuollessaankin kerhoon kuulumisesta. Onhan esimerkiksi moni tiedemies Nobelisti ja kuollut. Emme ehdottomasti halua pyyhkiä jäsenemme historiaa kerhossa, jolla kenties tulee olemaan kunniakas tulevaisuus, vain sen vuoksi että hän sattuu kuolemaan. Siksi haluaisin että seuran nimeksi tulisi "Tulevaisuudessa kuolleiden saivartelijoiden kerho".

- Mutta jos minä kuolen tulevaisuudessa niin kuolemani jälkeen olen kuollut, en tulevaisuudessa kuollut. Ei. Olette aivan oikeassa. Olen kuolemanikin jälkeenkin tulevaisuudessa kuollut. Unohtakaa vastalauseeni. Kannatan tuota nimeä.

- Minua tuo nimi ei vakuuta. Siinä ensinnäkin oletetaan varsin kyseenalaisia asioita. Se on maailmankuvallisesti rajoittunut nimi, sillä siinä oletetaan että ihminen ylipäätään kuolee. Moni uskoo sieluun ja mielestäni kerhomme ei voi vain ohittaa tätä mahdollisuutta. Ateistit toki ovat yleensä hyviä saivartelijoita, mutta kerhoamme ei pitäisi rajoittaa tämänlaisilla. Ehdotan nimeksi "Tulevaisuudessa kehollisesti kuolleiden saivartelijoiden kerho."

- Minäkin olen sitä mieltä että ehdotuksessa on teologinen virhe. Tai ainakin mahdollisuus siihen, ja tämänlaisia yksityiskohtia olisi syytä harkita tarkemmin. Moni tekee vielä enemmän kuin uskoo sieluun. Moni uskoo että heidät kuoleman jälkeen herätetään uudestaan ikuiseen elämään. Olisi jotenkin epäreilua olettaa että taivaassa jouduttaisiin perustamaan ihan uusi kerho. Mielestäni on ilmiselvää että kun Taivaassa on äärettömästi aikaa, kaikki ennemmin tai myöhemmin kaikki tavallaan hienostuu saivarteluksi. Ajatelkaa kerhomme jäsenpotentiaalia tässä olosuhteissa! Lisäksi on syytä antaa tilaa sille mahdollisuudelle että Jehovan Todistajat ovat oikeassa. Heillähän valtaosa ihmisistä herätetään ikuiseen elämään nimenomaan kehollisina olentoina. Joten edellistä lausuntoa on syytä täsmentää. Lisäksi tulevaisuuteen painottaminen on virhe. Siinä ei oteta huomioon aikamatkustuksen vaikutuksia, kausaatiota ei tässä kannata sitoa liiaksi aikaan. Ehdotankin uudeksi nimeksi "Ainakin jonkin aikaa elossa olleiden saivartelijoiden kerho"

- Vastalause! Oletteko miettineet tekoälyn valtavaa potentiaalia? Moni on esittänyt että piankin joku ohjelmoi robotin joka selviää Turingin testistä. Kun sitä ei voi erottaa ihmistoiminnasta, on aivan mahdollisuuksien rajassa että myös tekoälyt saivartelisivat. Kaikki eivät ole vakuuttuneita että tästä testistä selviäminen tarkoittaisi elossaoloa, edes tietoisuutta. Emme toki halua rajoittaa jäsenistöämme. Emmekä unohtaa robottien saivartelulle tuomista aivan uusista mahdollisuuksista. Ja siksi on syytä korostaa että "Ainakin jossain vaiheessa saivartelevaan komputaatioon kyenneiden esineiden, eläinten, laitteistojen tai muiden asioiden - jotka kenties ovat kenties eivät ole tietoisia, eläviä tai älyllisiä - kerho".

- Ehdotuksenne on varsin ytimekäs ja täsmällinen. Mutta olemmeko varmasti ottaneet huomioon saivartelu -sanan pejoratiivisen luonteen. Olisiko asiallisempaa ja poliittisesti korrektimpaa muuttaa saivartelu johonkin toiseen muotoon. "Hiusten halkojain kerho" olisi lyhyt nimi. Ja voisi viehättää mutta sekin toisi liikaa mieleen parturikampaamot. Olisi kenties syytä kiinnittää huomiota "yksityiskohtiin takertumisen" puoleen. Että olemme jonkinlaisia detaljinikkareita. Ehdotan nimeksi "käsiteanalyysin detaljeihin runsaasti huomiota kiinnittäviä prosesseja soveltavien kerho".

- Olemme koko keskustelun ajan kiinnittäneet vahvasti huomiota sanaan "kerho". Olemmeko todella pohtineet tarpeeksi sitä että kerhotoiminta on yleensä harrastusluonteisen- ja vapaa-ajan pienimuotoinen työryhmä, joka voi olla vapaa-aloitteista tai jonkin instituution ohjaama ryhmä. Että olemmeko todella tämänlainen. Vai haluaisimmeko perustaa enemmänkin klubin, joka taas viittaisi sisällöllisesti samanlaiseen mutta astetta kunnioittavampaan ja herraskaisempaan, mutta maanläheisempään suuntaan? Ei. Kyllä kerho on minustakin oikea termi.

- Minä taas tahtoisin kiinnittää huomiota siihen että olemme tekemässä järjestöä. Jo koko "saivartelun" käsite on tässä yhteydessä haasteellinen. Sillä siinä oletetaan että kerhon jäsen jotenkin tuottaisi saivartelua. Kuitenkin kerhon kannalta on hyvä muistaa että jos jäsen kuolee aivoverenvuotoon heti jäsenkaavakkeen täyttämisen jälkeen hän ei välttämättä ehdi tuottaa saivartelua. Hänellä on kuitenkin ollut intentio saivarteluun. Olisi epäreilua kiistää häneltä postuumisti kerhon jäsenyys sellaisen seikan vuoksi mihin hän ei itse kykene vaikuttamaan. Ja etenkin jos tämä kuollut on nimekäs henkilö, tämä voisi olla haitallista kerhomme toiminnallekin. Minusta paras nimi tämänlaiselle kerholle on "Sopimukseen täysivaltaisten juridisten henkilöiden, terminikkarointiin intentionaalisesti suuntautuneiden ja jäsenkaavakkeemme alle käsin tai digitaalisella tunnisteella nimensä tai muun identifikaattinsa merkinneet ja täten itsensä meidän järjestömme luetteloihin itsensä rekisteröineiden kerho"

...

Lopulta kerho hajosi sisäiseen yksimielisyyteen. Kerhon jäsenet tunnettiin tästä lähtien yleisessä puheessa nimellä "Kuoliaaksisaivartelevien kerhona". Entisiä jäsenkokelaita ärsytti suunnattomasti se, että heillä ei teknisesti ottaen ollut mitään kerhoa jonka jäseniä he olisivat olleet, saati että tämä jäsenyys jota ei edes ollut olisi jotenkin laajentunut koskemaan sitä aikayksikköä johon nimitykseen valittu preesensmuoto viittaa.

Ei kommentteja: