tiistai 6. joulukuuta 2016

Konservativismin hyödyt ovat nimenomaan lyhyellä tähtäimellä

Konservativismissa korostetaan usein sitä, että konservatiivit ovat pitkällä tähtäimellä oikeassa. Näkökulma on usein ikiaikaisuudessa. Henkenä on siis se, että liberaali uuden yrittäminen paljastuu pitkässä jänteessä ei-toimivaksi, eli liberalismin hyödyt olisivat lyhytaikaisia.

Tämä on hämmentävää koska monet konservatiivit kuitenkin uskovat yhteiskuntakonsepteihin jotka ovat syklisiä. Esimerkiksi Platonin ja Polybiuksen malleissa yhteiskuntarakenteet kiertävät (kyklos/anakykloosi). Myös Tapio Puolimatka on viime aikoina mielellään viitannut modernimpiin malleihin joissa korostuu valtarakenteiden syklisyys, jossa ideologisia valtakausia kuvaavat tietyt vaiheet.

Tälläisessä mallissa ei ole mitään yhtä muuttumatonta mallia joka pysyisi muuttumattomana kantavana yhteiskuntarakenteena. Tätä on tietenkin vaikeaa sovittaa yhteen "pitkällä tähtäimellä oikeassa olemisen" kanssa.

Uskallankin sanoa suoraan sen, että konservativismi on varovaisuutta. Ja se on samaa kuin kriittisyys on tieteenteossa tai innovoinnissa. Sen saavutukset eivät ole siinä että sadan vuoden päästä samat teknologiat ja teoriat olisivat sellaisinaan hyviä. Sen hyöty on lyhytjänteistä, sitä että ammutaan kaikista "tarpeettomasti korkealentoisimmat" ideat alas ihan omaa kehityskelvottomuuttaan.

Siksi kun katsoo historiaan se näyttääkin siltä että konservatiivina oleminen on tyhmää. Teknologia kehittyy ja moni vanha teknologia menee hautaan teknofoobikkojen mukana. Samoin vanhat paradigmat katoavat niiden viimeisten jääräpäisten kannattajien kuoltua. Jääräpäisyys ja vanhassa kiinni pitäminen ja muutoksen vastustus näyttää olevan nimenomaan pitkällä tähtäimellä tyhmää ; Historia näyttää siltä että naisten oikeuksia on vastustettu, orjuutta on kannatettu ja muutenkin on pidetty kätevinä ja arkisina nykymaailmaan hyvinkin omituisia ja moraalittomia asioita.

Konservativismi sopii näihin syklisyyksiin nimenomaan sitä kautta että ilman jarruja eteneminen vaiheesta seuraavaan voisi olla liian nopeaa ja se tehtäisiin tarpeettoman ripeästi niin että muu yhteiskunta "ei pysy mukana".

1 kommentti:

Korppi on oikeus kirjoitti...

Ajattelen, ettei konservatiivi taikka liberaali ole sellaisenaan oikeassa. Jokaista väärinymmärrettyä neroa kohden on sata oikein ymmärrettyä idioottia ja varovaisten konservatiivien tehtävä on juuri ampua alas niitä elinkelvottomia ideoita. Tällä on toki lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset, koska jokainen muutos avaa ovia lukematomille muille muutoksille tulevaisuudessa. Ongelma on vain se, että liian dominoivana tämä ajattelumalli voi ehkäistä tarpeellisia muutoksia, kun niitä eniten tarvitaan. Jos liberaalin synti on nähdä neroutta siellä missä sitä ei ole, on konservatiivien synti tukahduttaa sitä.

Enemmän kuin kahden poliittisen ideologian vastakkainasetteluna, näen tilanteen kahden tempperamenttityypin dialektisena ristiriitana. Ja näin siis hedelmällisessä mielessä, ideaalitilassa tämä prosessi vie yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Kulunutta sanontaa lainatakseni "hullut vievät maailmaa eteenpäin, viisaat pitävät sitä pystyssä".