torstai 25. helmikuuta 2016

Rasismista, enemmistöistä ja raiskauksista

YLE uutisoi siitä miten Rotherhamin raiskausjengiläisten tuomioita on alettu panemaan käytäntöön. (Pun is not there willingly, it's forced.) Samalla kerrotaan että tutkintaa on haitannut pelko siitä että tutkijoita syytettäisiin rasismista. (Tämä pelko on todellinen, joskaan sen olemassaolo ei välttämättä tarkoita että todella syntyisi tämänlaisia seurauksia.) Ajatuksena on siis se, että jos valkoihoinen kohdistaa epäilyjä tummaihoiseen, voidaan taakse nähdä rasistisia motiiveja. Ja näiltä voi olla vaikeaa puolustautua.

Tuomioita on pantu täytäntöön. Joskin on hauskaa huomata että temppua epäonnistuneesti myös yritettiin. Rikollisryhmän johtohahmo esitti että oikeudenkäynti oli institutionaalisesti rasistinen ("institutionally racist"). Hän esitteli tunnettuja lausumia kuten "It’s become fashionable to blame everything on Muslims these days." Tuomari kuvasi tuomittua "violent hypocritical bully". Tuomio tuli joka tapauksessa. ; Tilannetta toki mutkistaa tässäkin se, että tästä huolimatta tekojen vakavuutta vähäteltiin tämän kovasti oikeuksista kiinnostuneen tyypin puolella. Ja rodun ja uskonnolla oikeuttamisen teemoissa oli vaikeaa nähdä että mikä raiskaajan motivaatiossa kumpusi rodusta ja mikä uskonnosta. (Sama näkyy toki muutoinkin ; Valtaosa maahanmuuttokriitikoista on de facto rasisteja koska vaikka he de jure vastustavat islamia he tunnistavat islamin ennen kaikkea ihonväristä. Ja vastustavat siksi sellaisiakin maahanmuuttajia jotka ovat sellaisilta alueilta joissa valtaosa on kristittyjä...)

Tämä tilanne on kiinnostava koska siinä on melko paljon kaikkea. Hyvin usea "maahanmuuttokriittinen"/maahanmuuttokriittinen kertoo tarinoita joissa he pelkäävät rasistin leimaa. Pelko on varmasti osittain aiheellinen ja osittain aiheeton. Aiheettomuutta on tietysti vaikeaa nähdä jos varoo tekemästä. Ja tekeminen on ymmärrettävää jos pelkää että kokeilussa on ns. "oma perse tulilinjalla". Tässä ilmapiirissä saattaa jäädä huomaamatta se, että tosiasiassa vähemmistöt eivät ole ainoita jotka voivat saada tuomioita rasismista tai viharikoksista. Esimerkiksi Suomen ensimmäinen viharikosmurhatuomiossa uhrina oli "valkoihoisen kantaväestön edustaja" ja tekijä edusti vähemmistöä. (Tuomio yllättävän tuore, vuodelta 2015. Johtuen asiaan liittyvien lakien iästä jne.)

Toisaalta on olemassa sellaisia rasismin määritelmiä joissa käytännössä vain vähemmistö voi kohdata rasismia. Nämä liittyvät usein siihen että ei haluta tuomita ihmisiä. On suuntauksia joissa rikollisuutta selitetään rakenteellisena ilmiönä. Eli nähdään syy-seurauksia. Tämä syy-seurausten vahvistaminen on toki vaivaannuttavaa ja harmittavan yleistä. ; Kristityillä tätä teemaa edustaa "vihataan syntiä mutta rakastetaan syntistä" -ajattelu. Vihreällä humanistilla samaa ajaa se, että kaikkia halutaan ymmärtää ja vastauksia haetaan vaikka laposuustraumoista. Maahanmuuttokriitikot harrastavat jonkinlaista uskonnollista determinismiä jossa uskonnollinen vakaumus selittää käytöksen.

Tämä henki johtaa siihen että rasismissa voidaan keskittyä valtaan. On olemassa rasismin määritelmiä jotka vaativat ajatuksen siitä että rasismi olisi järjestelmässä. Ja järjestelmä määrittyy helposti niin että se on se jolla on dominanssia. Eli esimerkiksi enemmistön tuki. Tällöin vähemmistö ei näissä määrittein voisi olla rasistinen. Itse koen nämä lähestymistavat sanaa "rasismi" vääristävinä. On kuitenkin hyvä tiedostaa tämä koska näitä määritelmiä käytetään.

En toki täysin torju näiden määritelmien etuja. Esimerkiksi Falguni Shethillä on hyviä ja oleellisia huomioita siitä miten instituutiot käyttävät valtaa. Koen että on hyvä keskittyä instituutioihin koska niiden systeemiin voidaan koodata häijyjäkin valtarakenteita. Ja tähän liittyy usein "tallaavaa käytöstä". Ideologiat vaikuttavat johonkin joten niitä voi olla hyvä tarkastella. Itse asiassa hyvin usein. Nämä valtarakenteet voivat olla todellisia ja näin ollen määritelmillä voidaan rajata tutkimusalueita. Ja osa niistä joissain paikoissa todella pitää sisällään rasistisia teemoja. Mutta että koko rasismi olisi tässä, niin "voi ei". En pidä näitä määritelmiä riittävän kattavina kuvaamaan koko rasismi-ilmiötä.

Mutta itse en ymmärräkään miten voidaan "rakastaa ihmistä, mutta vihata hänen mielipiteitään, toimintaansa, ajatteluaan ja tekojaan".

Ei kommentteja: