perjantai 31. maaliskuuta 2017

Selitykset ja vaikutukset

Maahanmuuttokritiikkikeskustelussa on karkeasti ottaen kaksi puolta ; Sellainen joka ylikäyttää "rasisti" -sanaa. Ja sellainen joka syyttää vastapuolta em. leimakirveen käyttämisestä sellaisella voimalla että oikeasti rasistikin voi sanoa että "en ole rasisti". Tämä on nähdäkseni ongelma.

Olen itse katsonut että tekosyyt tunnistetaan vaikutuksista. Eli ; Jos jokin kriteeriattribuutti on todella takana, se on se jonka muuttuminen muuttaa asioita. Näin ollen jos jokin osuu kriteeriattribuuttiin tämän rajatun ryhmän ulkopuolellakin, hänet asetetaan samaan asemaan, Jos tämän vain sanotaan olevan asian takana, ei asian muuttaminen vaikuta. Vaan jos syytetty osuu haluttuun kategoriaan vaikka ei täytä ääneen sanottuja ehtoja ei ehtojen täyttymättömyys haittaa.

Toki tilannetta voidaan katsoa myös koherenssin kautta ; Esimerkiksi jos on ihminen jonka mielestä hän ei vastusta maahanmuuttoa mutta ei pidä työttömänä loisimisesta ja vaatii että sitä tehdään työtä, mutta sama ihminen on vaatimassa että maahanmuuttoa haluavat ihmiset varmuuden vuoksi suljetaan muurejen taakse, niin hän tosiasiassa tuskin on hirveästi mitään työasioita miettimässä. Nämä ovat kaksoisstandardeja ja sinällään kuvaavat vilpittömyyttä tai järjenkäyttöä. Mutta kuitenkin hieman eri asia kuin mistä tässä puhuin.

Tässä mielessä on kiinnostavaa miettiä sitä, miten keskimääräinen syytös puhuu islaminuskosta. Työllistymisestä ja vastaavista; Tässä kohden on selvää että suhtautuminen oman maan työttömiin ei ole sama. Eli jos suomalainen ei mene töihin häneen suhtaudutaan eri tavalla kuin pakolaiseen. Näin ollen kysymyksessä avainteesi on kenties liitoksissa työntekoon. Mutta todellinen vaikutin on kuitenkin syntyperässä ja kansalaisuudessa.

Tai ei edes kansalaisuudessa aina. On mahdollista että ihminen korostaa kansalaisuutta sanoissaan. Mutta maassamme syntynyt suomen kansalainen ja työtä tekevä kristitty maahanmuuttaja - jollainen btw. oli eräässä työpaikassani - saa kuulla samanlaisia lausuntoja, on selvää että "kansalaisuus" onkin jotain jota ei tunnisteta mistään juridiikasta tai statuksesta. Ne ovat jotain jotka nähdään "naamasta". Nämä eivät voi olla uskontoa tai kansalaisuutta koska ne eivät näy päällepäin. Tämänlainen toiminta on de facto rotuperustaista eli rasismia.

Toiminta triggeröityy rodusta eikä analyysi islamilaisuudesta kiinnotsa, sitä ei haluta tehdä, joten kyseessä on rasisti. Ja jos väittää ääneen että ei ole niin on valehteleva rasisti tai idiootti rasisti. (Vaihtoehtoja tälle ei ole eikä tule.) Jos uskonto olisi tärkeää olisi havaittavissa enemmänkin samantyylistä aggroilua joka on itse asiassa minua jo hiemankin nuorempien sukupolvien parissa aika tuttua. Terrorismi Euroopassa oli nimittäin ei-niin-kauan-aikaa sitten vahvasti kristillistä. Tarkalleen ottaen katoliset-protestantit -vääntöistä. Tällöin tiellä kulki joukkoja jotka oikeasti tenttasivat ihmisten uskonnollista vakaumusta. Tässä mielessä aggroilevat ei-rasistit ovat jännittäviä. He nimittäin eivät näitä kysymyksiä tee. He eivät kysy "onko työpaikka tai työpaikkahaastattelu tulossa" eivätkä he kysy myöskään siitä että "oletko islamisti vai kristitty". Mikä kertoo oikeastaan kaiken mikä tarvitsee tietää.

Toki tässä on huomattava että islamin vastustus ei sekään usein näytä riittävältä. Esimerkiksi vanhassa kotikaupungissani Järvenpäässä on jo vuosia ollut moskeija. Siitä ei ole ollut mitään ongelmia. Mutta kyseessä ei ole mikä tahansa moskeija. Alueen moskeijan taustalla ovat venäjältä peräisin olevat tataarit. Olen keskustellut tataareista maahanmuuttokriittisten kanssa ja heihin näytetään suhtautuvankin kohtuullisen asiallisesti. Eli tässä mielessä pelkkä ulkomaalaisuus, ulkomaalaisuustaustaisuus ja islamilaisuus ei triggeröi. Mikä vihjaa siihen että islam ei ole kovinkaan vahva kritiikin ydin. ; Moni näyttää vastustavan hyvin vahvalla triggeröitymisasteella nimenomaan arabitaustaisia ja mustia, jotka ovat islamilaisia lähinnä tilastollisesti ja tätä asiaa ei olla kiinnostuttuja testaamaan.

Tästä kohden jokainen voi ihan itse miettiä onko triggeröitymisen takana ajatus rodusta vai uskonnosta. Vai kenties siitä että islam ei olekaan maahanmuuttokriitikoille mikään monoliitti vaan takana on enemmänkin ajatus siitä että tataarien islaminusko on jotenkin oleellisesti erilaista. Selvää on että tämä ei missään tapauksessa voi olla niin yksinkertaista kuin miksi sitä kuvataan.

Ei kommentteja: