tiistai 30. joulukuuta 2014

Tylyttävät papit ja kirkon mediapelitaidottomuus

"Aamulehden" puolella oli iso liuta ns. "avautuvia" pappeja. He ottivat kantaa vapaa-ajattelijoihin. Papeilta tuli sen tyylisiä lausuntoja kuin "Ihmettelen sitä, miten ylipäätään on mahdollista, että vapaa-ajattelijat ovat saaneet luvan ylläpitää Eroa kirkosta -sivustoa. Kirkkokin voisi pitää Eroa vapaa-ajattelijoista -sivustoa." ja "lain valvonta on tulkinnut eroa kirkosta -sivut lain mukaisiksi. Kirkko voisi itse ottaa eroamisen helpon tien haltuun. Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että eroa kirkosta -kampanja on suunnattu yhtä uskonnollista yhteisöä vastaan ja on sellaisena laiton. Näin on siitä huolimatta, että yhteisöön kuuluu valtaosa kansasta. Lain tulee olla sama kaikille. Mitenhän lakia tulkittaisiin, jos kyseessä olisivat jotkin muut aatteelliset tai uskonnolliset yhteisöt, joista toinen perustaisi toista vastaan eroamissivut?" että "Oikeustajuni sanoo, että ero- tai liittymisilmoitus pitäisi tehdä yhteisöön, jonka jäsen on tai jonka jäsenyyttä hakee. Eipä tulisi mieleeni perustaa "eroa urheiluseurasta" -sivustoa tai erota urheiluseurastani ilmoittamalla siitä johonkin toiseen urheiluseuraan, että välittäkää tieto."

Nämä kertovat että vapaa-ajattelijoissa ärsyttävät erityisesti "eroa kirkosta" -palvelu. Tämä on sinänsä hyvä asia. Sillä vaihtoehtona voisi olla se, että vapaa-ajattelijoita vierastettaisiin siksi että esimerkiksi ateismi olisi kauhea ja vastentahtoinen ja vastenmielinen oppi. Että ateistit eivät ole ideologisesti hyväksyttävä vaihtoehto vaan halveksuttava epäintellektuelli oppi joka kelpaa vain idiooteille, asennevammaisille ja niille jotka eivät ymmärrä elämää ja joilla ei siksi kenties pitäisi olla mitään valtaa päättää omista asioistaankaan. Tämäkään asenne kun ei uskonnon puolella ole vieras. Tässä mielessä pastorit ovat oikeilla linjoilla koska vastustavat tätä kirkosta eroamis -sivustoa joka koostuu sellaisesta ideologisesta materiaalista kuin lomakkeesta jolla voi erota kirkosta, syyosiosta jossa saa kertoa eroamisensa syyn. Ja tietoa siitä kuinka monta euroa kirkollisveroa on tullut maksettua. Tai näin siihen asti kunnes huomataan että uutisen otsikkoon asti on nostettu "Mitä heillä on tarjota elämän perustaksi" ja pastori sanoo "Käsittämätöntä on, että vapaa-ajattelijat pikkuisena ryhmänä saavat niin paljon palstatilaa ja aikaa mediassa! Kukaan ei kysy, mitä heillä on tarjota ihmisille elämän perustaksi, arvoiksi, lohduksi ja toivoksi." Pyörrän puheeni.
1: Kirkolliset voivat sitten pahastua aivan rauhassa. Kun minä vaikka kirjoitan viattoman jutun jeesuskannibalismista joku pahastuu. (Tämä on sentään jumalauta ehtoollisen kohdalla relevantti osa kristinuskoa eikä edes teologiatasolla vääristelyä.) "Pilkkaamisessa on vain kaksi vakaumusta vastakkain. En näe tarpeellisena toisen väheksymistä ja tahallista loukkaamista. Jonkun huvi se näyttää olevan. Häntä myös silloin on lupa julkisesti arvioida..." Kyllä. Olen itse huvittunut siitä että saan uskonnottomana - en siis edes ateistina - sen verran toistuvasti kuulla halveksuntaa ja pilkkaa. Sen sijaan kehuja ei tule koskaan. Kirjoitin juttuni tarkoituksena jouluna. Sillä muulloin sillä ei olisi yhtä paljon väliä. Uskovaiset ovat omituisia. Ensin he haukkuvat ja mollaavat 364 päivää - esimerkiksi heittämällä sen tyylisiä lausuntoja joita tässä on pappien, ei katujulistajien ja muiden amatöörihihhuleiden suusta saatu - ja sitten kun tulee joulu he teeskentelevät että nyt pitäisi rauhoittua johonkin rauhaan. Minä olen sen verran puolijuutalainen että ymmärrän tämän rauhoittumisvaatimuksen mukanaan tuomat strategiset edut. Siis siihen malliin miten katolinen kirkko on muslimeja vastaan sotiessaan tiedostanut että mitä kaikkea mukavaa manööveria ramadan mahdollistaakaan.
     1.1: Kun ensin pilkkaa ja haukkuu on turha ihmetellä jos joku vääntää asiasta huumoria. Kun kirkko on pelkästään antagonistinen on turhaa ihmetellä jos on kaksi vakaumusta vastakkain. Kun de facto osaatte vain halveksua älkää ihmetelkö jos minä olen häijy. Minulla on haaste, kristityt eivät vastaavaa ole ehdotelleet. Ja kisani tarjoaa mahdollisuuden kumota ehdottomasti kaikki kannanotot kristittyjen yleisestä häijyydestä. Nykyajan ateismi on vastareaktio. Joten voidaan sanoa että "mitäs läksit". Kauheita nuo ateistit kun puolustavat itseään. Kiusaa on ja tasan tarkkaan kirkko ei ole tehnyt asian puolesta yhtään mitään. Ei nollan verran vaan miinusmerkkisen verran. Todisteena esimerkiksi tämän blogauksen lainaukset. Miksi tässä ilmapiirissä kiusatussa vähemistössä olevana on varaa mihinkään muuhun kuin itsepuolustukseen? Vain hullu, kuten minä, edes yrittää mitään muuta.

Tämä eroakirkosta -palveluun keskittyminen on kuitenkin ymmärrettävää. Tosin tässä kohden perusongelma on siinä että kirkko ei ole omille sivuilleen asettanut tämänlaista mahdollisuutta. "Eroa kirkosta" -sivustoa tarvitaan koska laki sallii uskonnosta eroamisen sähköisesti. Ja kirkko ei ole tätä mahdollisuutta ohjelmoinut. Tavallisesti järjestöt hoitavat siten että heistä voidaan erota. Kirkko on tehnyt tästä niin vaikeaa kuin se vain lain mukaan on mahdollista. Mikä on kornia kun otetaan huomioon että kirkkoon liittyminen on sitten niin helppoa että siihen ei tarvitse edes liittyä kun siihen liitetään.

Mediaan

Tätä on toki hyvä täsmentää "Eroakirkosta.fi ja vapaa-ajattelijat ovat saaneet suhteettoman suuren painoarvon ja näkyvyyden tiedotusvälineissä verrattuna vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärään. Tiedotus osaltaan lisää ihmisten eroamisalttiutta." Olen hyvin pahoillani mutta kirkosta eronneiden määrä on valtava. Ja se on se syy miksi koko eropiikeistä kohistaan. Selvästi palvelua käyttää aivan eri ihmisryhmä kuin vapaa-ajattelijat. Joten pidän tätä lausuntoa vihjeettömänä mielisokeutena. "Eroa kirkosta" -palvelusta keskustelussa tosin usein korostetaan juuri sitä miten asia olisi todella hirvittävän marginaalinen. Mutta sitten korostetaan miten valtava ja suuri asia se on samanaikaisesti. Tässä vapaa-ajattelijoiden tekemä sivuston ylläpito sekoitetaan samaksi kuin koko asia. Tosiasiassa tässä lähinnä ammutaan viestinviejä.

Kun pappi puhuu huomioepätasapainosta, hän ei huomaa että suomessa on miljoona ateistia. Olen pettynyt siitä että vapaa-ajattelijoiden järjestö (järjestö johon en voisi koskaan kuvitellakaan liittyväni) on ainut joka edustaa ateismia ja uskonnottomuutta mediassa.

Samalla tässä on tietenkin kysymys asiantuntemuksesta. "Eroa kirkosta -sivusto vääristää kuvaa ainakin siinä mielessä, että sivuston edustajat ovat saaneet julkisuudessa aseman eräänlaisina kirkollisen ja uskonnollisen elämän asiantuntijoina. Medialta toivoisi tässä suhteessa enemmän kriittisyyttä. Voi kysyä, miten loogista vapaa-ajattelijoiden on toimia julkisuudessa hengellisen ja kirkollisen elämän asiantuntijoina. Luonnollisesti he varmasti ovat mielellään julkisuudessa oman asiansa tunnetuksi tekemisessä. En ole varma, kannattaako sivustoa vastaan kampanjoida. Mutta sitä voisivat media sekä kirkko peräänkuuluttaa, että eri toimijat profiloituisivat enemmän sitä kautta, minkä puolesta ne ovat, kuin sitä kautta, mitä vastaan ne ovat. Kirkon jäsenyyttä vastaan olemisen sijaan vapaa-ajattelijoilta olisi syytä peräänkuuluttaa, minkä puolesta he ovat?"

Samoin voisin huomauttaa että vapaa-ajattelijoiden mollaaminen näyttää olevan pappien yleistä puuhaa. Piispatasolta voidaan ottaa esiin Jolkkonen joka aikanaan kommentoi asiattomasti ja todella ammattitaidottomasti ateismista. Tässä ei muistettu mainita että teologina hän on kristinopin ammattilainen, ja tässä hän ei tosiasiassa puhu ekperttiytensä alueella vaan vertautuu täysin valistuneeseen harrastelijaan. (Tosin Jolkkosen kohdalla valistuneisuus kyseenalaistuu kun huomioi miten suuria, syviä ja vakavia päättely- ja asiavirheitä hän teki tuossa lausunnossaan.) En muista että kirkon puolella olisi koskaan yritetty julkisuudessa rakentaa yhteistyötä ja miettiä miten ateistit ja kirkko voisivat tehdä yhteistyötä. Kysymys on aina antagonisesta suhteesta jossa kirkko nimenomaan ottaa kantaa ateistejen oppiin. Tässäkin tekstissä otsikkoon asti pääsi lausunto "Mitä heillä on tarjota elämän perustaksi" joka on tarkoitettu retoriseksi kysymykseksi ja ateistejen maailmankuvan pilkaksi. Lisähupia saa ottamalla esiin toisen papin lausunnon "Olisi hyvä pitää enemmän esillä sitä, mitä kirkko tekee lasten, perheiden, nuorten, eläkeläisten, vanhusten, sairaiden ja surevien hyväksi. Kirkko ei itse ole hyvä mainostamaan itseään, koska kirkossa tiedetään, että se ei ole kirkon tehtävä." Kirkko siis nimenomaan ei kerro niitä positiivisia asioita. Kaikki lausunnot ovat eropiikkeihin reagoivia ateisteille antagonistisia puolustuksia tai kohteliaimmillaan sitä että näihin reagoidaan tuottamalla esille jokin pettymystä heijasteleva epämääräinen tunneilmaus joka ei ole viholliskuvaa luova mutta ei kuitenkaan myöskään kerro miten kirkko olisi niin mainio laitos kuin on.

Tässä papit itse asiassa esittävät varsin omituisia väitteitä. "Median olisi syytä katsoa peiliin siinä, mitä kaikkea se päästää läpi. Eroakirkosta.fi:n tiedotteet päätyvät lähes aina ilman sen kummempaa kritiikkiä valtamedioiden uutisiin." ja "Ongelmallista on se, että tiedotteet menevät aina läpi. Miksi uutisoida sitä, jos yli 4 miljoonan hengen yhteisöstä eroaa välillä väkeä? Jos sitä ei tapahtuisi koskaan, se olisi yliluonnollista. Ei puolueiden ja urheiluseurojenkaan jäseniä tarkkailla koko ajan." Miten he voivat tietää että "kaikki tiedotteet menevät läpi"? Eiväthän he ole se taho joka kirjoittaa kaikki nämä tiedotteet. Tässä mielessä lasuja esittää väitteen johon hänellä ei voi olla hallussa tietoa. (Tosin tämä taitaa olla se teologin, uskonmiehen ja papin tärkein työn ydinmehu.)

Tosiasiassa tilanne näyttää hyvin toisenlaiselta. Tiedotteet menevät läpi jos tulee ns. eropiikki. Vapaa-ajattelijat ovat tässä asiantuntijoita koska he pitävät eroamissivustoa jossa on kommentointimahdollisuus. Heillä on näin paras pääsy niihin tietoihin jotka ovat eroamisen takana. Koska kirkko ei tätä palvelua pidä, heillä ei ole yhtä oleellisia tietoja eroamisen syistä. He joutuvat arvailemaan. Ja usein he luovatkin varsin kekseliäitä narraatioita joiden ydin on se, että eroajilta kysyminen on epätieteellistä ja huono tapa tietää eroamisen todelliset syyt.
1: Mikä onkin oleellista kirkon toimissa. Siihen aikaan kun kirkosta erottiin käymällä keskustelu kirkkoherranvirastossa, moni siihen aikaan eronnut kertoi miten pappi oikein käsittämättömällä tarkoitushakuisuudella yritti saada tietyt vastaukset eroamisen syiksi. Kirkko tietää että eroamiseen liittyvällä tiedonkeruulla voidaan huijata. Sillä niin systemaattisesti sitä on talon puolella sisältäkäsin tehty. Tässä suhteessa eroakirkosta -palvelu on supertieteellinen sillä siellä ei tälläistä kaiken valvonnan ulkopuolella olevaa manipuloija-kyselijä-pastoria ole vääristelemässä vastauksia.

Itse asiassa onkin syytä katsoa mikä on sitten se vapaa-ajattelijoiden kanta asiaan. YLE on tässä apuna. Petri Karisma, joka on paremmassa suhteessa siihen mitä tiedotteita tehdään ja mitkä menevät läpi kuin arvon kriittiset pastorit, kommentoi "Kohujen aikana tiedotteet menevät hyvin läpi. Mutta jos tuomme vähänkin muuta asiaa, se on radiohiljaisuus. Haluaisimme keskustella syvällisemmin valtionkirkon asemasta ja siitä, miksi Suomessa pitää olla yksi uskontokunta, jolla on erityisoikeuksia. Pääasia on, että on edes jokin tapa päästä esille." Tämä onkin kenties se syy miksi ateistejen oppisisällöt ovat ihmisille vieraita. Ja se että tiedotteet eivät mene läpi kuin hyvin tarkasti rajatuissa tilanteissa on tärkeänä syynä sille miten Jolkkonen voi pitää pokkansa väitelauseidensa kanssa. (Hän ei itsekään tiedä paremmasta, ja ennen kaikkea ei jää ignoranssinsa tai valehtelunsa kanssa kiinni julkisesti kun yleinen tieto asiasta on vähäistä.) Kun pappi sanoo että vapaa-ajattelijoilta ei kysytä tiettyjä asioita, hän on oikeassa. Mutta sellaisista syistä että hänen, noin kirkon edustajana, kannattaisi olla aivan jésuksen hipihiljaa tästä puolesta.

Ja kun mietitään onko kirkko todella uhri jossa "Kirkosta annetaan mediassa liian usein aivan yksipuolinen kuva, joka ei vastaa seurakunnissa elettävää todellisuutta. Eroa kirkosta -sivusto toimii väärien mielikuvien ja tietojen pohjalta ja käyttää hyödykseen jollakin tavoin elämässään tyytymättömien tai pettyneiden ihmisten tunnekokemuksia kirkkoa vastaan" niin on hyvä ottaa huomioon vaikka se homokysymys. Kysymys siitä että tarjotaanko tiettyjä rituaaleja homoseksuaaleille vai ei on se kysymys jota tässä pitää tarkastella. Jos ihmiset ovat pettyneet jostain syystä on syytä katsoa onko syy kirkon vai jonkun sen ulkopuolisen. Jos ihmiset ovat homokysymyksessä pettyneitä on katsottava tarjoaako kirkko palvelua vai ei. Jos tarjoaa, syy on ulkopuolinen valehtelija. Jos ei tarjoa, kirkko on syyllinen, syyllinen, syyllinen. (Väärä vala ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran. Koska kyseessä on kansankirkko niin tämä tehdään ennen kuin kukko laulaa.) Ei tässä voi muuta kuin lainata jälleen Petri Karismaa joka kommentoi tässä että "Kirkko on epäonnistunut omassa tiedottamisessaan. Homoillasta on jo neljä vuotta eikä siellä vieläkään on saatu draivia päälle." ja "Jos kirkko on epäonnistunut, miksi meitä siitä syytetään? Pitäisikö meidän olla hiljaa, koska kirkko ei osaa hallita mediaa"?

Ihan oikeasti. Kun pappien lausunnoista saadaan lukea sellaisia lausuntoja että tietyt ihmiset ovat "some -sukupolvea" jonka näkemyksistä ei tule välittää "Sivustoon en kiinnittäisi huomiota. Se toimi some-sukupolvelle helppona kanavana realisoida muutenkin merkityksettömäksi käynyt suhde kirkkoon. Media saa eroluvuista hyviä juttuja ja ruokkii lumipalloa antamalla jumalankieltäjille jatkuvan ilmaisen mainoskampanjan. Imagokampanjoiden sijaan tulisi keskittyä perustyöhön. Hyväntekeväisyysjärjestönä esiintyminen on ollut surkea harha-askel. Varsinkin, kun samalla hävetään Jeesusta ja Raamatun sanan esillä pitämistä." niin syntyy etäännyttävä mielikuva. Jonka jälkeen on syytä huomata että jos puhutaan kirkosta etääntyneistä niin kirkko ei selvästi ole antanut heille mitään. Nämä ihmiset eivät käy kirkossa. Näiden ihmisten kohdalla kirkko ei anna heille konkreettisesti mitään. On turhaa puhua mitään sen suuntaista että "Kirkosta annetaan mediassa liian usein aivan yksipuolinen kuva, joka ei vastaa seurakunnissa elettävää todellisuutta. Eroa kirkosta -sivusto toimii väärien mielikuvien ja tietojen pohjalta ja käyttää hyödykseen jollakin tavoin elämässään tyytymättömien tai pettyneiden ihmisten tunnekokemuksia kirkkoa vastaan. Kirkosta luodaan aivan vääristynyt kuva kasvottomana instituutiona, joka on jossain kaukana ihmisistä ja on kiinnostunut vain heidän rahoistaan (kirkollisvero). Todellisuus on mielettömän kaukana tästä. Kirkko on yhtä kuin seurakuntalaiset ja seurakunnan työntekijät. Seurakunnan työhön motivaatio ei löydy rahasta vaan lähimmäisenrakkaudesta ja kokemuksesta, että usko on keskeinen osa elämää ja kantaa sen kaikissa vaiheissa - antaa toivoa ja iloa." Kysymys on aivan eri maailmasta. Jos ihmiset eroavat koska he eivät ole seurakunnissa elettävässä todellisuudessa niin he selvästi puhuvatkin tästä eri maailmasta. On vastapuolen olkiukottamista väittää että eroajan kokemus kirkosta on väärä. On kysyttävä että mitä konkreettista kirkko näille sitten antaisi. Mistä esimerkiksi minä saisin yhtään vittu muuta kuin helvetinmoisen haukotuksen jumalanpalveluksessa. (Yritin antaa mahdollisuuden aivan tuoreesti. Miksi en kokenut rikastuvani vaan haaskanneeni aikaani tylsyyteen jossa maksimissa kerran viikossa esiintyvä ammattipuhuja tuotti vähemmän elävää materiaalia kuin mitä itse tuotan blogiini päivittäin.) Antakaa ensin ymmärtää että "some-sukupolvella" on jotain väliä niin kenties kirkosta eroajat jatkossa eivät ole pääasiassa nuoria. Eihän se totta ole, mutta valehdelkaa ja vääristelkää ja teeskennelkää. Jos ette muuten niin edes mediassa. Sitähän te teette muutenkin. (Katsoen näitä tämänkin blogauksen pappien lausuntoja. QED.)

Mutta nyt kun tasa-arvoisen avioliittolain muutoksen kohdalla tullut eropiikki on sekin vapaa-ajattelijoiden syy. Vaikka eroajat olivat fundamentalistisimpia kristittyjä jotka viittasivat arkkipiispan lausuntoihin mediassa. (Tämä pappien "avautuminen" on selvä pettymysreaktio viimeisimpään eropiikkiin.) On hyvä muistuttaa että kirkko on kuopan pohjalla ja sen ainoa tuntema reaktiotapa näyttää olevan kuopan kaivaminen. Kun eroakirkosta on jo todettu lainmukaiseksi, sitä vastaan ei kannata hyökätä valheellisin syytöksin "laittomuudesta". Papin oikeustaju kun ei ole juridiikka. (Sama koskee tietysti niitä jotka pettyivät siihen reaktioon jota Puumalaisen esityksen torppaamisesta seurasi.) Ja muutenkin. Moderniin mediamaailmaan kuuluu oleellisena osana se, että jos jotain asiaa yritetään sensuroida ja kieltää, siitä seuraa yleensä efekti. Efekti joka on nimetty kuuluisan laulajan mukaan.

Ei kommentteja: