tiistai 4. marraskuuta 2014

Barry Arrington ja ID:n pseudohaaste

Barry Arrington on ollut vauhdissa "Uncommon Descentissä". "As I’ve said before, I will abandon ID, shut down this site, and become a dyed-in-the-wool Darwinist just as soon as chance/law forces are demonstrated to have created complex specified information."

"Uncommon Descentissä" kuitenkin esitetään toisaaalta aivan suoraan erikoisia lausuntoja "Elizabeth Liddle has offered a challenge to CSI that seems worth considering. She presents a mystery image and asks for a calculation of CSI. The image is in gray-scale, and looks a bit like the grain in a plank of wood. Her intent is either to force an admission that such a calculation is impossible or to produce a false positive, detecting design where none was present. But as long as we remain in the dark about what the image actually represents, calculating its probability is indeed impossible. Dembski never intended the design inference to work in the absence of understanding possible chance hypotheses for the event. Rather, the assumption is that we know enough about the object to make this determination."

Tämä lausuntopari paljastaa mielenkiintoisen asian. Eräs kreationisti aikanaan selitti että luomisopin voi kumota löytämällä todisteet jotka kumoaisivat Jumalan. Hän ei kuitenkaan asettanut ehtoja siitä miten tämä voisi olla mahdollista. Hän kuitenkin piti tätä lausuntoa ovelana tapana todistaa että kreationismi on falsifioitavissa ja siksi tiedettä. (Moderni kreationisti tosin korostaa että "falsifioituvuudella ei ole niin väliä".) Arringtonin ongelmana onkin se, että CSI -informaatio on siitä ovela konsepti, että jos jonkin kohteen synty selitetään se ei olekaan ollut aitoa CSI -informaatiota. Koska CSI on määritelty eliminatiivisesti, "ei sattumaa, ei lakia" se on rakenteeltaan sellainen että jos laki ja sattuma ja muut luononilmiöt tuottavat kyseisen piirteen se ei ole ollut CSI:tä in first place. Parhaimmillaan voidaan tehdä niin että aluksi ei tunnu olevan selitystä, ja siksi se nähdään CSI:nä. Mutta uusi tieto paljastaa tämän ennenaikaiseksi. CSI onkin ollut "näennäistä", koska esitaustatieto ilmiöstä oli puutteellista ja väärää sillä joka arvioita teki.

Tämä olisi tietenkin lähtökohtaisesti käytännöllistä ja ID:n tieteelle positiivista. Jos he voisivat mitata ja ilmaista että kohteessa todella on CSI -informaatiota. Jos se voitaisiin havaita ja mitata, se olisi todellinen haaste. Laki ja sattuma eivät tietenkään voi tuottaa sellaista mikä ei määritelmällisesti ole lain ja sattuman tuottamaa. Mutta, kuten jälkimmäinen lausunto paljastaa, tästä ei ole kysymys. CSI ei ole jotain joka vain havaitaan ja mitataan. Se on aina suhteessa oletettuun-tiedettyyn syntyhistoriaan ja siihen että nämä laskelmat on tehty oikein.

Ja tämä johtaa perimmiltään siihen että CSI -informaatio on parhaimmillaan aukkojen Jumala -konsepti. Joka on tietenkin ristiriitainen siinä mielessä että jos tunnettu selitys paljastuu riittämättömäksi, emme tiedä miten se on syntynyt. Tästä on sisäisesti ristiriitaista väittää että sen syntytapa tunnetaan. ID -kreationistit ovat usein väittäneet että kyseessä ei ole aukkojen Jumala, koska CSI on luokitteleva filtteri joka tunnistaa ja lajittelee ovatko kohteet suunniteltuja vai eivät. Mutta jotta tämä voitaisiin tehdä pitäisi CSI:n olla jotenkin sellaisenaan mitattava ja havaittava ominaisuus.

Barry Arrington ei voi hävitä haastettaan juuri sen takia koska ID on roskaa. CSI on niin paska konsepti, että sitä ei voi havaita ja sitä ei voi edes falsifioida. Perimmiltään tämä paljastaa että ID on biologista evoluutiota koskevissa kannanotoissaan vain lausunto "näyttää minun intuitioihin ja uskonnoollisiin tunteisiini Luodulta, en voi ymmärtää miten evoluutio voisi tuottaa sitä vaikka en osaakaan tehdä evoluutioon aidosti sidottuja todennäköisyysarvioitakaan, ja siksi sen on pakko olla vain ja ainoastaan Jumalisen luomistyön tuotos" ja sitten se vain kääritään retorisesti varovaiseen muotoon "Ilmentää CSI -informaatiota joten olisi epätodennäköistä että kohde olisi syntynyt luonnollisesti, joten sen takana on todennäköisesti älyllinen toimija." Eli mielipide jonka mielipiteenvaraisuus ja ideologisuus kätketään heittelemällä sivistyssanoja. Ja käyttämällä eri tilanteissa keskenään ristiriitaisia menetelmiä.

Jo tässä blogauksessa esiin lattamissani sitaateissa Liddleä moitittiin että hän piti sellaista CSI -mallia relevanttina mihin ID-läiset itse viittaavat toisenlaisissa tilanteissa. Argumenttimallit vaihtuvat lennosta ja muut mallit ovat naurettavia heti jos ne ovat ID -ajatuksen perusteesiä siitä että biologiassa on Suunnittelua ja tärkeintä on keksiä argumentit jotka missä tahansa tilanteessa tukevat tätä a priorista uskonnollista vakaumusta. Liddlen menetelmä on väärä koska se antaa väärät tulokset. Tämä tiedetään koska vakaumus antaa intuition joka määrää a priori sen minkä lopputuloksen ID -laskelmien tulee antaa. Ja loppuosa Suunnittelu-Informaatiotiedettä onkin se, että etsitään keskenään ristiriitaisista malleista se joka sattuu antamaan oikeat halutunhurskaat lopputulokset. (Joka onnistuu väistämättä ja helposti kun sallitaan keskenään ristiriitaiset konseptit.)

Ei kommentteja: