tiistai 1. maaliskuuta 2016

Tyttöjen ympärileikkaus naisten asialla?

Naisten ympärileikkausta on pidetty absoluuttisena pahana. Jonain joka on sellaista että sitä ei voi hyväksyä oikein missään muodossa. (Toisin kuin poikien ympärileikkaus joka paitsi ei ole barbaarista niin on myös laillista.) ; "Medical News Today" kuvasi sitä miten naisten ympärileikkaukseen voidaan suhtautua. Se on äärimmäisen yleistä monissa osin maailmaa. Esimerkiksi Somaliassa vain 3% tytöistä ja naisista ei ole ympärileikattu. Tämä on tietenkin suuri huolenaihe monille länsimaalaisille.

Kuitenkin samalla naisten ympärileikkaukselle on myös puolustuspuheita. Länsimaisessa kulttuuripiirissä vaikuttavat Dr. Kavita Shah Arora ja Allen J. Jacobs esittivät, että naisten ympärileikkaukseen tulisi suhtautua siten että osa niistä hyväksyttäisiin.; Kevyimmät naisten ympärileikkauksen muodot kun ovat hyvin lähellä poikien ympärileikkaamista. Tässä he esimerkiksi haluaisivat että ympärileikkauksesta käytettäisiin kevyemmissä muodoissa lievempää nimeä. Jos ihmiset yleensä suosivat ankaraa nimeä "Female genital mutilation (FGM)", pitäisi niitä kutsua "female genital alterations (FGAs)".

Tätä puolustetaan asenteilla jotka ovat tuttuja niistä näkökulmista joissa korostetaan että on hassua jos ollaan suvaitsemattomia suvaitsemattomuutta kohtaan. Sillä kulttuurisena argumenttina on että naisten ympärileikkauksen vastaustaminen kategorisesti ja aina on "Culturally insensitive and supremacist and discriminatory towards women." Koska monissa kulttuureissa ympärileikkaus liittyy siihen että tytön katsotaan heijastavan kulttuurinsa hyviä arvoja ja olevan tätä kautta esimerkiksi hyvä aviopuoliso. Ympärileikkaus liittyy naiseuteen, kauneuteen ja sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. "As a cultural rite, it signifies a means of making girls and women physically, aesthetically or socially acceptable to men."

On kyllä yleisesti ottaen tunnettua että eetikot ovat usein melko hirveitä. Etiikassahan on yleensä kysymys käsiteanalyysistä jossa jostain premisseistä johdetaan erilaisia johtopäätöksiä. Näin ollen tämäkin argumentti voidaan nähdä käsitteiden välisiä suhteita selventävänä. Mutta on kuitenkin selvää että sillä on poliittinenkin ulottuvuus.

Itsestäni kiinnostavaa on huomata että usein kulttuurin vakiintuneita arvoja pidetään hyvin suuressa arvossa. Uskonnot ja kulttuurit hamuavat usein yhtenäiskulttuurihenkisyyttä. Ja tässä voidaan luoda iskulauseita joissa "vähemmistö pilkkaa enemmistön arvoja". Samalla tuetaan dogmejaan heiluttelevia uskontoinstituutioita jotka sitten edustavat näiden arvojen "muistipankkia".

Tässä kulttuurissa syntyy tietenkin ajatuksia siitä että suvaitsemattoman tulisi suvaita suvaitsemattomuutta. Ja että kysymys on vain uskonnonvapaudesta ja arvoista. Että itse asiassa esimerkiksi homojen avioliittoon pääseminen romuttaa avioliittoinstituution merkityksen ja arvon. Eikä huomata että tosiasiassa tässä väitetään että sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, esteettisyydestä, kauneudesta ja jopa mieheydestä ja naiseudesta on tehty ehdollisia.

Itse näkisin päinvastoin niin että ihmisarvoa ja ruumiillista koskemattomuutta koskevat asiat eivät ole ansioita vaan itseisarvoja. Näin ollen esimerkiksi ihmisarvoa ei voisi menettää. Se olisi ansaitsematonta ihmisarvoa (dignity) moni sekoittaa tämän välineillä tavoiteltaviin arvoihin jotka on ansaittava ja johon liittyy kunniaa (honour). Tässä näkökulmassa naisen ympärileikkaamattomuus ei itse asiassa tuhoa mitään ihmisarvoa, kunhan vaan paljastaa että ympärileikkauskulttuurissa ihmisarvo on ehdollista. Se naisen arvon romahtaminen joka syntyy ympärileikkauksen kieltämisellä ei ole ympärileikkauksen ansiosta syntynyttä. Vaan syntyy siitä että kyseinen kulttuuri riistää arvon naisilta joille sitä ei ole tehty. Ja tätä yrittäessään se riistää jotain jota ei saisi edes yrittää riistää. Eli sen pahempi kulttuurille.

Ei kommentteja: