keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Korrelaatio ei ole kausaatiota mutta kaikki kausaatiot selvitetään korrelaatioilla

Minusta tämä korrelaatio olisi aivan uskottavasti
kausaatiota. Hyvin harva on kanssani samaa mieltä
tämän elokuvakriittisen viestin kanssa...
On tärkeää muistaa että korrelaatio ei ole kausaatiota. Kun kaksi asiaa ovat suhteessa, ei tiedetä kumpi on syy ja kumpi on seuraus. Vai onko niiden takana jokin joka aikaansaa molemmat niin että kumpikaan ei ole syy vaan kumpikin on seuraus.

Kuitenkin liian pitkälle vietynä korrelaation ja kausaation erottaminen liian jyrkästi on tarpeetonta. Se on lukiotason perusfilosofiointia. Syvemmin voidaan sanoa että kaikki luonnontieteellinen (tai laajemmin ; kaikki kvantitatiivinen) tieteellinen tutkimus on perimmiltään vain ja ainoastaan korrelaatioiden löytämistä. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole tilastollista menetelmää, jolla voidaan määrittää kausaatiota. Ja muussakin filosofiassa korrelaatiot on tupattu korvata siten että premisseihin tungetaan vielä korrelaatiotakin hankalampia induktioita, analogioita.

Tavallaan tarvitsemme enemmän induktioita jotta voimme luoda verkostoja siitä aikaansaako jäätelönsyönti hukkumisia. Esimerkiksi voidaan katsoa jäätelöä talvella syöviä. Ja verrata auringonpaisteen hukkumisiin joihin ei liity jäätelönsyöntiä.

Ei kommentteja: