maanantai 2. helmikuuta 2015

Isäs oli sosiaalinen konstruktio kun sua teki ; Perinteisen avioliittolain kannattajat eivät ymmärrä mitä eroa on seksuaalisuudella ja sukupuolella


Avioliittolain muutoksen ympärillä tilanne on rauhoittunut. Lainmuutos saatiin läpi. Ajattelin kuitenkin palata Pasi Turusen erääseen argumenttiin. Tämä superkehuttu kristillisyyden asiantuntija ja kunnioitettu tasa-arvoisen avioliittolain kriitikko demonstroi osaamistaan oikeassa viisauden kiteytyksessään. Ja tämä kaikki on luettavissa hänen "Uskon puolesta" -blogissaan.

Hän esittää otsikossaan, että ""Tasa-arvoisen" avioliittolain kannattajat eivät ymmärrä mikä on avioliitto" Ja tätä teemaa hän sitten lähestyy seuraavalla argumentilla : "On sanottava suoraan, että sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajien käsitys todellisuudesta on yhtä vääristynyt, kuin henkilöllä, jonka mielestä maa on litteä. Heidän näkemyksensä perustuu oletukselle siitä, että ihmisten sukupuolittuneisuus on keinotekoinen ilmiö ja konstruktio." Hänestä tasapuolinen avioliittolaki on kiinnostava koska jos ajatellaan perhekeskeisen lisääntymisbiologian kautta, moniavioisuus ja homoseksuaalisuus ovat molemmat tuomittavissa. Kun taas tasa-arvoisen avioliittolain kannattajalle asia olisi vaikea ellei mahdottomuus. "aloitteen tekijöiden mielestä ”mies-nainen” kriteeri on täysin mielivaltainen ja periaatteessa siksi sopimuksenvarainen rajoite, joka pitää purkaa yhdenvertaisuuden toteutumisen tieltä. Sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat eivät kuitenkaan missään ole tyydyttävästi perustelleet sitä, miksi mies-nainen -rajoite olisi mielivaltainen ja pitäisi purkaa, mutta ei lukumäärä rajoitetta. Nämä liittyvät toisiinsa. Molemmissa on sama biologinen ja sukupuolittunut peruste: sukupuolia on vain kaksi ja suvunjatkumiseksi tarvitaan vain yksi pari, jossa kumpikin sukupuoli on edustettuna. Tämä periaate säilyy yleisesti ottaen voimassa siitäkin huolimatta, että jokaikinen mies-nais-pari ei saa tai halua lapsia. Jokaisella lapsella voi siten biologiselta kannalta olla vain kaksi eri sukupuolta olevaa vanhempaa, isä ja äiti. Tämä ei tarkoita, että perinteinen avioliittonäkemys katsoo avioliiton tarkoituksen olevan yksin lasten saamisen. Avioliitolla on muitakin merkityksiä. Kuitenkin avioliitto on halki ihmissuvun historian ollut olemassa siksi, että miehet ja naiset yleisesti ottaen saavat jälkeläisiä ja lapset tarvitsevat omaa isää ja äitiä."

En tässä blogauksessa naura kaksoisstandardisyytteelle. Sillä kirjoitin aikaisemmin blogauksen siitä miten logiikan mukaan ei ole mitään haastetta olla sellainen kuin minä. Eli ihminen joka kannattaa homojen avio-oikeutta mutta ei polygamiaa. Sen sijaan tartun ajatukseen sosiaalisesta konstruktista.

Selvästi Pasi Turunen demonstroi että hän ei ymmärrä yhtään mitään koko asiasta. Homoseksuaalien avioliitto-oikeudessa ei ole lainkaan kysymyksessä sukupuoli. Sen sijaan siinä puhutaan seksuaalisuudesta. Homoseksuaalien avioliiton kannattajat eivät väitä että homot muuttuvat naisiksi. Itse asiassa boisin lähestyä asiaa seuraavalla taulukolla

Sukupuoli
Seksuaalisuus
Konservatiivis-
Kristillinen
Perinteinen

avioliittolaki
Biologinen, synnynnäinen.
Sukupuolenvaihdos on illuusio, ja kokemus omasta sukupuolesta on heillä virheellinen.
=biologinen konstrukti.
Voidaan muuttaa esimerkiksi eheyttämällä
= sosiaalinen konstrukti.
Liberaali
tasa-arvoinen

avioliittolaki
Perimmiltään kokemus omasta sukupuolesta, ja voidaan muuttaa kirurgisesti.
= sosiaalinen konstrukti.
On synnynnäinen, pysyvä ominaisuus jota ei luoda vaan jota ei voi hallita tai ei saa hallita.
= ihmisen synnynnäinen ominaisuus; lähempänä biologista konstruktia kuin sosiaalista konstruktia
Toki ylläoleva on karkeistus. Mutta riittävän tosi ja hyödyllinen karkeistus. (Esimerkiksi itse kannatan jopa evoluutiopsykologiaa joten sekä sukupuoli että seksuaalisuus ovat minulle biologisia.) Eheytyskulma on siitä tarpeellinen, että sen esiintuominen paljastaa, että perinteisen avioliittolain kannattamisen kohdalla puhutaan usein homosaatiosta, homorummutuksesta ja muusta vastaavasta. On selvää että tässä kontekstissa seksuaalisuus on sosiaalinen konstrukti. Koska sukupuolineutraali avioliitto koskee seksuaalisuutta, olisin Pasi Turusena hyvin hiljaa sosiaalisesta konstruktista. Sillä se on vahvemmin hänen ajamallaan puolella. Ja itse asiassa tasa-arvoisen/sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla seksuaalisuus on jopa biologinen konstrukti. Turusen argumentti olisi paljon osuvampi jos tässä olisi ollut kysymys sukupuolenvaihdosleikkauksista eikä homoseksuaalisuudesta. Sillä niissä biologista sukupuolta vaihdetaan. Homoseksuaalisuuden kohdalla ei kuitenkaan muuteta biologista sukupuolta. Homomies ei väitä olevansa nainen.

Miksi Turunen sitten mainitsee koko biologia-sukupuolikulman ja vastustaa sosiaalista konstruktia harhautuneena? Tähän on kaksi syytä.
1: Hän harjoittaa jotain jota kognitiivisen uskontotieteen kannattajat kutsuvat domeenispesifiksi teologiseksi korrektiudeksi. Domeenispesifiys tarkoittaa sitä että tietyt argumentit nostetaan esiin vain hyvin rajatussa kontekstissa ja niitä käytetään kuin ne olisivat yleispäteviä. Ja niissä noudatetaan uskonnonteologisia konsepteja sen sijaan että mietittäisiin sitä mitä muita näkemyksiä laajemmin kannatetaan ja seurataan. Käytännön tasolla eheyttäminen liittyy kristilliseen homoseksuaalien korjaamiseen. Ja sitä pidetään jonain johon ihmisiä perversoidaan ja käännytetään joka tekee siitä by definition sosiaalisen konstruktin. Mutta tämä ei tule Turuselle mieleen. Sen sijaan hänelle varmasti tulee mieleen perinteinen katoliselta ajalta peräisin oleva klassinen teologia jossa sukupuoli on synnynnäinen ja siinä on funktioita. Ja seksuaalisuus on suoraan sidottu tähän sukupuoleen niin että ne ovat yksi ja sama. Mistä löytyy tietysti paljon tilaa kaikenkarvaiselle sodomiittiselle huvittelulle. Turusen argumentti on siksi hyvin dikotominen sellaisella tavalla joka jättää ymmärtämättä niin "kristillisen" kuin tämän "modernimman" kulman asiaan. Itse asiassa tämä dikotomisuus on niin suurta että Turunen ei enää filosofisessa mielessä tee mitään näkökulmaa tai argumenttia. Hän tekee valtavia virheitä jotka demonstroivat lähinnä sitä miten huono hän on tässä asiassa, kaikesta intoilustaan ja egopullistelustaan huolimatta.
2: Sosiaalinen konstrukti on tietenkin tuotu mukaan siksi että tällä käsitteellä on poliittista valtaa. Nykyajan paradoksi on tietyssä määrin siinä että monet oikeaoppiset konservatiivikristityt vastustavat "vasemmistolaisuutta" ja tämän tunnistamisessa käytetään tietysti vasemmistolaisten käyttämiä termejä. Kuitenkin näiden termien sisältö voidaan ottaa uudelleennimettynä iloisesti käyttöön. Siksi voidaan nähdä syviä aatevirtausyhteyksiä jihadistisen islamin ja eksistentialistisen desisionismin välillä. Ja samoin fundamentalismin ytimessä on otettu foundationalistinen askel ja siirrytty puhumaan "Puolimatkan tapaan" perususkomuksista ja maailmankuvista ja maailmankuvallisuudesta. Jotka todellakin nykyajan filosofiassa ovat sellaisia että niissä perustan voi valita maailmankuvallisesti melko vapaasti ja tässä astutaan relativismin tielle. Tätä peitetään lähinnä sillä että teeskennellään että maailmankuva on objektiivinen vain siksi että se on tulkittavissa seuraukseksi näiden perususkomusten valinnasta. Mutta valitettavasti kulttuurirelativismia on se, että näitä perususkomuksia valitaan maailmankuvallisesti oman kulttuurin mukaan. Turunen siis syyttää vastustajiaan leimakirvessanalla vaikka juuri tässä aiheessa se kuvaa lähinnä häntä itseään.

Kaiken kaikkiaan näkee että Pasi Turusella ei ole ymmärrystä kuin kristillisestä näkökulmasta tehdystä kristillisestä analyysistä. Tämä on kätevää jos tehtävänä on analysoida kristillisiä suuntauksia toisille kristillisille suuntauksille. Turunen onkin kiinnostava lähinnä jos ja vain jos hän vaikkapa analysoi Jehovan Todistajia tai erilaisia karismaattisia saarnamiehiä kuten Herzogia. Näkee kuitenkin että heti kun hän astuu teologian puolelle analysoimaan ei-kristillisiä suuntauksia, hän on taidoiltaan lähinnä valistunut maallikko. Sellainen valistunut maallikko jonka valistuneisuus on hyvin hyvin kyseenalaista.

2 kommenttia:

Tom Kärnä kirjoitti...

Minä en lue Uskon puolesta -blogia, koska siinä on hyökätty luonnontieteitä vastaan.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Mielenkiintoista. Tuo taas on tismalleen se syy jonka vuoksi minä seurailen blogia silloin tällöin.